Kaukolankodin loppu

0

Laitilan valtuusto teki viime maanantaina mitä ilmeisimmän virheen päättäessään vanhustenhoidon lopettamisesta Kaukolankodissa. Asia hoidettiin niin monella tavalla heikosti, että se lienee lajissaan ennätys.

Vanhustenhoidon järjestämiseen odotettiin ratkaisua jo viime valtuustokaudella, mutta asia lykkääntyi milloin mistäkin syystä, joista viranhaltijoiden jatkuva vaihtuminen ei ollut vähäisimpiä. Uudet viranhaltijat joutuivat perehtymään asiaan, ennen kuin saivat sen etenemään.

Samaa perehtymisen mahdollisuutta ei kuitenkaan suotu vasta valitulle valtuustolle, jossa uusia valtuutettuja on peräti 13. Valtuustolle ei järjestetty iltakoulua, vaikka sellaisia on pidetty paljon vähäisemmistäkin asioista. Ei tiedotustilaisuutta, ei infopakettia, ei mitään muuta kuin yhtäkkinen esitys, jossa Kaukolankodin toiminta päätetään lakkauttaa ja rakennuttaa tilalle uusi 60 hengen leasing-laitos.

Kun kaupunginjohtaja Kattelukselta kysyttiin aiemmin, milloin vanhustenhoito on tulossa päätöksentekoon ja missä muodossa, hän vastasi, että asiaa valmistellaan ja päätettäväksi tuodaan useampia – tai ainakin kaksi – vaihtoehtoa. Tosiasiassa valtuustolle, siis päätöksen tekijälle, tuotiin yhden ”vaihtoehdon” totuus eli hallituksen esitys. Mitään todellista parhaan vaihtoehdon valintatilannetta ei valtuustolle suotu.

Sanomattakin on selvää, että asia olisi vaatinut laajaa keskustelua ja vertailua eri vaihtoehtojen välillä, aivan kuten tehtiin päiväkotien kohdalla. Nyt kaikki avoimuus ja vapaa mielipiteenvaihto loisti poissaolollaan. Sellaisessa toimintakulttuurissa voi hyvin yhtyä Pertti Pokin sanoihin siitä, että valtuuston puhujapöntöstä käsin ei enää mielipiteitä muuteta.

Kuten maanantain kokouksessa kävi ilmi, ei mihinkään jatkon kannalta olennaisiin kysymyksiin osattu asiaa valmistelleiden taholta vastata. Kaukolankotiin jää heidän mukaansa keittiötoiminta. Siis eri tiloihin kuin muu toiminta. Sepä kätevää.

Mitä tapahtuu Kaukolankodin kiinteistölle muilta osin? Yhtenä vaihtoehtona esitettiin kiinteistön myymistä. Kuka ostaa kiinteistön, jossa saa kylkiäisinä kaupungin ruokahuollon toimipisteen? Vai siirretäänkö keittiö muualle, jos kiinteistö myydään? Tätä ei ollut ilmeisesti mietitty lainkaan. Mitä keittiön rakentaminen ”jonnekin muualle” maksaa? Taas yksi kysymys ilmaan.

Miten järjestetään tarvittava laitoshoito jatkossa? Miten järjestetään intervallihoito? Miten huomioidaan muistisairaat? Miten henkilöstön tai omaisten näkemykset on huomioitu päätöksenteon valmisteluvaiheessa? Miten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi meni omasta mielestänne?

Valtuuston valtapuolue keskusta esitti asiat sangen mustavalkoisina, samoin sosialidemokraatit. Uutta leasing-ratkaisua pidettiin ylivoimaisena Kaukolankotiin verrattuna. Oltiin hyvin varman oloisia siitä, että Kaukolankoti ei kelpaa hyvinvointialueelle.

Asia on pikemminkin täysin päinvastoin. On suoranainen ihme, jos hyvinvointialue ottaa avosylin maksettavakseen Laitilan jättimäisen leasing-vuokran. Siihen näytti olevan kova luottamus, vaikka toisaalta myönnettiin lähes kaiken soteuudistukseen liittyvän olevan hämärän peitossa.

Kaukolankotiin panostamalla meillä olisi ollut hyvä ja toimiva kiinteistö, johon on helppo saada käyttöön moneen tarkoitukseen sopivia tiloja. Kiinteistö on joka tapauksessa Laitilan taseessa, ja vanhan keskustapuoluelaisen viisauden mukaan tase pitäisi saada töihin.

Kaukolankoti on tehty vanhusten hoitoa varten. Uuden vuokrarakennuksen noustessa se jää ilman tarkoitusta rasitteeksi kaupungille.

Viranhaltijalta saadun tiedon mukaan uuteen leasing-laitokseen tulee tilat 60 asukkaalle. Sinne ollaan siirtämässä 50 laitilalaista Kaukolankodista ja 19 Koivukodista. Siis 69 asukasta 60 hengen tiloihin.

Luotetaanko noin vahvasti luonnolliseen poistumaan? Kunnalliset paikat ovat täynnä, ja siihen on syynsä. Niistä tärkeimpiä ovat Kaukolankodin viihtyisyys, monipuoliset käyttömahdollisuudet ja osaava henkilökunta.

Valtuuston kokousta seuranneissa sosiaalisen median kommenteissa muun muassa Laitilan puolesta -ryhmä on pyritty leimaamaan jonkinlaiseksi kehityksen jarruksi. Tämä ei ole, kuten tässä esiin tuoduista seikoistakin ilmenee, millään muotoa totta.

Ei tämän kokoluokan päätöksiä saa tehdä pelkän toiveajattelun varassa. Paljon puhutut seinien rakastajat löytyvät nyt ihan muista ryhmistä. Ne haluavat näköjään rakentaa aina vain enemmän seiniä jo olemassa olevien lisäksi.

Demokratia toimii enemmistön mielen mukaan. Jotkut nimittävät sitä enemmistön diktatuuriksi.

Oli miten oli, olemme sanoutuneet irti päätöksestä lopettaa Kaukolankodin toiminta. Vastuu päätöksestä kuuluu enemmistölle, joka ajaa toiminnan alas ja lisäksi hyväksyi asian leväperäisen valmistelun. Onnittelut!

Laitilan puolesta -valtuustoryhmä

Henri Aitakari

Janne Kuusisto

Nina Arokoivu

Juha Raittinen