Oma lähilukio on turvallinen valinta

0

Peruskoulun päättöluokan oppilaiden kodeissa aletaan jo pohtia ensi kevään jatkovalintoja. Yli puolet ikäluokasta tähtää lukioon.

Oppivelvollisuusikärajan noston mukanaan tuoma maksuttomuus kattaa syksystä 2022 alkaen jo lukion kaksi ensimmäistä vuosiluokkaa. Samanaikaisesti maksuttomuuden kanssa on lukioissa otettu käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Ne kannustavat opiskelijoita vaikuttamaan nykyistä oikeudenmukaisemman ja kestävämmän yhteiskunnan ja maailman puolesta.

Omasta lukiosta tulee pienten kuntien päättäjille entistäkin tärkeämpi elinvoimatekijä SOTE-asioiden siirtyessä pois hyvinvointialueille 1.1.2023. Esimerkiksi kuntaan muuttoa harkitseville yrittäjille ja heidän työntekijöilleen on tärkeää saada lukiokoulutus lapsilleen omalta paikkakunnalta.

Kuluvan lukuvuoden erikoisuutena ovat pieniin lukioihin ympäri maata sijoitetut vietnamilais- ja uzbekistanilaisopiskelijat. Heitä on tällä hetkellä vain noin 15, mutta syksystä 2022 lukumäärä moninkertaistuu. Kaikki ovat opiskelleet suomen kielen lähtömaassaan.

Sadat tuhannet kehittyvien maiden nuoret opiskelevat anglosaksisten maiden lukioissa ja korkeakouluissa. Finest Future High School -projekti on kääntänyt osan tästä lahjakkaiden virrasta Suomeen. Koska Suomen oppimistulosten on Pisa-koulusaavutusvertailuissa todettu olevan hyvin tasaiset kautta maan, nämä ulkomaiset opiskelijat on sijoitettu pääosin maaseudun ja haja-asutusalueiden pieniin lukioihin.

Suomen Lähilukioyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 174 lukiota kirjaimellisesti Hangosta Utsjoelle. Tämä on noin puolet Suomen lukioista. Jäseneksi otettaessa opiskelijamäärä saa olla korkeintaan 150.

Pienissä lukioissa ollaan lähellä kasvatuksen ja huolenpidon ihannetta. Opetusryhmät ovat pienehköt ja opintojen ohjaus ja yksilöllinen opastus ylenpalttista.

Henkilökohtaisesti pienissä ryhmissä ohjattuina kouluyhteisön jäsenet kantavat yhdessä vastuuta tulosten saavuttamisesta. Opettajat tuntevat yleensä nimeltä nekin nuoret, joita eivät itse opeta. Ylioppilastutkinnon edellyttämä kurssivalikoima on kautta maan pienissä ja suurissa lukioissa sama. Pieni lukio on turvallinen valinta.

Jukka O. Mattila
Puheenjohtaja
Suomen Lähilukioyhdistys ry
Hattula