Unohtuiko päättäjiltä kokonaisvastuu?

0

Kaukolankodin tilaratkaisussa päättäjät turvautuivat ajatukseen, että Laitilan kaupungin ei tarvitse enää sijoittaa omia rahoja tähän uudisrakennukseen. Mikäli hyvinvointialue kokee vuokratilat edulliseksi ja mielekkääksi tavaksi tuottaa palveluita siirtyy rakennus hyvinvointialueen maksettavaksi. Jos tämä ei toteudu kuten ajateltiin, niin kaupungille jää maksettavaksi 8–10 miljoonaa euroa tyhjistä tiloista. Päättäjä ottivat siis melkoisen riskin.

Päätöstä tehtäessä unohtui kuitenkin se, että asiassa ei ollut kyse pelkästään tilaratkaisusta. Vastuullisella päätöksenteolla päättäjien olisi tullut turvata laitilalaisten ikäihmisten palvelut kotipaikkakunnalla myös tulevaisuudessa. Näin ei kuitenkaan tehty.

Rakennettava 60 paikkainen uudisrakennus on jo valmistuessaan liian pieni. Nämä paikat eivät riitä edes nykyisille Kaukolankodin ja Koivukodon asukkaille. Mihin valtuutetut aikovat sijoittaa nykyiset palveluntarvitsijat, jotka eivät uudisrakennukseen mahdu? Entä ne ikäihmiset jotka tarvitsevat palveluasumista tulevaisuudessa? Heidän määrä tulee kasvamaan, vaikka tavoite onkin päinvastainen. Tämä tieto on ollut jokaisella päättäjällä tiedossa päätöstä tehtäessä, mutta tällä ei ollut vaikutusta päätöksen tekoon.

Tehdyllä päätöksellä lakkautettiin laitoshoidon paikat Laitilan alueelta kokonaan. Jatkossa laitilalainen ikäihminen ei saa laitoshoitoa omalla kotipaikkakunnalla. Hoito järjestyy kyllä muualla; Liedossa, Salossa tai ehkä Raisiossa?

Uudisrakennus on 60 paikkainen, kolmen 20 asukkaan osaston rakennus. Päättäjien olisi tullut huomioida, että eri sairauksia sairastavilla on erilaiset palvelutarpeet. Päätöksellä ei turvata esim. muistisairaan turvallista, sairauden edellyttämää asuinympäristöä ja hoitoa. He tarvitsevat pienemmät yksiköt ja yksilöllisempää hoitoa, jotta heillä olisi turvallista olla. Millä päättäjät perustelevat sen, että ikäihminen ei tulevaisuudessa saa tarvitsemaansa hoitoa sairauden edellyttämällä tavalla?

Tulevaisuuden tavoitteena on mahdollistaa ikäihmisten mahdollisimman pitkään kotona asuminen. Jotta se toteutuisi, tulee kotihoitoa kehittää, lisätä kuntoutusta sekä interveallihoitopaikkoja. Uudisrakennuksessa on varauksena mahdollisuus 3 intervallipaikalle. Tämä ei ole riittävä määrä, jotta intervallihoitoa voidaan toteuttaa siinä laajuudessa kun se olisi tarpeellista.

Toin nämä kaikki asiat esille valtuuston kokouksessa, ja ne olisivat olleet toteutettavissa Kaukolankodin vaihtoehdossa. Näitä asioita päättäjät eivät kuitenkaan ilmeisesti pitäneet tarpeellisina laitilalaisten ikäihmisten tulevaisuuden palveluina. Päätös tehtiin pelkästään kaupungin taloutta ajatellen. Onko vastuullinen päätöksenteko palveluiden lakkauttaminen, jotta kustannuksia ei synny rasittamaan kaupungin taloutta?

Kaukolankodin kiinteistö haluttiin nähdä niin huonokuntoisena, että maakunta ei olisi jatkossa hoitanut meidän ikäihmisiä näissä tiloissa, ilman miljoonien korjauskustannuksia jos sittenkään. Samaiset päättäjät näkevät tilat kuitenkin sopivina muiden asiakasryhmien käyttöön. Mielestäni kiinteistön kunto ei muutu, on käyttäjänä kuka tahansa.

Eri puolilla Suomea vastaavat laitoshoidon muutokset palveluasumiseen on tehty ilman, että tiloille on tehty muutoksia. Kaukolankodin kaltaisia tiloja on Suomessa satoja. Niissä tuotetaan hyvää ja asianmukaista hoitoa ja niitä ei olla sulkemassa. Miksi tämä ei olisi ollut mahdollista myös meillä?

Asiaa esitettiin palautettavaksi uudelleen valmisteluun, mutta esitys kaatui äänestyksen tuloksena, samoin kuin esitys Kaukolankodin säilyttämisestä. Näiden kysymysten myötä on selvää, että päätös olisi tarvinnut uudelleen valmistelun tai vaihtoehtoisesti päätöksen, jonka mukaan palvelut olisi tuotettu myös tulevaisuudessa Kaukolankodissa.

Tuleva hyvinvointialueuudistus ei tule lisäämään kuntien alueilla tuotettavia palveluita. Aluevaltuuston päättäjien harteille jää kuntien nykyisten palveluiden puolustaminen ja tämä työ ei tule olemaan helppoa. Tämäkin takia on vaikea ymmärtää, miksi kaupungin omat päättäjät eivät halunneet olla turvaamassa ikäihmisten tulevaisuuden palveluita omassa kotikaupungissa, siltä osin kun se olisi vielä ollut mahdollista.

Sivistyneessä yhteiskunnassa heikoimpia autetaan ja otetaan vastuu läheisten hyvinvoinnista. Ikäihmiset ovat mahdollistaneet omalta osaltaan Laitilan kaupungin kasvun ja kehityksen. Tämän myötä meillä ja tulevilla sukupolvilla on täällä hyvä asua. Onko palveluiden karsiminen se kiitos, jonka he mielestänne ansaitsivat? Vastuullinen päättäjä olisi huomioinut ikäihmisten palveluntarpeet ja turvannut niiden saatavuuden myös tulevaisuudessa omalla kotipaikkakunnalla. Sen he olisivat mielestäni ansainneet.

Virve Aho, Kokoomus