Ilman hoitotyön johtajia eivät sosiaali- ja terveyspalvelut parane

0

Tulevilla hyvinvointialueilla valmistellaan kiivaasti uutta aluehallintoa ja sote-uudistusta väliaikaisten toimielinten hallintosääntöä valmistelevissa työryhmissä. Kaikilla alueilla ei näihin työryhmiin ole otettu mukaan hoitotyön johtajia.

Hoitotyön johtajat kuten esimerkiksi johtavat ylihoitajat, ylihoitajat ja osastonhoitajat ovat merkittävässä roolissa sote-uudistuksen läpiviemisessä. Heitä tarvitaan johtamaan hyvinvointialueiden suurinta henkilöstöryhmää – koulutettua hoitohenkilöstöä – ja työyksiköiden toimintaa. Erityisesti osaston- ja apulaisosastonhoitajien panosta tarvitaan päivittäisessä toiminnassa.

Hyvä ja asiantunteva hoitotyön johtaminen mahdollistaa laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyse on siis siitä, että sote-uudistus näkyy kansalaisille asti parantuneina palveluina – ei pelkkänä hallintohimmelinä tai poliitikkojen toteutumattomina lupauksina.

Viime vuosina hoitotyön johtajia on vähennetty ja tämä näkyy johtamisen ja työhyvinvoinnin vajeena ja vaikuttaa myös hoitajapulaan. Vie vuosia, että työhyvinvointi ja hoidon laatu saadaan nostettua hyvälle tasolle. Näihin talkoisiin kutsumme myös tulevat aluepäättäjät mukaan.

Tutkimusten mukaan hyvällä hoitotyön johtamisella on suora yhteys hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumiseen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen.

Hyvinvointialueille laadittavissa hallintosäännöissä määritellään toiminnan onnistumisen kannalta keskeiset toimintatavat, joilla on vaikutusta suurimpaan henkilöstöryhmään, jota hoitotyön johtajat johtavat.

Me Tehyssä vaadimme, että hoitotyön johtajat otetaan mukaan hallintosääntöä valmisteleviin työryhmiin. Hoitotyön johtajien osaamista on käytettävä nyt ja tulevaisuudessa kaikkien suomalaisten hyväksi.

Millariikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja

Kirsi Sillanpää, Tehyn johtaja