Laitila sai ikäihmisille suunnatun palveluoppaan

0
Hanna Raiskinmäki ja Petra Vuorio silmäilevät tyytyväisinä Tuija Vainion tekemää uunituoretta ikäihmisten palveluopasta.

Geronomiopiskelija Tuija Vainio kokosi kaupungin ikäihmisten palvelut ja etuudet yksiin kansiin.

Laitilassa valmistui viime viikolla ikäihmisille suunnattu palveluopas, johon on koottu tietoa erilaisista palveluista ja etuuksista.

Kaupungin edellinen ikäihmisten palveluopas valmistui jo reilut kymmenen vuotta sitten, ja esimerkiksi Laitilan vanhusneuvosto on tuonut esille, että kaupungin tulisi parantaa vanhuspalveluista tiedottamista sekä palvelujen löydettävyyttä. Helppoon muotoon koottu tietopaketti onkin iso harppaus parempaan.

”Oppaassa on pyritty huomioimaan erilaisessa elämäntilanteessa olevat ikäihmiset.”

Nyt valmistuneen ikäihmisten palveluoppaan on tilannut Laitilan kaupunki, ja sen on tehnyt opinnäytetyönään laitilalainen geronomiopiskelija Tuija Vainio.

Geronomi on vanhustyön asiantuntija ja opinnot suoritetaan ammattikorkeakoulussa. Varsinaista hoiva- tai hoitotyötä geronomi ei tee, mutta työnkuvana voi olla vaikkapa muistihoitaja tai asiakas- ja palveluohjaus.

– Oppaassa on pyritty huomioimaan eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat ikäihmiset. Siinä on tietoa esimerkiksi Laitilan harrastus- ja yhdistystoiminnassa vaikkapa juuri eläköityneille. Toisaalta tietoa on esimerkiksi tilanteeseen, kun kotona ei enää ilman ulkopuolista apua pärjää, Vainio selvittää.

LAITILAN kaupungin vanhustyössä vuosikymmeniä toiminut ja hiljattain geronomiksi itsekin valmistunut Petra Vuorio kiittelee valmistunutta opasta monipuoliseksi ja sanoo, että sille on ollut selkeä tarve.

– Tämä nyt valmistunut opas tulee varmasti kovaan käyttöön.

Oppaassa esitellään kattavasti palveluita ja se kertoo myös erilaisista etuuksista.

– Olen pyrkinyt kokoamaan oppaaseen ikäihmisten näkökulmasta mahdollisimman monipuolisesti tietoa eri osa-alueilta. Raamit olivat työtä tehdessä sikäli selkeät, että oppaan on tilannut Laitilan kaupunki, Tuija Vainio kertoo.

OPAS tulee myös sähköisenä versiona kaupungin kotisivuille.

– Tarvetta on varmasti sekä sähköiselle että paperiselle versiolle, vakuuttaa Petra Vuorio.

He muistuttavat myös ikäihmisille tarkoitetusta Varsinais-Suomen asiakas- ja palveluohjauksesta, josta arkisin kello 9–15 välisenä aikana voi puhelimitse kysyä asiasta kuin asiasta. Palvelu on tarkoitettu ikäihmisille ja heidän läheisilleen, puhelinnumero on 02 262 6164.

VAINIO ja Vuorio ovat suorittaneet geronomiopintoja kurssikavereina. Kummallakin on työvuosia reippaasti takana.

– Ensin vähän arvelutti lähteä opiskelemaan tämän ikäisenä, mutta on ollut kyllä hienoa huomata, miten sitä oppii kaikkea uutta vielä keski-iässäkin, naurahtaa Tuija Vainio.

Mutta senkin kaksikko myöntää, että niin elämänkokemuksesta kuin työkokemuksestakin on monenlaista hyötyä sekä opinnoissa että työssä.

– Kun ajattelen, että olin vanhustyön aloittaessani parikymppinen, niin onhan tässä iässä aivan erilailla valmiuksia, Vuorio kuvaa ja Tuija Vainio allekirjoittaa näkemyksen täysin.

Vainio on monille laitilalaisille tuttu entisestä työpaikastaan Tiihosen kahvilasta. Sitä ennen hänelle ehti kertyä kokemusta vanhustyöstä niin yrittäjänä kuin esimerkiksi Veljeskodissa ja terveyskeskuksessa.

Ikäihmisten tapahtumat käynnistyvät jälleen koronatauon jälkeen

Petra Vuorio on geronomiksi valmistumisensa jälkeen työskennellyt Laitilan kaupungin kotihoidossa. Hän tekee esimerkiksi erilaista kehitystyötä ja vastaa muun muassa tällä hetkellä käynnissä olevasta digihoiva-pilottihankkeesta.

– Meillä on kokeilu, jossa ikäihmisillä on käytössään tablettitietokone ja sen kautta kotihoidon työntekijät ottavat heihin yhteyttä ja esimerkiksi järjestävät jumppatuokioita, kyselevät kuulumisia tai muistuttavat vaikkapa lääkkeen ottamisesta, Vuorio kertoo.

Hän korostaa, että sähköisellä yhteydenpidolla ei korvata hoivapalveluita eikä sellaisia käyntejä, jotka edelleen vaativat ihmisten välistä kanssakäymistä.

– Mutta joillekin ja joissakin tilanteissa tällainen etäyhteydenpito sopii hyvin. Kyseessä voi olla vaikkapa ihminen, joka pärjää hyvin kotona ja hänellä on riittävästi sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa, mutta kaipaa kuitenkin vaikkapa muistutusapua lääkkeiden ottoon tai vaikkapa juuri aktivointia.

”Korona laittoi +65-tapahtumat jäihin, mutta käynnistelemme nyt tapahtumia uudelleen.”

Toiveena on, että tulevaisuudessa älylaitteiden avulla voitaisiin myös lisätä ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä.

– Aivan kuten työpalavereja voidaan pitää erilaisten sovellusten avulla etäyhteydellä isommalla porukalla, voidaan myös luoda ryhmiä, joissa tablettitietokoneiden avulla kotoa käsin useampi ihminen osallistuu yhteiseen jumppahetkeen, kokkikerhoon tai vaikkapa käsityöpiiriin. Vielä tämä ei Laitilan kotihoidossa onnistu, mutta toivottavasti tulevaisuudessa onnistuu.

Tänä syksynä aloitettu digihoiva-kokeiluhanke jatkuu ensi toukokuuhun.

Kaupungin kotihoidossa työskentelevä Petra Vuorio sanoo, että yhteistyöllä on iso rooli ikäihmisille järjestettävässä toiminnassa. Vuorio järjestää monenlaista toimintaa ikäihmisille yhdessä vapaa-aikaohjaaja ja aktivointityöntekijä Hanna Raiskinmäen kanssa. Raiskinmäki on työssä Laitilan Vanhaintuki ry:ssä.

– Työparina me suunnittelemme ja toteutamme Laitilassa erilaisia ikäihmisten tapahtumia ja hankkeita.

Kaksikon käsialaa ovat esimerkiksi kuukausittain järjestettävät +65-tapahtumat.

– Kaikille avoimet ja ilmaiset kuukausittaiset tapahtumat ovat ennen koronaa vetäneet hyvin väkeä. Korona laittoi tapahtumat aika lailla jäihin, mutta käynnistelemme nyt tapahtumia uudelleen, Hanna Raiskinmäki kertoo.

Tapahtumia järjestäessään työparilla on laaja yhteistyöverkosto.

– Teemme yhteistyötä esimerkiksi seurakunnan, Eläkeliiton Laitilan yhdistyksen ja eri alojen ammattilaisten sekä kaupungin eri yksiköiden ja työntekijöiden kanssa.

– Nyt kun toiminta alkaa vilkastua, niin kaikenlaista kivaa on jälleen luvassa, he lupaavat.