Laitilan vahvuutena pidetään sijaintia ja vireyttä, mutta tyhjenevä keskusta huolettaa

0
Vastaajien mukaan Laitilan vahvuuksia ovat sijainti ja liikenneyhteydet, hyvät harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyys sekä elinkeinoelämän vireys ja hyvä työllisyystilanne.

Laitilan kaupunki kartoitti sähköisen kyselyn avulla kuntalaisten näkemyksiä kaupungin nykytilasta. Kysely on osa Laitilan kaupungin uuden strategian luomista. Kysely keräsi 112 vastausta.

Vastaajien mukaan Laitilan vahvuuksia ovat sijainti ja liikenneyhteydet, hyvät harrastusmahdollisuudet, luonnonläheisyys sekä elinkeinoelämän vireys ja hyvä työllisyystilanne. Haasteiden osalta useimmiten mainittiin keskustan autioituminen ja tyhjät liiketilat.

– Keskustaa ei koeta houkuttelevaksi ja huoli esimerkiksi nuorten vapaa-ajanviettopaikoista tuli vastauksissa ilmi, Laitilan kaupungista kerrotaan.

Kaupungin ei myöskään nähty nykyisellään houkuttelevan tarpeeksi uusia asukkaita.

Laitilan parhaimpina veto- ja pitovoimatekijöinä toistuivat sijainti, työllisyystilanne ja hyvät palvelut.

– Poistyöntäviä tekijöitä kartoittavan kysymyksen osalta vastauksissa on hajontaa. Työpaikan saaminen toiselta paikkakunnalta on yksi tunnistetuista syistä, mutta myös ilmapiiritekijät ja kauppojen vähyys tulevat vastauksissa ilmi.

Tulevaisuuden huolissa heijastuvat kansallisestikin tunnistetut haasteet, ikääntyvä väestö ja sote-palveluihin kohdistuvat paineet.

– Asukkaiden saaminen pysyvästi Laitilaan koettiin olevan myös tulevaisuudessa haasteena.

Vastaajia pyydettiin nimeämään itselleen tärkeitä palveluita ja kertomaan, miten palveluita tulisi jatkossa kehittää.

– Terveys-, hyvinvointi-, ja sivistyspalvelut saavat vastauksissa huomiota, mutta myös yritystarjontaan kohdistuu toiveita. Erilaisia kauppoja toivotaan lisää, esimerkiksi ruokakauppojen osalta toivotaan kaupunkiin myös Lidliä.

Julkisten palvelujen osalta hyvien ja asiakaslähtöisten terveydenhuollonpalvelujen toivotaan sote-uudistuksen jälkeenkin olevan saatavilla. Myös kyläkoulujen turvaamista peräänkuulutetaan.

Seuraavaksi kaupungin eri toimialat työntekijöineen ja valiokunnat luottamushenkilöineen valmistelevat strategiaa omalta osaltaan.

– Strategialuonnos valmistunee marraskuussa, jolloin järjestetään kuntalaisten kuulemistilaisuus.

Lopulliseen päätöksentekoon strategia tulee valtuuston joulukuun kokoukseen. Strategiaa hyväksyessään valtuusto päättää kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategia tulee suuntaamaan kaupungin päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä.