Ajatuksia siitä, miksi Kaukolankoti tulisi korvata vuokrattavalla uudella yksiköllä

0

Laitilan kaupunginvaltuusto teki päätöksen vanhusten asumispalvelujen järjestämisestä 15.11. pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallituksen esitys ratkaisusta oli se, että uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö rakennetaan niin, että ulkopuolinen toimija rakentaa tilat ja kaupunki vuokraa ne siltä käyttöönsä. Päätöksen pohjaksi oli viranhaltijoiden toimesta laadittu laskelmat lisäksi Kaukolankodin pitämisestä ennallaan, remontoinnista ja laajentamisesta sekä laskelmat tulevista vuokrista tilojen suhteen ja vertailu henkilöstön määrästä kummallakin vaihtoehdolla.

Tulevan soteuudistuksen myötä vanhusten asumispalvelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettaviksi vuoden 2023 alusta. Se tiedetään, että hyvinvointialue sitoutuu olemassa oleviin tiloihin vähintään kolmeksi vuodeksi, jolloin se siis maksaa esimerkiksi kunnalle vuokraa käytössään olevista tiloista. Sen jälkeen tulevaisuus on hyvinvointialueen käsissä.

Kaukolankodin remontin ja uudisrakennuksen kustannukseksi arviointiin tehtyjen laskelmien perusteella 6,2 miljoonaa euroa. Mikäli tähän ratkaisuun olisi päädytty, kaupunki olisi ottanut vastaavan summan lisävelkaa ja rahoittanut koko hankkeen. Velkamäärä myös jää kaupungille huolimatta siitä, käyttääkö hyvinvointialue tiloja vai ei.

Lisäksi asukkaat olisi tullut sijoittaa remontin ajaksi väistötiloihin tai muihin asumisyksikköihin. Vanhan remontointia rajoittavat myös vanhat seinät, jolloin uusin vaatimuksin remontoituna asukaspaikkoja saadaan vähän ja tilat ovat edelleen sokkeloiset ja monessa kerroksessa. Vanhan korjauksessa usein tulevia ennakoimattomia korjaustarpeita ja niiden kustannuksia on myös mahdoton ennustaa.

Oleellista ratkaisun kannalta on myös se, mitkä ovat tulevan yksikön käyttökustannukset. Laskelmien ja vuoden 2023 hoitajamitoitusten mukaan, mikäli toimittaisiin remontoidussa ja laajennetussa Kaukolankodissa, tarvitaan hoitotyöhön vähintään 51 työntekijää ja hoidettavia asukkaita olisi 60 sekä 3 lyhytaikaista paikkaa.

Uudisrakennukseen on suunniteltu paikkoja 60 ja työntekijöitä 48. Yhden hoitajan kustannus on vuositasolla noin 39 000 euroa. Näiden lisäksi vaikuttavat luonnollisesti sähkö- lämmitys yms. menot.

Palvelun siirtyessä hyvinvointialueelle se maksaa vuokraa käyttämistään tiloista. Kaukolankodin ja uudisrakennuksen vuokratasot ovat vuokrattavasta uudisrakennuksesta ensimmäisenä vuonna maksettavan vuokran kanssa suunnilleen samalla tasolla. Vuokrakohteessa vuokran määrä laskee vuosittain.

Vuokrasopimukseen sitoudutaan 20 vuodeksi. Riskinä kaupungin kannalta toki on se, että jos hyvinvointialue ei vuokrarakennukseen haluaisi sitoutua, se jää alkuperäisen vuokralaisen maksettavaksi.

Kaukolankodin kiinteistö jää kaupungille yhdessä Rauman ja Pyhärannan kanssa joka tapauksessa. Oleellista on, onko Laitilan kaupunki valmis ottamaan velkaa vanhan kunnostukseen riskitekijät tiedostaen.

Muut omistajat ovat ilmoittaneet etteivät kustannuksiin osallistu. Koska kyseessä on komea rakennus hienolla paikalla, uskon myös että se löytää uudet käyttäjät, joille tilat sopivat paremmin.

Näiden tekijöiden pohjalta päädyin kannattamaan ehdotusta, jossa vuokramallilla rakennetaan uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö. Koska hyvinvointialueen suhteen on useita epävarmuustekijöitä, on mielestäni pyrittävä ratkaisuun, joka on sekä Laitilan näkökulmasta että ulkopuolisena tarkasteltuna paras mahdollinen ratkaisu.

Näen että, vanhusten asumispalvelut säilyvät oman osaavan henkilökuntamme käsissä parhaiten, kun heillä on uusi nykyaikainen yksikkö, jossa palveluita voidaan kehittää ja luoda uutta. Lisäksi se on hyvinvointialueen näkökulmasta kustannustehokas ja riskitön.

Se, että jatkettaisiin vanhalla Kaukolankodilla tai sitä yritettäisiin omaan taseeseen velkaa ottaen korjata sisältää myös mielestäni suurimman riskin siitä, että hyvinvointialue ei halua palvelua rakennuksessa säilyttää, vaan löytää helposti yksityiseltä sektorilta toimijan, joka on valmis rakentamaan uuden yksikön ja siellä palvelua tarjoamaan.

Riikka Saarela (KESK)

kaupunginhallituksen jäsen