Perusteellista harkintaa uuden maston sijoituspaikkaa valittaessa

0

Laitilan Sanomat kertoi 12.11.2021, että Laitilan Puhelin on jättänyt Laitilan kaupungille hakemuksen noin 40 metriä korkean maston rakentamisesta opistotalon ja urheilutalon välissä sijaitsevaan metsikköön, jonka omistaa Laitilan kaupunki. Syynä on se, että vesitornissa olevat kolmen teleoperaattorin antennit halutaan siirtää muualle vesihuollon turvallisuusriskien vähentämiseksi.

Peruste mastojen siirtämiseksi pois vesitornista on ymmärrettävä. Uuden maston sijoituspaikan on täytettävä joukko vaatimuksia. Kaavailtu paikka lienee teleteknisesti hyvä. Ympäristönäkökohdat huomioiden paikka on monellakin tavalla huono.

Urheilutien ja Kappelimäentien kulmauksessa oleva pieni kolmiomainen metsikkö on lähes luonnontilassa säilynyt muisto Varppen kivikkoisesta laidunmetsästä, siitäkin huolimatta, että kevyenliikenteenväylä on vienyt siitä osan. Metsikkö sijoittuu vanhan nuorisoseurantalon (opistotalo) ja suojeluskunnantalon (urheilutalo) väliin. Tällä kirkonkylän reunalla alkoi versoa 1880-luvulta lähtien monenlainen yhdistystoiminta: musiikkia, teatteria, urheilua, suuria kansanjuhlia.

Raimo Siltanen kirjoittaa Katse Laitilaan -kirjassa (s. 43): ”Tuo pikkuruisen Hurmeen mökin viereinen kiehtova metsäkumpare kokosi lähitalojen lapset yhteen. Metsikön merkilliset, vaakasuuntaankin kasvaneet kiemurtelevat koivut ja käppyrämännyt saivat mielikuvituksen laukkaamaan.”

Opistotalon kentän reunassa oleva lasten leikkikenttä on vastikään kunnostettu. Se rajoittuu puheena olevaan metsikköön – pieni pala metsäluontoa lasten ulottuvilla. Asemakaavoituksessa alueen ominaispiirteet on tutkittu, joten nyt olisi todella kysymys poikkeamisesta siitä, mitä on aiemmin päätetty.

Teräsrakenteisen putkimaston viereen tulee laitesuojarakennus. Suunniteltuun paikkaan sijoitettuina ne muuttavat alueen näkymää oleellisesti. Siisti huoltorakennus on modernin steriili rakennelma, joka ei sovi tähän maisemaan. Alueella parveilee viikonloppuisin nuorisoa, joten rakennelmat olisi todennäköisesti suojattava vankalla teräsaidalla, kuten on tehty urheilukentälle. Lisäksi alue on liikenteellisesti hankala.

Teletekniikkaa ymmärtämättömänä rohkenen ehdottaa tutkittavaksi, että voisiko maston sijoittaa kaupungintalon katolle. Siellä se sopeutuisi moderniin arkkitehtuuriin. Ei tarvitsisi hävittää ”metänplänttiä” leikkikentän vierestä. Tekniikan kehittyessä operaattorien tarpeet voivat taas muuttua nopeastikin.

Jukka Vehmas