Keskustelua verotustasosta – Pyhärannan valtuusto päätti pitää veroprosentin yksimielisesti ennallaan

0
Pyhärannan valtuusto piti verotuksen ennallaan.

Pyhärannan valtuusto kävi maanantaina keskustelua tuloveroprosentin tasosta.

– Toivon, että valtuusto kävisi tästä asiasta keskustelua siltä pohjalta, että tämä (veroprosentti) saattaa olla jonkinlainen vetovoimatekijä kunnalle, valtuutettu Maija Junkola-Lehtonen (kok) herätteli keskustelua.

Toivon, että valtuusto kävisi tästä asiasta keskustelua siltä pohjalta, että tämä (veroprosentti) saattaa olla jonkinlainen vetovoimatekijä kunnalle

Junkola-Lehtonen huomautti, että verrattuna moniin naapurikuntiin Pyhärannassa on korkein veroprosentti.

– Jos verot olisivat esimerkiksi samat tai halvemmat kuin Raumalla niin saataisiinko me muuttajia – en tiedä, mutta minusta tämä on asia, jota pitäisi pohtia ja keskustella, Junkola-Lehtonen lisäsi.

Pauli Laivo (yp) huomautti, että muuttoa harkitseva nuoripari on kiinnostuneempi paikkakunnan palveluista kuin veroprosentista.

Laivo ihmetteli myös, mikä on kokoomuksen ryhmän kanta veroprosenttiin ja kertoi kunnanhallituksen jäsenen Sinikka Pirttinokan (kok) ehdottaneen veroprosentin laskua. Ehdotus jäi kuitenkin vaille puoluetoverin Markku Laineen kannatusta.

– Mikä teidän lopullinen kantanne tähän asiaan mahtaa olla, Laivo kysyi.

Junkola-Lehtonen huomautti, että vuosi sitten Laivo itse nosti esiin veroprosentin laskemisen.

– Me olemme tästä ryhmässä keskustelleet. Meillä on monenlaisia mielipiteitä, osa kannattaa laskua. Sanotaan niin, että itsekin mietin, onko mitään hyötyä, jos lasku on vain 0,25 prosenttia. Meidän pitäisi mennä Laitilan tai Uudenkaupungin tasolle, että sillä olisi joku merkitys, Junkola-Lehtonen sanoi.

Hän huomautti myös, että palveluiden toimivuus on ehdottoman tärkeä asia:

– Eihän kukaan muuta kuntaan, jossa palvelut eivät toimi. Se on mielestäni ihan selvä asia.

Laivo vastasi tähän tuomalla esiin kunnan lähivuosien investointitarpeet.

Pyhärannan uuden vs. talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalosen mielestä on hyvä, että asiasta käydään keskustelua. Hän ei kuitenkaan kannata veroprosentin laskemista.

– Nyt kun itse ajan itseäni sisälle tähän Pyhärannan taloustilanteeseen, olen ehdottomasti kunnanjohtajan esityksen (veroprosentin pitämisen ennallaan) takana ennen kaikkea siitä syystä, että sote on tulossa, ja sen kustannusvaikutus meille on epäselvä. Meidän taseeseen hyvin mahtuu lisää ylijäämää ja lisäksi ovat Pauli (Laivon) esiin nostamat investointitarpeet. Olemme sellaisessa muutos- ja murroskohdassa, että minusta on mielekästä jatkaa valitulla suunnalla, Jalonen sanoi.

Valtuutettu Sinikka Pirttinokka (kok) kertoi hallituksen kokouksessa ehdottaneensa veroprosentin laskua 0,25 prosentilla. Tässä oli taustalla se, että veroprosentin nosto 21,75 prosenttiin piti olla väliaikainen.

– Täällä en aio kuitenkaan ehdottaa. Mielestäni meidän olisi pitänyt käydä läpi ensin talousarvion suuntaviivoja, ja sitä, mitä aiomme sinne mahduttaa, Pirttinokka kertoi.

Hän sanoi myös olevansa hiukan pettynyt siitä, ettei talousarviota ole katsottu vielä.

Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö huomautti, että kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion raamit. Pirttinokka on kunnanhallituksen jäsen.

Piia Gottschalk (yp) ei lähtisi tässä vaiheessa laskemaan veroprosenttia.

– Se on hyvä pitää tällä tasolla. Silloin me annamme jonkinlainen positiivinen kuvan kuntalaisille, että me emme ainakaan ole prosenttia nostamassa. Mitä tulee kunnan vetovoimatekijöihin, en usko siihen, että veroprosentti on yksi tärkeimmistä vetovoimatekijöistä, hän sanoi.

Gottschalk kertoi uskovansa, että vetovoima tulee palveluista.

– Jos haluamme tänne perheitä, meidän täytyy näyttää, että meillä on toimivat palvelut eli varhaiskasvatus ja peruskoulutus. Sen lisäksi meillä on paljon muutakin, jota voimme tarjota heille. Käytetään se raha oikeisiin paikkoihin ja niihin investointikohteisiin, joita meillä on lukemattomia.

Jos haluamme tänne perheitä, meidän täytyy näyttää, että meillä on toimivat palvelut eli varhaiskasvatus ja peruskoulutus.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp) huomautti, että vaikka taseeseen mahtuu ylijäämää niin paljon kuin sitä halutaan kerätä, sinne ei kannata kerätä ylimääräistä.

– Mutta se mitä me olemme nyt tekemässä on, että laitamme fasiliteetit kuntoon, jotta saisimme väestökasvua. Kun saamme tehtyä sen, saamme enemmän verotuloja, minkä jälkeen voimme laskea veroprosenttia. Tämä on satsaus tulevaisuuteen.

Vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö huomautti, että taseeseen kertynyt ylijäämä asukasta kohden on ainoa tunnusluku, joka ei ole valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella.

– Kun saamme sen tunnusluvun voisiko sanoa tyydyttävälle tasolle, meillä ei ole enää perusteita kerätä ylijäämää taseeseen.

  • Fakta

Valtuustossa jätetyt aloitteet

Kokoomus

  • Avoimuus kunnan päätöksentekoon: Ryhmä esittää muun muassa säännöllisiä asukkaiden kuulemistilaisuuksia jokaisen koulun alueelle vähintään kerran vuodessa sekä vuosittain järjestettävän kuntalaiskyselyn.
  • Vaikuttavat kuntoutuspalvelut pyhärantalaisille: Ryhmä esittää selvityksen tekemistä pyhärantalaisten sairastuneiden ja ikäihmisten tarvitsemista moniammatillisista kuntoutuspalveluista ja niiden saatavuudesta.
  • Pyörätien rakentaminen Rantatielle: Ryhmä esittää rahoitusmallien selvittämistä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa pyörätien rakentamiseksi Rantatielle.

Yhteinen Pyhäranta

  • Tiivimpää yhteistyötä yhdistysten kanssa: Ryhmän mukaan kunnan pitäisi tiivistää yhteistyötä yhdistysten kanssa ja säännöllisesti järjestää tilaisuuksia, joihin kutsutaan yhdistysten edustajat.
  • Kunnan rakennusten energiaremonttien selvitys: Ryhmä esittää, että selvitetään ulkopuolisen asiantuntijan avulla muun muassa kunnan rakennusten lämmöntalteenoton hyödyntäminen, lämmitysmuodon muutoksen kustannukset, tarvittvaat toimenpiteet ja takaisinmaksuajat rakennuskohtaisesti.

 

  • Kommentti

Koko kylä koolle keskustelemaan

Yksi kokoomuksen valtuustoryhmän jättämistä aloitteista oli hyvin kiinnostava, koska se ei ollut ensimmäinen suunnilleen samansisältöinen valtuustoaloite viime vuosina. Ensimmäisen kerran avoimet kyselytunnit otti esille silloinen keskustan valtuutettu Heidi Arvonen ja 12 muuta valtuutettua, jotka jättivät aiheesta valtuustoaloitteen maaliskuussa 2018.

Kunnanhallitus päätti perustaa toimikunnan, jonka laatimassa selvityksessä ehdotettiin muun muassa ennen valtuuston kokouksia järjestettäviä avoimia kyselytunteja. Valtuusto merkitsi selvitystyön tiedokseen vuoden 2018 kesäkuussa. Sittemmin asiaan ei ole palattu.

Uusimman aloitteen perusteella Yhteisen Pyhärannan että kokoomuksen valtuustoryhmien näkemykset avoimista keskustelutilaisuuksista vaikuttaisivat olevan hyvin lähellä toisiaan, mikä on erinomainen uutinen erityisesti kuntalaisten näkökulmasta.

Keskustelut olisivat omiaan lisäämään kuntalaisten osallisuutta ja niiden kautta esiin voisi nousta uusia tapoja kehittää kuntaa eteenpäin. Toivottavasti tästä aloitteesta (ja sen edeltäjästä) kehkeytyisi uusi demokratiaa vahvistava perinne Pyhärannassa.
Toimittaja
Hanna Hyttinen

Valtuusto äänesti hallinto-oikeudelle annettavasta lausunnosta

Muutoin lähes yksimielisen kokouksen ainoa äänestys järjestettiin Turun hallinto-oikeudelle annettavasta lausunnosta. Hallinto-oikeuteen on tehty kantelu, jonka mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp) ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Ennen pykälän käsittelyä Nurmi jääväsi itsensä ja poistui valtuustosalista.

– Pyhärannan kunnanvaltuusto on 9.8. pykälässä kunnanhallituksen vaali valinnut seitsemän kunnanhallituksen jäsentä varajäsenineen sekä kunnanhallituksen varsinaisten jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kunnanvaltuutettu Jyrki Nurmi valittiin kunnanhallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi. Kunnanvaltuuston päätös oli yksimielinen eikä asiasta ole jätetty eriäviä mielipiteitä, valtuutettu Piia Gottschalk (yp) esitti.

Hallinto-oikeuteen toimitetussa valituksessa todetaan muun muassa, että koska Pyhärannassa ei ole lautakuntia, kaikki kunnan viran- ja toimenhaltijat ovat suoraan kunnanhallituksen alaisia.

Gottschalkin esittämässä lausunnossa todettiin kuitenkin lopuksi, että Nurmi on vaalikelpoinen kunnanhallitukseen sekä kuntalain että Pyhärannan kunnan 9.8. voimassa olleen hallintosäännön mukaisesti:

– Nurmi toimii Pyhärannan kunnan palveluksessa vesihuoltolaitoksen asiantuntijana. Hänen esihenkilönään toimii rakennustarkastaja Olli Lahtonen. Nurmi ei toimi lautakunnan esittelijänä eikä muutenkaan vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta.

Valtuusto ei ollut asiasta yksimielinen.

– Meidän mielestämme valitus on aiheellinen jo senkin takia, että jo viime valtuustokaudella tästä asiasta keskusteltiin. On hyvä saada selvyys tähän asiaan. Esitämmekin, että valtuusto antaa lausuntonaan, että tämä valitus on aiheellinen, Markku Laine (kok) sanoi ja Sinikka Pirttinokka (kok) kannatti Laineen esitystä.

Asiasta äänestettiin, ja äänin 12–6 valtuusto päätti antaa Gottschalkin esittämän lausunnon. Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti asiasta eriävän mielipiteen.