Kaukolankodin remontoinnista luovuttiin – Uudesta tehostetun palveluasumisen yksiköstä äänestettiin kahdesti Laitilan valtuustossa

0
Laitilan valtuusto päätti lähteä etsimään kumppania, joka rakentaisi ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksikön, jonka kaupunki ja edelleen hyvinvointialue voisi vuokrata.

Lähes kolmetuntisen keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen Laitilan valtuusto päätti, että Laitilaan rakennetaan 60-paikkainen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö vuokramallilla. Käytännössä Laitila siis etsii kumppania, joka rakentaisi yksikön ja vuokraisi tilat ensin kaupungille ja edelleen hyvinvointialueelle.

Mielestäni vaikuttamisen aika on tänä iltana.

Asia kirvoitti valtuustossa runsaasti keskustelua ratkaisun puolesta ja sitä vastaan. Pertti Pokki (sd) huomautti, että valtuusto on tehtävän päätöksen suhteen jo ”viimeisellä rannalla”.

13 kuukauden päästä Laitilan vanhuspalveluista – kuten muistakin sosiaali- ja terveyspalveluista – päättää Varsinais-Suomen hyvinvointialue.

– Meillä nyt on nyt vaikutusmahdollisuus ja meidän tulee vaikuttaa. Mielestäni vaikuttamisen aika on tänä iltana, Pokki sanoi.

Laitilan Puolesta -ryhmän valtuutetut eivät olleet Pokin kanssa samoilla linjoilla. Henri Aitakarin (lpyl) mukaan sote-uudistus ei ole syy tehdä hätiköityä päätöstä eikä hän katsonut, että sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille uhkaisi vanhusten hoidon järjestämistä Laitilassa.

– Selvää kuitenkin lienee, että hyvinvointialueella ei ole valtavia investointimahdollisuuksia eikä se näin ollen voi suhtautua kovin nirsosti kuntien olemassa oleviin kiinteistöihin, Aitakari huomautti.

Lopuksi Aitakari esitti asian palauttamista valmisteluun.

– Tässä asiassa on niin paljon ja niin vakavia avoimia kysymyksiä ja valmistelun puutteita, että esitän asian palauttamista valmisteluun ja valtuuston iltakoulun järjestämistä asiasta, Aitakari sanoi.

Janne Kuusisto (lpyl) kannatti Aitakarin esitystä ja asiasta äänestettiin. Äänin 25–6 valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Pro Vakka-Suomen valtuutettu Seppo Rinne – kuten valtuutettu Aitakari omassa puheenvuorossaan – piti asiasta tiedottamista puutteellisena.

Rinteen mukaan Kaukolankotiin voitaisiin tehdä pienehköillä muutoksilla ”mitä vaan”.

– Ja joka tapauksessa Laitilassa täytyy olla myös laitospaikkoja.

Janne Kuusisto (lpyl) viittasi valtuutettu Pokin puheenvuoroon ja huomautti, että eikö Kaukolankoti joka tapauksessa jää Laitilaan käsiin sote-uudistuksen toteutuessa.

– Haluaisin kuulla viimein jotain suunnitelmia rakennuksen jatkolle, Janne Kuusisto sanoi ja ohjasi kysymyksensä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto (kesk) uskoo, että Kaukolankodille löytyy tulevaisuudessa muuta käyttöä.

Hänen mukaansa Kaukolankodin tulevaisuudesta päättämisen aika ei ole kuitenkaan vielä eikä käytössä ole kristallipalloa, josta näkisi, mihin käyttöön rakennus tulevaisuudessa päätyy.

– Meidän pitää edetä pala kerrallaan. Ensimmäiseksi meidän täytyy saada uudet tilat, sen jälkeen henkilöstö ja asukkaat uusiin tiloihin ja sen jälkeen tarkastellaan, mitä rakennukselle tehdään, Pekka Kuusisto huomautti.

Valtuutettu Virve Ahon (kok) mielestä päätöstä tehtäessä pitäisi varautua tulevaisuuden haasteisiin ja palveluiden tarpeen kasvuun.

– Valitettavasti päätöstä ollaan tekemässä vain tilakysymyksen ei itse toiminnan kehittämisen kautta siinä määrin kuin se tulisi tehdä, Aho lisäsi.

Hän nosti esille, että mikäli valtuusto kallistuu vuokramallilla rakennettavan uudisrakennuksen kannalle, Laitilaan ei jää yhtään laitoshoitopaikkaa.

– Niitä tarvitaan myös jatkossa, vaikkei siinä määrin kuin nyt, mutta niitä pitää olla.

Ahon mukaan suunniteltu 60-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ei mahdollistaisi intervallihoidon järjestämistä siinä määrin kuin sille olisi tarvetta. Hän lisäsi myös, että intervallihoito tukee osaltaan ikäihmisten mahdollisuutta asua mahdollisimman pitkään kotonaan.

Yksikön tilat eivät myöskään Ahon mukaan yksin riitä edes Kaukolankodin ja Koivukodon asukkaiden tarpeisiin.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että osasto on 20-paikkainen. Sillä ei pystytä tuottamaan laadukasta hoitoa ja ennen kaikkea tarjoamaan turvaa muistisairaille ihmisille, Aho lisäsi.

Myös vuokramallin kannattajat käyttivät puheenvuoroja. Valtuutettu Riikka Saarela (kesk) huomautti, etteivät tilat nykyisellään vastaa nykyaikaisen vanhustenhoidon vaatimuksiin.

– Se, että oltaisiin tehty pelkkä toiminnanmuutos ja todettu, että se on nyt tehostettua palveluasumista, olisi silmien ummistusta todelliselta muutostarpeelta, Saarela lisäsi.

Saarelan mukaan sillä, ettei tehdä mitään, on riski, että palvelut sysätään pelkästään yksityisen sektorin hoidettavaksi.

Jos osapuolten näkemykset poikkesivat toisistaan ratkaisun suhteen, niin myös valmistelun laatu jakoi mielipiteitä.

Selvitys on ollut paikoin tarkoitushakuista ja ohjannut siihen, että ainoa vaihtoehto on se uudisrakentaminen.

Vuokramallilla rakennettavan uudisrakennuksen kannattajat kiittelivät laadukasta valmistelua ja asian esittelyä.

– Haluan kiittää viranhaltijoita hyvästä valmistelutyöstä, josta olen kuullut kaupunginhallituksessa ja nyt koko valtuusto kuuli, Pokki sanoi ja viittasi teknisen johtajan Mika Raulan ja sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokkaan käsittelyn aluksi pitämään alustukseen.

Vuokramallia ratkaisua vastustavat puolestaan pitivät valmistelua puutteellisena ja tarkoitushakuisena.

– Selvitys on ollut paikoin tarkoitushakuista ja ohjannut siihen, että ainoa vaihtoehto on se uudisrakentaminen, Aho huomautti.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Aho teki vastaesityksen, että valtuusto remontoi Kaukolankotiin tehostetun palveluasumisen yksikön ja rakentaa tarvittavan lisäsiiven.

Esitys sai kannatusta valtuutettu Nina Arokoivulta (lpyl), Janne Kuusistolta (lpyl) sekä Seppo Rinteeltä (pvsyl). Valtuusto äänesti asiasta ja kallistui vuokramallin puoleen äänin 25–6.

Valtuutettu Aho ja Laitilan Puolesta -ryhmä jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Valtuuston päätös rakennuttaa yksikkö vuokramallilla täytyy vielä alistaa sosiaali- ja terveysministeriölle, koska hankkeen kustannukset ylittävät viisi miljoonaa euroa. Tämä olisi tosin ollut edessä, vaikka valtuusto olisi kallistunut Kaukolankodin korjaamisen ja lisärakennuksen kannalle.

Valtuustossa sanottua

– Nostalgia on kehityksen este. Mielestäni Laitilan valtuusto ei saa syyllistyä nostalgiaan, Pertti Pokki (sd).

– Samaan aikaan, kun me olemme saneeranneet ja laajentaneet, saattaa olla niinkin, että meille jää 8–10 miljoonan euron velka hoidettavaksi yhdeksän prosentin veroprosentilla. Tämä on aika hirvittävän tuntuinen tulevaisuus, Pertti Pokki (sd).

– Minusta tässä päätösesityksessä tarjotaan kuitenkin vain yhtä totuutta eikä mitään vaihtoehtoja lainkaan. Näyttää siltä, että viranhaltijat ovat tehneet jo päättäjien puolesta heidänkin työnsä, Henri Aitakari (LPuo).

– Ainoa, mikä lienee varmaa, on, että muut kunnat eivät Laitilan vanhuksia ota hoitaakseen, Henri Aitakari (LPuo).

– Muistisairaiden asuinympäristö ei saisi olla liian iso, jotta heille voidaan turvata turvallinen asuinympäristö. Muistisairas ihminen saattaa usein olla levoton ja ahdistunut. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että hän kiertää huoneesta toiseen ja hän saattaa samaa lausetta tai sanaa ihan peräjälkeensä. [–] Ei me voida sijoittaa muistisairaita ihmisiä näin isoihin yksiköihin, Virve Aho (kok)

– Valitettava totuus on, että vaikka Kaukolankoti on rakennuksena komea ja hienolla paikalla, siitä ei remontoimalla saada toimivaa ja uutta vastaavaa, Riikka Saarela (kesk).

– Ihme, että sitä (Kaukolankotia) kohtaan hyökätään, kun se on kaikkein suosituin paikka, Seppo Rinne (pvsyl).

– Se (Kaukolankoti) on erittäin hankalasti korjattava rakennus. Olen työkseni korjannut useita samantyyppisiä ja tiedän, että kustannukset tahtovat kasvaa huomattavan paljon, Ville Varjo (rkp).

– Mielestäni on väärin pelotella sillä, että tarvitsee karsia kaikki mahdolliset kustannukset niin minimiin kuin vain voidaan, koska jos se hyvinvointialue haluakaan tuottaa palveluita täällä, Virve Aho (kok).

– En näe tässä mitään peikkoa siinä mielessä, että jos kävisi niinkin ilkeästi, että sote ei järjestäisi Laitilassa mitään niin joku yksityinen järjestää ihan varmasti [–] ja vuokraisi tämän uuden kiinteistön, Jouko Aittakari (ps).

– Kaupungilla pitää olla oma palvelutuotanto, ettei kaikki mene yksityiselle puolelle, Heikki Peltola (kok).