Oikeusturvaa vammaisille

0

Tulevassa aluehallinnossa on ongelma, josta ei ole minkäänlaisia kannanottoja. Se koskee vammaisten palvelujen päätösten tekoa.

Vammaisten palvelupäätökset tehdään pääasiassa viranhaltijapäätöksin. Nyt kun tuo päätöksen tekijä ”istuu aluehallinnossa” etäällä, niin vammaisen henkilön elämäntilanteen ymmärtäminen siirtyy sinne byrokratiaan. Tällöin ihminen ei enää ole viranhaltijalle tuttu, jonka tukitarpeita hän tuntisi.

On tosiasia, että vammaispäätöksistä tehdään hyvin paljon oikaisuvaatimuksia ja valituksia. Nyt on vaarassa se, että kun päätöksenteko menee etäälle, niin lisääntyvät oikaisut ja valitukset, joka aiheuttavat paineita käsittelyyn.

Asiantuntemattomuutta on se, että alueille tulevat vammaisneuvostot, ja vammaisneuvostoille ei tule, eikä saa antaa näiden asioiden käsittelyä. Koska se on puhtaasti viranomaisuustyötä, ja jos ei vammainen ole tyytyväinen, tulee oikaisuvaatimuksia ja valituksia.

Nyt on ehdottomasti alettava valmistelemaan aluehallintoihin lähipalveluhenkilöstöä kuntien sosiaalitoimesta vammaispalveluohjaksi. Tämä on keino jolla saadaan mahdolliset oikeusvaatimukset hillittyä.

Ei voi olla niin, että vammaisten elämää on oikaisu- ja valitustehtailu, joka turhaan työllistää meidän oikeuslaitoksemme. Aluehallintoalueella olevat vammaispalveluohjat ovat yhteiskunnallinen säästökeino, ja näitä henkilöitä löytyy kuntien lakkautettavasta sosiaalitoimesta.

Pertti Pokki

(SDP) Laitila