Pyhäranta kilpailuttaa Ihoden päiväkodin vuokramallilla – Kunnanhallitus päätti lopettaa Ihoden koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin valmistelut

0
Kunnanhallitus päätti, ettei Ihoden koulun päätyyn suunnitellun päiväkodin uudisrakennuksen valmistelua enää jatketa.

Pyhärannan kunnanhallitus päätti lopettaa koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin jatkotoimenpiteet, keskeyttää käynnissä olevan kaavamuutosprosessin ja jatkaa Ihoden Kylätien varressa olevan tontin vuokrasopimusta.

Kunnanhallitus päätti kilpailuttaa Ihoden alueelle vuokramallilla rakennettavan 30–45-paikkaisen päiväkodin 100 neliön muunneltavalla osalla. Kilpailutusta varten kunnanhallitus perusti toimikunnan, johon kuuluvat puheenjohtajisto, rakennustarkastaja sekä päiväkodin johtaja.

Hallituksen päätös keskeyttää koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin jatkotoimenpiteet sekä aloittaa päiväkotihankkeen kilpailutus ja perustaa työryhmä olivat yksimielisiä. Sen sijaan kaavamuutoksen keskeyttämisestä ja Ihoden Kylätien varressa olevan tontin vuokrasopimuksen jatkamisesta äänestettiin.

Kaavamuutosprosessista käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen jäsen Heidi Arvonen (yp) esitti Helka Huttelan (yp) kannattamana, että kaavamuutosprosessi keskeytetään. Sinikka Pirttinokka (kok) esitti Markku Laineen (kok) kannattamana, että kyseinen asia jätetään pöydälle. Pöydälle jättäminen ei saanut kannatusta muilta hallituksen jäseniltä vaan kaatui äänin 5–2. Sen jälkeen kunnanhallitus äänesti Arvosen tekemän ehdotuksen ja kaavamuutosprosessin jatkamisen välillä. Prosessi päätettiin keskeyttää äänin 5–2.

Vuokrasopimuksesta päätettäessä Laine esitti keskustelun aikana Pirttinokan kannattamana, että maanvuokrasopimus allekirjoitetaan vasta kun päiväkotihankkeen toteuttaja on ratkennut.

Asiasta äänestettiin ja sopimus päätettiin solmia äänin 5–2.

Keväällä 2018 kunta ja Kiinteistö Oy KK-Rahasto Päiväkoti 11 solmivat ensimmäisen vuokrasopimuksen Ihoden Kylätien varressa olevasta tontista.

Mediset Hoivarakentajat ehtivät rakentaa päiväkodin perustukset tontille ennen

 

kuin työ seisahtuivat keväällä 2018.

Nyt solmitun vuokrasopimuksen myötä Hoivarakentajat sitoutuu rakentamaan tontille kolmen vuoden sisällä tontille soveltuvaa palvelurakentamista. Tontti kaavoitettiin uudelleen vuonna 2018 siten, jotta siihen voidaan rakentaa yksityinen tai kunnallinen päiväkoti.

Ihoden päiväkotihankkeen monet käänteet

Ihodessa sijaitsevan Päiväkoti Satakielen tilat tuhoutuivat tulipalossa joulukuussa 2017.

Päiväkodin lapset ja henkilökunta siirtyivät Ihoden koululla sijaitseviin väistötiloihin heti vuodenvaihteen jälkeen.

Keväällä 2018 aloitettiin neuvottelut yksityisen päiväkotitoimijan kanssa. Samaan aikaan Ihoden Kylätien varressa olevalla tontilla alkoivat rakennustyöt.

Kun päiväkodin perustukset tulivat valmiiksi, työt keskeytyivät koska yksityinen päiväkotiyritys vetäytyi hankkeesta. Syynä oli lasten lukumäärään liittyvä väärinkäsitys.

Päiväkotirakennuksen rakennuttaja Mediset Hoivarakentajat Oy tarjosi päiväkotirakennusta kunnalle, joka kuitenkin kieltäytyi vedoten siihen, että se oli liian kallis.

Päiväkotia on harkittu sijoitettavaksi koulun pihalle eri kokoisina vaihtoehtoina sekä pohdittu vanhan päiväkodin kunnostusta.

Viimeisimpänä päiväkotia harkittiin rakennettavaksi Ihoden koulun päätyyn. Tämä vaati kuitenkin asemakaavamuutoksen, jonka suunnittelut aloitettiin viime keväänä.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin tiistaina keskeyttää kaavamuutosprosessin.

Vuokramalli

Vuokramallissa kunta vuokraa tarvitsemansa tilan rakennuttajalta tai muulta ulkopuoliselta toimijalta.

Rakennus suunnitellaan usein kunnan ja rakennuttajan kanssa yhteistyössä.

Vuokrasopimuksessa esitetyn määräajan jälkeen kunnalla on usein mahdollisuus lunastaa kiinteistö itselleen.

Vuokramallilla rakentaminen on viime vuosina kerännyt suosiota kunnissa, joissa suunnitellaan sivistys- tai sosiaali- ja terveysalan investointeja.