Laitilan kotihoidon kauppa-asioinnissa käyttöön uusi toimintamalli

0
Arkistokuva

Laitilan kotihoidon asiakkaiden kauppatilaukset hoidetaan jatkossa kaupan verkkotilauksena. Tällöin kauppa kerää ostokset ja ostosten keräyksestä maksetaan keräilymaksu. Monipalvelukeskus Palke toimittaa kauppatilaukset asiakkaille kotiin.

Aikaisemmin kotihoitajat ovat käyneet asiakkaiden puolesta kaupasta. Kauppa-asiointi on joko ollut osa asiakkaan hoito- palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa tai sen on voinut saada tukipalveluna, jos asiakkaalla ei ole ollut muuta palvelun tarvetta.

Jatkossa kauppa-asiointi on tarkoitettu säännöllisen kotihoidon asiakkaille, jotka eivät ole kykeneväisiä hankkimaan välttämättömiä ruoka- ja päivittäistavaroita itse ja joilla ei ole omaisia auttamassa kauppa-asioiden hoitamisessa. Kauppa-asiointia tarvitaan myös hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma.

Kauppapalvelu kotihoidon tukipalveluna ei ole lakisääteinen palvelu. Kunnan tehtävänä on neuvoa, ohjata ja avustaa asiakasta kauppa-asioinnissa. Mikäli asiakas palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarvitsee kauppapalvelua, se kirjataan asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan.

Kauppa-asioinnin uuden toimintamallin hyväksyi käyttöön Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta.