Aluevaalit ja niiden merkitys lähipalveluille

0

Aluevaaleissa valitun valtuuston tehtävänä on päättää koko maakunnan sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palveluista. Lähdin ehdokkaaksi tammikuun aluevaaleihin puolustaakseni maakuntamme lähipalveluita.

Paikallisena ehdokkaana lähellä sydäntäni ovat tietenkin Laitilan ja koko Vakka-Suomen seutukunnan lähipalvelut. Kyseiset lähipalvelut ovat laaja tarjonta palveluita, jotka vaikuttavat jokaisen kuntalaisen arkielämään lähes päivittäin.

Laitilan kaupunginvaltuuston enemmistö linjasi viikko sitten iäkkäiden palveluiden asumispalvelujärjestelyistä omassa kotikunnassamme tulevaisuudessa. Tämän päätöksen kanssa uuden aluevaltuuston tulee elää, mikäli tämä päätös saa STM:n hyväksynnän.

Miksi haluan nostaa tämän päätöksen esille? Siksi, että kaupunginvaltuuston päätöksellä Laitilassa päättyy iäkkäiden laitoshoito kokonaan ja julkisia asumispalvelupaikkoja on jatkossa yksitoista vähemmän.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut kaikkialla maakunnassa sekä parantaa peruspalveluita. Oliko kaupunginvaltuuston enemmistön päätös tähän tähtäävä linjatessaan iäkkäiden asumispalveluita?

Mielestäni ei ollut vaan tästä päätöksestä puuttui kehityksellinen näkökulma. Päätöksellä heikennettiin muun muassa muistisairaiden hoitoa yksikön kasvattamisella yksitoista paikkaisesta kaksikymmentä paikkaiseksi yksiköksi.

Aluevaaliohjelmissa linjataan lähipalveluiden saatavuus omassa kotikunnassa. Laitilan kaupunginvaltuuston enemmistö päätti juuri tämän tavoitteen vastaisesti. Iäkkäiden asumispalveluista osa tullee siirtymään kuntarajamme ulkopuolelle.

Laitilassa, kuten muuallakin maakunnassa, ennustetaan iäkkäiden määrän kasvavan ja luonnollisesti tämä lisää asumispalveluiden ja kotiin annettavien palveluiden tarvetta.

Laitilasta puuttuu kodin ja tehostetun välimuoto eli tuettu palveluasuminen. Tämä olisi voitu ottaa huomioon päätösehdotusta valmisteltaessa.

Vuonna 2015 Laitilassa aloitettiin operatiivisella puolella selvittämään iäkkäiden palveluiden kehittämistoimenpiteitä. Yhdeksi päälinjaukseksi tuli laitoshoidon purkaminen ja tilalle tehostettua palveluasumista.

Tämän jälkeen on käyty keskusteluja iäkkäiden palveluiden kokonaisulkoistuksesta Pihlajalinnan kanssa. Tämä hanke kaatui Sipilän hallituksen erottua ja silloisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kaaduttua.

Vuonna 2019 Laitila tilasi FCG:ltä selvitystyön iäkkäiden palveluista. Silloinen kaupunginvaltuusto päätti tämän selvityksen pohjalta käynnistää toiminnan muutoksen ja lähteä selvittämään eri vaihtoehtoja asumispalveluiden tuottamiseksi. Tosin tätä päätöstä ei toimeenpantu miltään osin vaan tuotiin uusi päätös, uudelle valtuustolle päätettäväksi, jonkin verran eri sisältöisenä.

Olen työni kautta saanut tutustua maakunnan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluihin. Esimerkkinä haluan nostaa Liedon kunnan, josta löytyy tukiasuntoja sekä tehostettua ja tuettua palveluasumista ikääntyneille.

Jos jotain opin kuudentoista valtuustovuoden aikana, niin oma pesä pitää olla kunnossa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen edessä. Näin pitäisi olla myös Laitilassa. Aikaa on ollut, mutta sain viimeisestä valtuuston kokouksesta sellaisen kuvan, että kiire pukkaa päälle viime hetkellä.

Aluevaaliehdokkaana koen, että käteni ovat sidotut tämän päätöksen myötä. Mikäli Laitilan kaupunginvaltuusto päättää oman kunnan alueella annettavista lähipalveluista heikentävästi ja vähentää asumispalvelupaikkoja, on niitä isossa aluevaltuustossa vaikea lähteä lisäämään. En voi luvata enempää kuin mitä on annettavissa.

Yhdeksi vaihtoehdoksi jäävät paikalliset ja ylikunnalliset yksityiset palveluntarjoajat, joihin tälläkin hetkellä on haasteellista saada uusia asukkaita asumaan. Mielestäni olisi ollut tärkeää isossa kuvassa Laitilaankin saada iäkkäiden-, perhe- ja terveyspalveluiden keskukset. Näin kuntalaisille tarjottaisiin ison uudistuksen jälkeenkin yhden luukun periaatteella palveluita ikää katsomatta.

Tanja Raisto-Elo, aluevaaliehdokas, kesk.