Talouden tunnusluvut pääosin kunnossa – Pyhärannan talousarviossa tavoitellaan nollatulosta ja talouden tasapainoa

0
Pyhärannan uusi vt. talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen ja vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö kuvailevat Pyhärannan taloudellista tilannetta hyväksi.

Pyhärannan kunta lähtee tavoittelemaan taloudellista tasapainoa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saatavien tulojen on laskettu kattavan menot. Talousarviossa kunnan taloudelliset tunnusluvut ovat yhtä lukuun ottamatta Suomen keskiarvoa korkeammat.

Ainoastaan taseeseen kertyvä ylijäämä asukasta kohden on edelleen alhaisempi kuin sen soisi olevan.

– Kunnalliselämässä on sellainen nyrkkisääntö, että kun taseessa on ylijäämää 2 000 euroa per asukas, voi niin sanotusti nukkua yönsä rauhassa. Silloin vuosittaiset heittelyt tai yllätykset voidaan kattaa sieltä. Meillä on siihen vielä pikkuisen matkaa, vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiö sanoo.

Pyhärannalla on tällä hetkellä taseessa ylijäämää 1 348 euroa per asukas. Ensi vuonna taseeseen ei kuitenkaan odoteta kertyvän ylijäämää sen kummemmin kuin merkittävää alijäämääkään.

Tosin Hiitiökin muistuttaa kyseessä olevan talousarvion ja esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimen kustannukset voivat tarkentua suuntaan taikka toiseen. Hiitön mukaan Pyhärannan sote-menot ovat kasvaneet, mutta syynä ei ole terveydenhuollon kustannusten kasvu vaan syy löytyy sosiaalipuolelta.

Kunnanhallitus teki talousarvioon maanantaina omia lisäyksiä. Hallitus päätti kaksinkertaistaa yhdistyksille annettavan avustusbudjetin, mikä tarkoittaa, että kunta arvioi jakavansa ensi vuonna20 000 euroa paikkakunnan yhdistyksille.

Lisäksi kunnanhallitus teki lisäyksiä investointiosaan. Esimerkiksi hallitus halusi investointiosaan lisättävän koulujen lämmitysjärjestelmien muutoksille yhteensä noin 400 000 euroa suunnitelmavuosille 2023–2024. Investointilistalle päätyivät myös Reilan päiväkodin kunnallistekniikan ja perustusten rakentaminen.

Reilan päiväkodissa on todettu mittavia korjaustarpeita. Hiitiön mukaan kunnassa onkin alustavasti keskusteltu siitä, voisiko myös Reilan päiväkodin uudisrakennuksen toteuttaa vuokramallilla. Tätä mahdollisuutta silmällä pitäen hallitus halusi varata määrärahat perustustöihin.

– Kunta osoittaa tontin, rakentaa kunnallistekniikan ja perustukset ja joku rakentaa siihen päälle vuokramallilla päiväkodin, Hiitiö taustoittaa.

Toistaiseksi kilpailutus vuokramallilla toteuttavasta päiväkodista on kuitenkin vireillä ainoastaan Ihoden päiväkodin osalta. Kilpailutus päättyy joulukuun 9. päivä, ja hallitus päässee käsittelemään tulleita tarjouksia vielä tämän vuoden puolella.

Samasta syystä viime vuosina paljon huomiota herättänyttä päiväkotihanketta ei löydy investointilistalta.

– Talousarvion käyttötalousosassa on varauduttu siihen, että vuokramenot voivat alkaa juosta jo ensi vuoden puolella, Hiitiö kertoo.

Päiväkoteihin kohdistuu lähitulevaisuudessa enemmän painetta kuin aikaisemmin.

– Päiväkodin johtaja on kertonut, että lapsia on tulossa päivähoitoon aikaisempaa enemmän, vt. talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen kertoo.

Koska kunnan omat vedenottamot ovat poissa toiminnasta, kunnassa on varauduttu hankkimaan käyttövesi lähinnä Uudenkaupungista. Kokonaan ostoveteen siirtymisen vuoksi talousarvioehdotuksessa on esitetty käyttömaksujen korotuksia. Vaikka omia vedenottamoita ei voida ottaa käyttöön, Pyhäranta on investoimassa vedenottamoidensa toimintaan.

Rakennustarkastaja Olli Lahtonen kertoo, että Kaunissaaren vedenottamolla tehdään muutostöitä. Noin 50 kuution alavesisäiliö otetaan puskurikäyttöön. Sen avulla on tarkoitus tasata kulutushuippuja, jotta kunta ja kuntalaiset säästyisivät viime kesänä huolta aiheuttaneelta veden loppumiselta.

Vuoden 2022 osalta vesihuoltolaitos odottaa neuvottelujen jatkamista seudullisen vesihuoltolaitoksen ja yhteistyön kehittämiseksi.

Pyhärannan kunta aikoo rakentaa ensi vuonna kuntoportaat Rohdaisiin. Investointina se ei ole suurimmasta päästä, mutta kuntalaisen näkökulmasta merkittävä lisäys Rohdaisten urheilukentän liikuntamahdollisuuksiin.

Pyhärannassa valmistellaan parhaillaan myös hallintosäännön päivittämistä. Yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut myös lautakuntamalliin palaaminen.

– Lautakunnat tuovat päätöksentekoa lähemmäs kuntalaisia. Toisaalta kunnanhallitus pystyy keskittymään olennaisempiin asioihin kun kaikki asiat eivät kulje kunnanhallituksen kautta, Hiitiö sanoo.

Myös kunnan strategiaa ollaan päivittämässä.

– Sote muuttaa kunnan roolia ihan merkittävästi. On syytä tarkastella, mikä meistä tulee isona, Hiitiö kertoo.

Poimintoja vuoden 2022 investoinneista

Reilan koulun teknisen työn tilojen uudisrakennus 175 000 euroa

Rohdaisten koulun vanhan osan kunnostus 150 000 euroa

Teollisuustonttien hankinta 100 000 euroa

Päiväkoti Tuiskurannan vesikaton rakentaminen ja maalaus 80 000 euroa

Rantayleiskaavan päivittäminen 75 000 euroa

Reilan päiväkodin kunnallistekniikka ja perustukset 70 000 euroa

Kuntoportaiden rakentaminen Rohdaisiin 25 000 euroa

Reilan koulun ilmanvaihtojärjestelmä ja lämmön talteenotto 57 000 euroa

Kommentti

 

 

Tuleva vuosi on tyyntä myrskyn edellä paitsi Pyhärannassa myös kaikissa Suomen kunnissa. Vuosi 2022 on viimeinen vuosi, jolloin kunnat ovat vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Tämä tekee vuoden 2023 talousarvion laatimisesta haastavaa. Toistaiseksi kukaan ei tiedä, millaisella rahoituskehyksellä kunnat reilun vuoden päästä toimintaansa pyörittävät. Pyhärannassa taloustilanne on kuitenkin vakaa, vaikkei ensi vuosi lisää puskureita kasvatakaan. Velkaakin kunnalla on hyvin maltillisesti.

Sote-uudistus on kunnille mahdollisuus luoda nahkansa. Tämä vaatii sekä päättäjiltä että viranhaltijoilta yhteisen tahdin löytämistä. Luottamushenkilöiden keskinäisestä yhteisymmärryksestä viestii se, että kunnanhallitus päätti talousarviosta ja siihen tehtävistä lisäyksistä yksimielisesti.

Koska talousarvio on työrukkanen tulevan vuoden savotoita varten, on hienoa, että sen suuntaviivoista on löytynyt yhteinen näkemys.

Toimittaja

Hanna Hyttinen