Valtaosa Laitilan lukiosta keväällä valmistuneista jatko-opinnoissa korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa

0
Laitilan lukion julkisivu sai remontin myötä uuden ilmeen.

Sivistysvaliokunta merkitsi keskiviikkona tiedokseen tilastotiedot siitä, mihin Laitilan lukion opiskelijat ovat sijoittuneet jatko-opintoihin.

Keväällä lukiosta valmistui 32 nuorta ja heistä 25:n osalta saatiin kyselyn myötä tieto heidän nykytilanteestaan.

Vastaajista 17:llä oli varmistettu opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Muut vastaajat olivat töissä tai varusmiespalvelussa ilman tällä hetkellä tiedossa olevaa opiskelupaikkaa. Kahden vastanneen opiskelu- ja työpaikkatilanteesta ei ollut selkeää tietoa.