Laitilan ensi vuoden talousarvio tähtää nollatulokseen

0
Talousjohtaja Marika Silvennoinen, hallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto ja kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

Laitilan ensi vuoden talousarvioehdotus on saanut kaupunginhallituksen siunauksen. Budjettia käydään vielä valtuutettujen kanssa läpi valtuustoseminaarissa, ennen kuin se ensi kuussa tulee valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnat tekevät ensi vuoden talousarvioita haastavassa tilanteessa, sillä koronakriisin ja sote-uudistuksen vaikutusten ennakoiminen on vaikeaa.

Laitilan kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotuksen. Sen perusteella tulevan vuoden tilikaudesta näyttäisi muodostuvan lähes nollatulos.

– Talousarvioesityksessä tilikauden alijäämäksi arvioidaan 61 000 euroa, jonka viime vuosien kokemuksella voi odottaa nousevan vielä positiiviseksi, summaa kaupunginjohtaja Lauri Kattelus .

Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen pohjana on tuloveroprosentin pysyminen nykyisessä eli 20,75 prosentissa. Kaupunginvaltuusto vahvisti tämän viikon maanantaina, että ensi vuoden veroprosentti pysyy nykytasolla.

K ATTELUS korostaa, että niin ensi vuotta kuin sitä seuraavaa kahta suunnitelmavuottakin leimaa poikkeuksellinen arvaamattomuus. Keskeinen rooli epävarmuudessa on sekä koronakriisillä että valtakunnallisella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistuksella.

Sote-uudistus astuu voimaan vuoden 2023 alusta, jolloin sote-sektori siirtyy kunnilta uusien hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Lisäksi korona moukaroi uuteen uskoon niin kuluvan kuin viime vuoden budjettia, joten tulevaa vuotta on vaikea edes verrata niihin. Ja koska koronakriisi jatkuu, sen arvaamaton varjo häälyy tulevan vuodenkin yllä.

– Varmasti kunnille tulee sote-uudistukseen liittyviä pakollisia menoeriä, mutta kukaan ei tiedä mitä ja miten paljon, Kattelus sanoo .

Yhtä vaikea on ennakoida koronakriisinkin vaikutuksia kuntatalouteen:

– Koronan aiheuttamia suoria ja välillisiä kustannuksia on etukäteen mahdoton arvioida. Toistaiseksi valtio on korvannut Laitilalle kaikki koronasta aiheutuneet kustannukset ja näin on lupailtu tapahtuvan jatkossakin.

– Vaikka on epävarmuus-

tekijöitä, niin positiivisia

signaalejakin on.

Kaupunginjohtaja Lauri Kattelus

H AASTAVAN tilanteen vuoksi talouden kokonaiskuvaa ei ole helppo hahmottaa. Talousarvioehdotuksen perusteella vuodesta 2022 on tulossa kuitenkin tasapainoinen vuosi.

– Vaikka on epävarmuustekijöitä, niin positiivisia signaalejakin on, Kattelus painottaa ja nostaa esimerkiksi Laitilan hyvään suuntaan kehittymässä olevan verokertymän.

Ensi vuoden verokertymäksi on arvioitu lähes 32,4 miljoonaa, kun vuoden 2020 toteuma oli 30,1 ja tämän vuoden talousarvioon kirjattu veroarvio on yhteensä 31,2 miljoonaa euroa.

Luonnollisesti ilon aihe on sekin, että budjetin perusteella viivan alle on lupa odottaa hyvin maltillista alijäämää tai jopa plusmerkkistä tulosta.

Valtionosuuksia Laitila odottaa saavansa ensi vuonna reilut 25 miljoonaa euroa, kun niitä edellisessä valmistuneessa tilinpäätöksessä eli vuonna 2020 saatiin 24 miljoonaa euroa.

LAITILAN toimintakulut ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti. Vuoden 2020 tilinpäätöksestä ensi vuoden talousarvioon kasvua on peräti reilun 7 miljoonan euron verran eli yli 10 prosenttia.

Tuona aikana henkilöstökulut näyttävät kasvavan reilulla 3 miljoonalla eurolla, palvelujen ostot puolestaan reilulla 2 miljoonalla eurolla.

Laitilan toimintakulujen arvioidaan olevan ensi vuonna lähes 76, 2 miljoonaa euroa.

Toimintatuottojen arvioidaan vuonna 2022 olevan 21,7 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

– Toimintatuotoissa näkyvät esimerkiksi kaupungin tekemät sisäiset toimenpiteet ja siirrot, avaa talousjohtaja Marika Silvennoinen ja kertoo siivoustyön tuottojen kasvaneen sisäisten siirtojen vuoksi noin miljoonalla eurolla.

– On helppo päättää, kun valmistelu on tehty hyvin.

Hallituksen puheenjohtaja

Pekka Kuusisto

LAITILAN kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto (kesk) kiittelee, että kaupungin taloushallintoprosessi on viime vuosina kehittynyt valtavasti.

– Se näkyy valmistelussa. Esimerkiksi talousarvioehdotuksesta ei hallituksessa äänestetty kertaakaan. On helppo päättää, kun valmistelu on tehty hyvin.

Kuusistokin nostaa esiin seuraavien vuosien taloussuunnittelua leimaavat epävarmuudet.

– Niinpä onkin hyvä, että meillä on taseessa ylijäämää. Tulevina vuosina, esimerkiksi 2023–2024, voi niin sanotusti turpaankin tulla, jolloin kertyneelle ylijäämälle on käyttöä.

Taseeseen kertynyttä ylijäämää Laitilalla on ensi vuoden lopussa vajaat 600 euroa asukasta kohden eli lähes 5 miljoonaa euroa. Sillä katetaan mahdollisia alijäämäisiä talousvuosia.

Suunnitellut investoinnit kasvattavat velkapottia

Laitila on suunnitellut toteuttavansa investointeja ensi vuonna 5,9 miljoonalla eurolla.

– Summassa ei ole mukana Kasitiehen liittyviä investointeja, koska ne näillä näkymin eivät ole tällä aikataululla toteutumassa. Meillä on suunnitteluvalmius olemassa, joten jos hanke nyt yhtäkkiä lähtisikin liikkeelle, niin pystyisimme lyömään rahat budjettiin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Kuusisto muistuttaa.

Ensi vuonna vuosikatteeksi arvioidaan 3,3 miljoonaa euroa, joka ei riitä kattamaan noin 3,5 miljoonan euron suuruisia poistoja. Vuosikate vaikuttaa myös lainakantaan:

– Laitilan lainakanta kasvaa myös edelleen, koska investointeja täytyy tehdä lainarahalla, talousjohtaja Marika Silvennoinen kertoo.

Kaupungin lainakanta kasvaakin vuoden 2020 tilinpäätöksestä ensi vuoden loppuun mennessä 5,3 miljoonalla eurolla, mikäli suunnitellut investoinnit toteutuvat.

Talousarviokirjan investointiosaan kirjattuja euromäärällisesti suurimpia hankkeita ensi vuonna ovat Varppeen ruokalan peruskorjaus (500 000 euroa) ja kaupungintalon ilmanvaihdon sekä valaistuksen uusiminen (450 000 euroa). Iso investointi on myös Samppanummentien peruskunnostus (350 000 euroa), jonka toteuttamiseen on kahden seuraavan vuoden aikana varattu yhteensä 700 000 euroa.

Kaupunki suunnittelee käyttävänsä ensi vuonna yleisten alueiden kehittämiseen ja kunnostamiseen noin 500 000 euroa, josta lohkeaa rahaa muun muassa koirapuiston rakentamiselle (20 000 euroa) ja nuorten toivomalle betoniselle skeittiparkille (100 000 euroa).