Vuokramallilla rakennettavayksikkö korvaisi toteutuessaan Kaukolankodin ja Koivukodon – Tekninen valiokunta sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta kallistuivat vuokrattavan uudisrakennuksen kannalle

0
Mikäli vuokramallilla rakennettava uudisrakennus toteutuu, Kaukolankodin asukkaat siirtyvät uusiin tiloihin.

Laitilan kaupunginhallitus esitti lausuntopyynnön Kaukolankodin tilaratkaisusta tekniselle valiokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, vanhusneuvostolle sekä Pyhärannan kunnalle ja Rauman kaupungille. Hanketta esiteltiin valiokunnille ja vanhusneuvostolle tiistaina.

Tekninen valiokunta päätyi yksimielisesti esittämään, että Kaukolankoti ja Koivukoto korvataan vuokramallilla rakennettavalla uudisrakennuksella, jonka sijoituspaikaksi esitetään Valkojärven asemakaava-aluetta.

Valiokunta perusteli päätöstään sillä, ettei kaupungin ole tarkoituksenmukaista rakentaa uusia tiloja omaan taseeseensa. Vuokramallilla rakennettaessa kaupunki etsii rakennuttajaa, joka vuokraisi uudet tilat kaupungille.

Teknisen johtajan Mika Raulan mukaan vuokramallilla rakentamisen puolesta puhuu se, että sen avulla saataisiin uudet ja hyvät tilat asiakkaille ilman, että kaupunki investoisi tiloihin itse. Myös sote-uudistus on otettu huomioon päätöstä tehtäessä.

– Nyt kun jonkin ajan päästä sote-palvelut siirtyvät yhteistoiminta-alueille, myös tilojen vuokrasopimukset siirtyvät yhteistoiminta-alueen hoidettaviksi. Tällöin koko paletti siirtyisi yhteistoiminta-alueelle. Jos tilat rakennettaisiin itse, rakennus jäisi joka tapauksessa meille. Vuokramallilla rakennettaessa pääsisimme pois välikäden asemasta, Raula taustoittaa.

Valiokunta huomauttaa lausunnossaan myös, ettei Kaukolankodin saneerauksella saavuteta kustannuksistaan ja toiminnallisesti järkevää ratkaisua.

– Kaukolankotia kunnostettaessa tarvittaisiin väistötilat, mikä nostaisi sen vaihtoehdon kustannuksia, lausunnossa todetaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyi äänestyksen jälkeen samalle kannalle kuin tekninen valiokunta. Yksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnossaan esittämä perustelu uudisrakennukselle on, että sitä suunniteltaessa voidaan vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja henkilöstöresurssin optimaaliseen käyttöön.

Lausunnossa huomautetaan, että esimerkiksi Kaukolankodissa on tällä hetkellä kaksi yhdentoista asukkaan osastoa, joilla molemmilla on oma yöhoitaja.

– Rakenteellisista syistä tarvitaan kaksi yöhoitajaa. Sama määrä asukkaita voidaan hoitaa yhdellä yöhoitajalla. Uudisratkaisulla kyetään vaikuttamaan henkilöstökustannusten kasvuun verrattuna muihin tilaratkaisuihin, lausunnossa todetaan.

Valiokunta katsoo, ettei uudisrakennuksen rakennusvaiheessa ole tarvetta väistötiloille eikä asiakkaita tarvitse sijoittaa muihin asumisyksiköihin Laitilassa tai muilla paikkakunnilla. Näin ollen asiakkaiden ei tarvitse muuttaa kuin kerran.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ei asettunut annetun lausunnon kannalle yksimielisesti. Valiokunnan jäsen Virve Aho (kok) esitti Pyhärannan kunnan edustajan Helka Huttelan (yp) kannattamana, että edellä mainittua lausuntoa ei hyväksytä. Ahon tekemä esitys hävisi äänin 5–4.

Ahon lisäksi Sanna Airola (lpyl) ja Ilpo Haalisto (kok) asettuivat lausunnon epäämisen kannalle. Valiokunnan puheenjohtaja Seppo Lehtola (sd), Santeri Laaksonen (kesk), Markku Lähteenmäki (kesk), Mika Toivola (kesk) ja Pauliina Uusikartano (kesk) kannattivat esitetyn lausunnon antamista.

Vuokramallilla rakennettavan uudisrakennuksen lisäksi vaihtoehtoina ovat Kaukolankodin saneeraus ja laajennus sekä kokonaan uuden uudisrakennuksen rakentaminen omaan taseeseen.

– Kaikkiin vaihtoehtoihin vaaditaan rajoituslain mukainen lupa sosiaali- ja terveysministeriöltä, tekninen johtaja Mika Raula kertoo.

Kuntien ja kuntayhtymien sote-investointeja ja ulkoistuksia säädellään niin sanotulla rajoituslailla, jonka tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen yhdenvertaisesti ja taloudellisesti. Jos investointi on yli viisi miljoonaa euroa, kunnan tulee hakea investointiin sosiaali- ja terveysministeriön lupa. Rajoituslaki on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Kaukolankodin kohtalo uudisrakennuksen toteutuessa on vielä auki.

– Sitä ei ole vielä mietitty. Se on oman tarkastelun paikka. Laitila ei voi yksin päättää asiasta, koska Pyhärannan kunta ja Rauman kaupunki omistavat osuudet Kaukolankodista. Tässä on vielä monia asioita ratkaistavana, tekninen johtaja Mika Raula sanoo.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen saatuaan lausunnot valiokuntien lisäksi vanhusneuvostolta sekä Raumalta ja Pyhärannalta. Tämän jälkeen hallitus antaa ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.