Lapsiperheiden palveluille esitetään 280 000 euron lisämäärärahaa

0
Arkistokuva: Marttiina Sairanen

Pyhärannan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tämä myöntäisi lapsiperheiden palveluille 280 000 euron lisämääraharahan.

Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön mukaan kustannuksia ovat kasvattaneet muun muassa lisääntynyt asiakasmäärä, avuntarpeen kasvu sekä henkilöstöresurssien lisäys.

Taustalla saattaa olla koronapandemiankin vaikutusta, mutta Hiitiö muistuttaa, että etenkin lastensuojelussa vaikeudet ovat kehittyneet pidemmällä aikajaksolla.

– Muissa lapsiperheiden palveluissa koronapandemia voi näkyä, mutta ei niinkään lastensuojelussa.

Lastensuojelussa ero lievempien toimenpiteiden ja esimerkiksi sijoitusten kustannusten välillä on suuri.

– Lastensuojelun kustannuksissa vaikuttaa eniten se, minkä asteisia toimenpiteet ovat.

Isompiin toimenpiteisiin on lisäksi vaikea varautua budjettia laadittaessa.

Pyhärannassa oli pitkään hyvä tilanne lastensuojelussa. Tilanne on heikentynyt viime vuosina.

– Lastensuojelun tarve on tässä viime vuosina kasvanut oikeastaan joka vuosi, Hiitiö kertoo.

Lisämäärahaa esitetään lisäksi varhaiskasvatuksen ja vesilaitoksen menoihin

Lisämäärahan tarvetta on lisäksi varhaiskasvastuksen tulosalueella ja vesihuoltolaitoksella. Kunnanhallitus esittää 65 000 euron lisämäärahaa varhaiskasvatukseen. Perusteena ovat muun muassa sairauslomista johtuva sijaisten palkkaaminen sekä ostopalveluna hankittava vuoropäivähoito. Edellä mainittujen lisäksi Raumalta ja Uudestakaupungista on ostettu ennakoitua enemmän varhaiskasvatuspalveluja palvelusetelillä.

Vesihuoltolaitokselle esitetään 30 000 euron lisämäärahaa. Budjettia laadittaessa arvioitiin, että Ropan vedenottamo saadaan käyttöön alkuvuodesta 2021. Veden laatu ei kuitenkaan vastannut vaatimuksia. Tästä syystä vettä on pitänyt ostaa arvioitua enemmän.