Varppeen koulun peruskorjauksen kustannukset arvioitua suuremmat– Talousarvion 2021 investointeihin esitetään muitakin muutoksia

0
Varppeen kouluun asennettiin peruskorjauksen yhteydessä muun muassa uudet ilmanvaihtokoneet, joille on kellarista varattu oma huone.

Tekninen valiokunta päätyi esittämään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yhteensä 540 000 euron edestä lisämäärärahoja. Toisaalta valiokunta esittää investoinneista poistettavaksi 377 000 euron edestä menoja. Valiokunta oli asiasta yksimielinen.

Tekninen johtaja Mika Raula kertoo, että lisämääräraha-anomukset ja muutokset investointeihin on viime vuosina koottu yhteen.

– Aina tulee muutoksia. Jonkun hankkeen talousarvio ylittyy, toisen alittuu, jotain ei päästä toteuttamaan ja toinen tulee ihan puskista, Raula kertoo.

Varppeen koulun peruskorjauksen esitetään 250 000 euron lisäystä. Hankkeen toteuttamiseen on tälle vuodelle varattu 950 000 euroa. Kellarisaneerausurakka on kuitenkin laajentunut lisätöillä, kuten vanhojen ilmanvaihtohormien purulla ja niiden jälkien paikkaustöillä. Näitä lisätöitä ei ole ollut mahdollista ennakoida suunnitteluvaiheessa.

– Kun saneerataan, vastaan tulee yllätyksiä, joita ei pysty ennakoimaan, Raula taustoittaa.

Varppeen koulussa on tehty myös muita sisäilman parantamista edistäviä töitä. Ilmanvaihtoa on parannettu luokissa ja paikattu piipun läpivientiä. Lisäksi yhteen luokkaan on tehty lisätutkimuksia ja ulkoseiniä on tiivistetty. Myös näiden ennakoimattomien lisätöiden kustannukset on laskettu 250 000 euron lisämäärärahapyyntöön.

Myös terveyskeskuksen varavoimarakennuksen investoinnin kustannukset ovat ylittämässä talousarviossa ennakoidun ja siihen esitetään 190 000 euron lisämäärärahaa. Hankkeen piti valmistua jo vuoden 2020 aikana, mutta työt kuitenkin siirtyivät loppuvuoteen resurssipulan vuoksi. Lisäksi hankkeeseen lisättiin happikeskuksen rakentaminen.

Kaupungintalon ilmanvaihto-remontti laajeni palokatkojen asennuksilla, jotka osaltaan nostattivat remontin kustannuksia. Lisäksi kohteen telineiden ja aputasojen rakentaminen näkyi kohonneina kustannuksina. Tekninen valiokunta esittää hankkeelle 50 000 euron lisämäärärahaa.

Isoja investointivarauksia esitetään myös poistettavaksi talousarviosta. Esimerkiksi Winnovan hallintorakennuksen ilmanvaihtosaneeraus on päätetty käyttäjän toiveesta siirtää vuodelle 2022. Vuonna 2021 toteutetaan vain alustavia töitä sekä auditorion akustointi ja valaistus. Vuoden 2021 määrärahoista jää käyttämättä 200 000 euroa.

8-tien yrityskeskuksen iv-saneeraukseen on varattu tälle vuodelle 400 000 euron määräraha. Hanketta ei ole kuitenkaan mahdollista toteuttaa kokonaan tämän vuoden puolelle. Työt aloitettiin lokakuussa, ja niiden on arvioitu valmistuvan toukokuussa. Tästä syystä vuoden 2021 varatusta summasta jää käyttämättä 200 000 euroa.

Urheilutalon peruskorjaukseen varattu 20 000 euron määräraha jää käyttämättä, koska aiottujen korjaustöiden kustannukset ovat huomattavasti suuremmat.

Esteettömän uimarannan rakentamiselle oli tälle vuodelle varattu 25 000 euroa. Hanke on päätetty siirtää ensi vuodelle, joten sen investointimenoista jää käyttämättä 22 000 euroa.

Kappelimäen koulun metallityöluokan kärynpoisto -hanke saatiin toteutettua jo viime vuonna, joten sille täksi vuodeksi varattu 60 000 euron määräraha jää käyttämättä.

Investointeihin esitetään muutoksia


Lisämäärahapyynnöt


Varppeen koulun peruskorjaukseen lisätään 250 000 euroa

Terveyskeskuksen varavoimarakennuksen rakentamiselle lisätään 190 000 euroa

Terveyskeskuksen hissisaneeraukseen lisätään 10 000 euroa

Kaupungintalon iv-saneeraukseen lisätään 50 000 euroa

Varikon sadevesijärjestelmän korjaukselle lisätään 40 000 euroa

Investoinneista vähennetään


8-tien yrityskeskuksen iv-saneerauksesta vähennetään 200 000 euroa

Jäähallin pesuhuoneiden saneerauksesta poistetaan käyttämättä jäänyt 15 000 euroa

Terveyskeskuksen vainajakylmiön uusimisesta poistetaan käyttämättä jäävä 10 000 euroa

Kappelimäen koulun metallityöluokan kärynpoisto -hanke poistetaan 60 000 euroa

Urheilutalon peruskorjauksen investointimeno poistetaan 20 000 euroa

Kappelimäen koulun iv-saneerauksen suunnitteluraha poistetaan 50 000 euroa

Esteettömän uimarannan rakentamismääräraha poistetaan, 22 000 euroa