Lapset etulyöntiasemassa hyvän itsetunnon tavoittelussa

0

Tinja Jalonen

Pientä lasta kehutaan ja ylistetään mitä yksinkertaisimmista onnistumisista. Lapsen kasvaessa kehut vaihtuvat pieniin tsemppauksiin ja ylävitosiin, ja aikuisiällä kehut harventuvat entisestään. Silti kaikki ihmiset tuntuvat kaipaavan kehuja toisilta.

Kuinka paljon toisilta kuullut kehut siis vaikuttavat ihmisen itsetuntoon? Ovatko paljon kehuja saaneet ihmiset automaattisesti itsevarmempia kuin muut? Entä mikä muu saa ihmisen tuntemaan itsensä hyväksi?

Jokainen haluaa kokea onnistumisen tunteita. Oman onnistumisen huomaaminen on voimaannuttava tunne. Eniten onnistumisia kokevat lapset ja nuoret. He myös kuulevat kehuja onnistumisistaan usein.

Milloin lastentarhanopettaja kehuu vaatteiden pukemisesta, mummo sormiväritaiteesta tai isä hyvistä äidinkielennumeroista. Lapset ja nuoret ovat yleensä myös hyvin itsevarmoja, sillä he tuntevat olevansa hyviä positiivisen ympäristön ansiosta. Lapsena uusia taitoja myös oppii helpommin, eivätkä virheet pilaa pienen lapsen onnistumisen tunnetta.

Hyvän itsetunnon omaavan ihmisen sanotaan luottavan itseensä, arvostavan itseään ja kokevansa oman elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena. Nämä kriteerit täyttyvät useimman lapsen kohdalla, sillä lapsen elämä pyörii hänen itsensä ympärillä.

Toisaalta lapsi ei ymmärrä kyseisiä asioita itse. Vanhemmaksi tullessaan moni ihminen haikaileekin lapsuutensa onnellisten aikojen perään, jolloin ei edes ymmärtänyt olevansa onnellinen.

Aikuisiässä onnistumisesta puhuminen vaihtuu odotuksiin täydellisestä suorittamisesta. Erityisesti nuorilta aikuisilta odotetaan usein suuria asioita. Vastakkainasettelu erilaisten tulevaisuuden odotuksien välillä aiheuttaakin paineita nuorille aikuisille, kun itse haluaisi vaikkapa matkustella tai jatkaa opiskeluja ja isovanhemmat ompelevat jo vauvanvaatteita kovasti toivotuille lapsenlapsille.

Nuorille aikuisille hyvä itsetunto on erittäin tärkeää. Jos itsetunto on hyvä, usko omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin kasvaa. Nuorilla aikuisilla hyvä itsetunto siis auttaa oman elämän rakentamisessa sekä oman paikkansa löytämisessä.

Huono itsetunto taas saa uskomaan, ettei itselle ole mitään sopivaa, eikä mikään tule onnistumaan. Tämän takia onnistumisen tunteet ovat tärkeitä läpi koko elämän.

Hyvän itsetunnon tavoittelussa tärkeää on ympäröidä itsensä positiivista energiaa luovilla ihmisillä. Lapsille on usein helpompaa ilmaista omia mielipiteitään ja tehdä asiansa selväksi. Siksi lapsilla ei yleensä olekaan ongelmia negatiivisista asioista irti päästämisessä.

Aikuisilla taas on enemmän ongelmia, sillä he ovat tottuneet ajattelemaan muiden ihmisten mielipiteitä ja pyrkimään olemaan usein liiankin kilttejä. Liiallinen hienotunteisuus voi kuitenkin johtaa omaan pahaan oloon, kun ei esimerkiksi rohkene lopettaa jotakin ihmissuhdetta.

Nuoret aikuiset kokevat itsensä usein todellista huonommiksi, eivätkä luota omiin kykyihinsä. Tämä on todennäköisesti seurausta hyvin kilpailulliseksi muuttuneesta opiskelu- ja työkulttuurista.

Kouluissa opettajat kertovat tarinoita kaksitoista laudaturia kirjoittaneista opiskelijoista ja työpaikoilla kulkee huhuja ylennyksiä kahmineista huippusuorittajista. Ei siis ihme, etteivät nuoret aikuiset aina koe itseään kovinkaan erityisiksi.

Lasten saamat ylenmääräiset kehut tekevät heistä itsevarmempia ja erityisesti nuoret aikuiset kaipaisivat lisää onnistumisen tunteita sekä tunnustusta muilta. Omaan itsetuntoon voi kuitenkin vaikuttaa myös itse, yksinkertaisesti muistuttamalla itselleen olevansa tarpeeksi hyvä.

Kirjoittaja on lukiolainen.