Yhdistykset ja kerhot haastetaan ekotekoihin – Ravakan EkoSparraamo auttaa yhteisöjä ympäristötempauksissa

0
Leader Ravakan väki tarjoaa apua yhteisöille erilaisten hankkeiden kautta. Eturivissä Tiina Saaresranta, Tuuli Jansson ja Juuliska Seikola, takana Mimmi Virtanen ja Timo Vaahtoranta.

Yhdistyksissä ja harrastusporukoissa voi olla halua polkaista pystyyn ympäristötapahtuma, kehittää omaa toimintaa ympäristöystävällisemmäksi tai jollakin toisella tavalla rakentaa kestävää tulevaisuutta.

– Me haluamme auttaa yhteisöjä toteuttamaan näitä kestävän kehityksen unelmia, EkoTeko-hankkeen koordinaattori Tiina Saaresranta Leader Ravakasta sanoo.

LeaderRavakka on lanseerannut EkoSparraamon, joka käynnistyy alkuvuodesta 2022. Sparraamon kautta vapaaehtoistoimin toimivat yhteisöt ja porukat saavat maksutonta apua esimerkiksi toiminnan kehittämiseen tai tunnistettujen ongelmien ratkomiseen. EkoSparraamon haku käynnistyy ensi viikolla ja on avoinna vuoden loppuun. Kestävää kehitystä tukevia ideoita voidaan tukea 500–1 500 euron avustuksella. Sparraamon kautta rahoitusta hankkeisiin voivat hakea kylät, yhdistykset, porukat, ringit, naapurustot, joukkueet tai kerhot. Rahoitusta voi hakea 31.12. asti ja työ alkaa aloitustapaamisilla tammi-helmikuussa. Ekotekojen toteuttamisen aika olisi ensi keväänä.

EkoSparraamon tavoitteena on lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä, ympäristö- ja ilmastonmuutoksista sekä paikallisten yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. Sparraamon kautta rahoitusta hankkeisiin voivat hakea kylät, yhdistykset, porukat, ringit, naapurustot, joukkueet tai kerhot.

– Tavoitteena on lisätä yhteistä hyvää luomalla jotain uutta, Saaresranta toteaa.

EkoTeko-hanke on ollut toiminnassa kaksi vuotta ja EkoSparraamo on hankkeen loppuhuipennus. Rahoitusta voi hakea loppuvuoden aikana, rahoituspäätökset tehdään tammi-helmikuussa ja ekotekojen toteuttamisen aika olisi ensi keväänä.

Saaresranta rohkaisee ekotekoihin. Jos porukassa pelätään, etteivät omat rahkeet riitä kaikkeen tekemiseen, Ravakasta voi saada apua.

– Hanke voi olla esimerkiksi maaseudun perinteisten arvojen edistämistä, nehän ovat resurssipihejä ratkaisuja.

Ravakassa on alkamassa muitakin uusia hankkeita. Uusi Opportunities for young people -hanke jatkaa työtä nuorten osallisuuden edistämiseksi. Leader Ravakka on perustanut oman nuorisotyöryhmän, joka päättää muun muassa NuorisoLeader-rahoituksesta. Uusi hanke tarjoaa nimensä mukaisesti nuorille mahdollisuuksia itsensä ja kotiseutunsa kehittämiseen.

Nuorisotyöryhmään ovat tervetulleita 13–29-vuotiaat nuoret Ravakan alueelta, eli Laitilasta, Pyhärannasta, Uudestakaupungista, Mynämäestä, Vehmaalta, Raumalta ja Eurajoelta. Työryhmässä ei ole tällä hetkellä edustusta esimerkiksi Pyhärannasta.

Nuorisotyöryhmästä vastaava kehittämispäällikkö Juuliska Seikola kertoo, että uusi hanke toteutetaan yhteistyössä Leader Varsin Hyvän ja Italian yhteistyökumppanin kanssa. Hanke tarjoaa nuorille myös kansainvälistymismahdollisuuksia, sillä hankkeessa tehdään matkat muun muassa Brysseliin ja Italiaan tapaamaan muita vastaavia nuorisotyöryhmiä.

Ravakka on vahvistanut myös ympäristöneuvontaansa. Leader Ravakassa on aloittanut ympäristöneuvojana Timo Vaahtoranta, joka on muuttanut Helsingistä Laitilaan.

Vaahtoranta on vesistöihin ja perinneympäristöihin erikoistunut biologi. Hän tarjoaa apuaan, kun yhdistyksissä tai muissa yhteisöissä ei ole riittävästi tietoa, jota hanke edellyttää. Lisäksi yhteisö- ja ympäristökoordinaattori Tuuli Jansson a uttaa yhteisöjä hankkeissaan. Jansson sanoo, että Ravakasta saa neuvontaa esimerkiksi ympäristöavustusten hakemiseen. Esimerkiksi Ely-keskuksen avustukset vesien ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteisiin on parhaillaan vireillä aina 30.11. asti.

– Tälle alueelle voisi saada enemmänkin rahoitusta, hän vinkkaa.

Leader Ravakan yleishyödyllisistä rahoituksista noin 12 prosenttia kohdistuu ympäristöön. Janssonin mukaan osuus olisi vielä suurempi, jos virkistyshankkeiden rahoitukset laskettaisiin mukaan.

– Usein ympäristöhanke lähtee virkistystarpeesta. Halutaan esimerkiksi rakentaa veneenlaskupaikka ja sitä varten tehdään kaislojen niittoa.