Nuorten ääni kuuluviin hyvinvointialueella

0

Tulevilla hyvinvointialueilla tulee perustaa nuorista koostuva vaikuttajaelin, jolle annetaan läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustossa sekä muissa alueen toimielimissä. Ryhmälle pitää kohdistaa oma budjetti, joka kohdennetaan nuorille tärkeisiin hankkeisiin.

Tällä nuorten vaikuttajaryhmällä saadaan alle 18-vuotiaiden, ääni paremmin kuuluviin hyvinvointialueella. Nuorille annetaan tätä kautta myös kautta mahdollisuus puolustaa itseään, koska nuorilla ei ole mahdollisuutta äänestää aluevaaleissa.

Nuoria voitaisiin valita esimerkiksi kaksi jokaisesta kunnasta riippumatta kunnan koosta, jotta myös pienempienkin paikkakuntien nuorilla olisi mahdollisuus osallistua alueen päätöksentekoon. Nuoret voitaisiin valita kuntien nuorisovaltuustoista tai vastaavista toimielimistä. Valittavien nuorten ikähaarukka voisi koostua 13–17-vuotiaista ja toimintakauden pituus voisi olla kaksi vuotta.

Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle, jolloin haaste nuorten äänen kuulumisesta aluevaltuustolle asti, voi tulla eteen, varsinkin pienemmissä kunnissa. Näiden arkisten palvelujen tulee toimia, vaikka palvelujen järjestäjä vaihtuu.

Myös yhteistyön koulujen, nuorisotyön ja hyvinvointialueen välillä tulee olla sujuvaa, jotta palvelut toimivat lasten ja nuorten näkökulmasta mahdollisimman hyvin.

Ilmari Vuorela, aluevaaliehdokas, kesk.