Oma lukio koetaan hyväksi opiskelupaikaksi Laitilassa

0
Matias Salminen ja Helka Kylä-Heiko viihtyvät Laitilan lukiossa.

Toisen asteen opiskelupaikan pohdinta on nyt ajankohtaista yhdeksäsluokkalaisille. Oppivelvollisuus jatkuu nykyään täysi-ikäisyyteen asti. Laitilan lukiossa nähdään, että oma lähilukio tarjoaa laadukasta ja henkilökohtaista, yleissivistävää ja jatko-opintoihin hyvät eväät antavaa opetusta nuorille.

Kolme eri vuosikurssien opiskelijaa vastasi kysymyksiin opiskelusta Laitilan lukiossa. Pyhärantalainen Jemina Karlund aloitti lukion syksyllä. Helka Kylä-Heiko Laitilasta opiskelee toista vuotta ja toimii myös tutorina eli matalan kynnyksen vertaistukijana toisille opiskelijoille. Matias Salminen on laitilalainen abiturientti.

Miksi hakeuduit Laitilan lukioon?

Jemina: Hain Laitilan lukioon, koska se oli lähin lukio itselleni, ja siskoni kävi myös lukion Laitilassa.

Helka: Minulle on ollut pienestä asti selvää, että haluan käydä lukion peruskoulun jälkeen. Laitilan lukio tuntui luontevalta valinnalta sen sijainnin, tuttujen ihmisten ja kannustavan ilmapiirinsä ansiosta.

Matias: En nähnyt tarvetta lähteä kauemmas lukioon. Koen Laitilan lukion hyvänä opiskelupaikkana.

Miksi kannattaa valita Laitilan lukio?

Matias: Se on opiskelijamäärältään sopivan kokoinen, joten siellä on hyvä yhteisöllisyys.

Jemina: Laitilan lukio on rauhallinen ja pienehkö tiivishenkinen lukio. Laitilan lukiossa opiskelijat ovat ystävällisiä ja avuliaita toisilleen. Opettajat ovat kannustavia ja ammattitaitoisia.

Helka: Laitilan lukio on aika pieni lukio, jossa jokainen opiskelija huomioidaan yksilönä. Lukiosta saa laadukasta opetusta ja hyvät valmiudet elämään. Laitilan lukiosta saa mielestäni kaiken, mitä lukiolainen voi lukiovuosiltaan toivoa.

Miten lukio on tukenut sinua opiskeluissasi ja tavoitteissasi?

Helka: Olen aina saanut apua sitä tarvitessani kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa matalalla kynnyksellä. Pienen lukion hyötynä ihmiset tuntevat toisensa ja kaikkia on helppo lähestyä.

Jemina: Olen saanut hyvää ja monipuolista opetusta opettajilta. Opettajat ovat kannustaneet opiskelujani ja tarjonneet tukiopetusta, jos siihen on ollut tarvetta.

Matias: Apua opiskeluun on tarvittaessa aina saanut hyvin.

Mistä oppiaineista pidät erityisesti? Miksi?

Jemina: Matemaattiset aineet ovat aineita, joista pidän, koska niillä on suuri merkitys jatko-opintojen kannalta.

Helka: En olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut matematiikan olevan yksi tämänhetkisistä lempiaineistani. On palkitsevaa saada tehtävä ratkaistuksi, vaikka se vaatiikin välillä paljon aikaa ja hyviä hermoja. Matematiikka aineena on opettanut minulle sinnikkyyttä, josta on apua kaikissa tilanteissa. Mielestäni kaikissa oppiaineissa on kuitenkin aina jotain kiinnostavaa, minkä vuoksi on hienoa, että lukiossa saa opetusta niin laajasti.

Matias: Ei ole erityisiä suosikkiaineita. Kaikissa aineissa opetus on kuitenkin ollut hyvää.

Minkä neuvon haluaisit antaa lukion aloittavalle nuorelle?

Helka: Lukion aloittavalle nuorelle haluaisin sanoa, että kaikkea ei kannata ottaa liian vakavasti.

Matias: Panosta ensimmäisestä vuodesta alkaen äläkä vasta kirjoituksiin lukiessa.

Jemina: Rohkeasti kohti omia unelmia. Pyydä apua rohkeasti, jos sitä koet tarvitsevasi.

Laitilan lukion kouluviihtyvyyskyselyn tulokset ovat hyviä

Jeminalla, Helkalla ja Matiaksella on jo joitakin ajatuksia mahdollisesta tulevaisuuden opiskelupaikasta. Lukioon tullessa ei kuitenkaan tarvitse vielä tietää, miksi haluaa “isona”.

Lukio tarjoaa turvallisen paikan kasvulle, kehittymiselle ja tulevaisuuden pohdinnoille. Lukio ei sulje mitään vaihtoehtoja pois, vaan päinvastoin avaa niitä lisää.

Vuosittaisessa kyselyssä kartoitetaan jokaisen lukiolaisen kouluviihtyvyyttä. Kyselyjen tulokset Laitilan lukiossa ovat olleet hyviä. Osaltaan viihtyvyyttä lisää juuri valmistumassa oleva lukiotilojen remontti, jonka myötä havaintoja sisäilmaongelmista ei ole tullut esille pitkään aikaan.

Laitilan lukiossa on paljon opiskelijoita, jotka harrastavat aktiivisesti esimerkiksi urheilua. Tiiviiksi rakennettu, useimmiten kello 14.30 päättyvä opiskelupäivä jättää iltoihin tilaa paitsi kotitehtäville, myös harrastamiselle ja palautumiselle.

Opiskelijat saavat tarvittaessa monimuotoista tukea oppimiseensa. Laitilan lukioon pääsee opiskelemaan myös hieman alhaisemmalla todistuksen keskiarvolla, mutta ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat olleet verraten hyviä. Esimerkiksi kevään 2021 lukiovertailussa Laitilan lukio oli Varsinais-Suomen pienten lukioiden toiseksi paras ja kaikkien maakunnan lukioiden joukossa neljäs.

Oman koulun opiskelijamäärään nähden varsin kattavaa kurssitarjontaa täydentää mahdollisuus suorittaa Turun seudun lukioiden etärenkaan kursseja, joista voi valita esimerkiksi harvinaisempia kieliä. Opiskelijat eivät ole ainoita oppijoita lukiossa, vaan elinikäisen oppimisen ajatus elää myös opettajakunnassa. Lisäosaamista on hankittu viime vuosina esimerkiksi opinto-ohjaukseen, erityisopetukseen ja suomi toisena kielenä -opetukseen liittyen.

Opettajien lisäksi Laitilan lukiossa on monipuolinen ja osaava opiskelijahuollon henkilöstö. Terveydenhoitajan, psykologin ja kuraattorin palvelut ovat helposti saatavilla. Tästä lukuvuodesta alkaen lukiossa tarjotaan myös erityisopettajan antamaa tukea opiskeluvaikeuksiin.

Kirjoittaja: Laitilan lukion työryhmä

Laitilan lukiossa järjestetään lukion esittelyilta keskiviikkona 10.11. klo 18 alkaen. Lukio toivottaa yhdeksäsluokkalaiset, heidän vanhempansa ja kaikki lukiosta kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi tutustumaan!