Pilkingtonin Laitilan tehtaalla turvallisuuspäivä – Teemana työntekijöiden henkinen hyvinvointi

0
Venytysrastin ohjelman vetivät Laitilan työterveydestä työfysioterapeutti Kirsi Yli-Karro ja tehtaan logistiikkapäällikkö Sari Mustajoki.

Korona on ollut raskasta aikaa monilla toimialoilla, niin myös Pilkingtonin Laitilan tehtaalla.

Nyt kaikki Laitilan tehtaan noin 200 työntekijää ovat jälleen töissä. Tällä hetkellä ollaan jo täydessä työkuormassa ja myös loppuvuosi näyttää hyvältä.

– On mukava jo sanoa, että valoa alkaa näkyä tunnelin päässä, mutta pakko myöntää, että meillä on vähän sama tilanne kuin on ollut lentoliikenteessä. Koronasta selvitään, mutta siihen menee 2–3 vuotta, toimitusjohtaja Jussi Parkkali sanoo.

Pilkington Automotive Finland Oy on osa japanilaista NSG Groupia, jolla on tuotantolaitoksia 27 maassa. NSG-konserni on järjestänyt vuosittain konserninlaajuisen turvallisuuspäivän, jonka teemaksi pandemian aiheuttaman raskaan ajanjakson vuoksi päätettiin mielenterveys.

– Mielenterveys on tärkeä teema myös siksi, että se on jo noussut joillain aloilla sairauspoissaolojen suurimmaksi syyksi, työsuojeluvaltuutettu Esa Salminen sanoo.

EHS-päällikkö Heli Nieminen kertoo, että Pilkingtonin Laitilan tehtaalla ilmiö ei ole näkynyt.

– Tehdastyö on osassa työpisteitä fyysistä, joten poissaolojen aiheet liittyvät enemmänkin tuki- ja liikuntaelinoireisiin, hän sanoo.

NSG-konsernin turvallisuuspäivä järjestettiin Laitilan tehtaalla tiistaina. Kaikki työntekijät pääsivät osallistumaan kuuteen eri rastiin. Rasteilla käsiteltiin mielenterveyttä, unta, ravintoa, ihmissuhteita ja tunteita, liikkumista sekä rentoutumista.

– Psyykkinen ja fyysinen kunto kulkevat käsi kädessä. Hyvinvointi vaatii esimerkiksi riittävää lepoa, Nieminen toteaa. Hän suunnitteli rastien toiminnallisuuden yhdessä Tampereen tehtaan EHS-päällikön Sanni Grénin kanssa.

Nieminen itse veti yhden 20 minuutin rastin ohjelman, johon kuului muun muassa seitsemän minuutin rentoutuminen. Hän odotti, että joku saattaa alkaa naljailla rentoutumiselle, mutta niin ei kuitenkaan käynyt.

– Kaikki suhtautuivat hyvin myönteisesti rastitehtävään.

Laitilan tehtaalla on ollut jo 789 tapaturmatonta päivää. Viimeisin tapaturma oli tapahtunut elokuussa 2019.

Viestintäasiantuntija Sirpa Toikkonen arvioi, että Laitilan tehtaan tapaturmien vähäisyys kertoo pitkäjänteisestä ennakoivasta turvallisuustyöstä, turvallisuusjohtamisesta, henkilöstön sitoutuneisuudesta noudattaa ohjeita ja ottaa itse vastuuta sekä jatkuvasta vuoropuhelusta työntekijöiden ja esimiesten välillä.

– Meillä on hyvin tarkat turvallisiin työskentelytapoihin liittyvät ohjeistukset, miten toimitaan, joilla tapaturmia pyritään välttämään, hän kertoo.

Koronan vaikutukset ovat olleet Pilkingtonin Laitilan tehtaalla kouriintuntuvat.

– Keväällä 2020 linja-autovalmistajien lasitilaukset putosivat reilusti. Nyt bussiliikenteen linja-autotehtaiden lasitilaukset tilaukset ovat noin puolet verrattuna aikaan ennen koronaa, Parkkali kuvaa koronan kovaa iskua lasitehtaan tuotantoon ja liiketoimintaan.

Linja-autojen lasituotanto on kattanut noin puolet liiketoiminnasta Laitilan tuotannon liiketoiminnasta. Tehtaalla valmistetaan laminoituja laseja myös maatalouskoneisiin, matkailuautoihin ja juniin.

Tehdasta ei ole jouduttu sulkemaan kokonaan pandemian vuoksi, mutta Pilkington Automotive Finland Oy on joutunut sopeuttamaan liiketoimintaansa. Yt-neuvottelut päättyivät elokuussa 2020 ja valitettavasti monien työsuhde jouduttiin päättämään. Tehtaalla on ollut myös lomautuksia.

FaktaPilkingtonPilkington Automotive Finland Oy:llä on ajoneuvolasitehtaat Laitilassa ja Tampereella.

Laitilan tehdas valmistaa laminoituja tuulilaseja busseihin, maatalouskoneisiin ja juniin.

Tehdas työllistää noin 200 työntekijää.

Tuotannosta vientiin Suomen ulkopuolelle menee yli 90 prosenttia.