Eläkeyhdistys etsii uusia toimintatapoja

0
Eläkeliiton kouluttaja Tarja Levo ja Laitilan yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Wallin odottavat menossa olevan pilottihankkeen tuovan uusia tuulia eläkeyhdistyksen toimintaan.

Arto Kanerva

Eläkeliiton Laitilan yhdistys haki viime kesänä, ja pääsikin mukaan Eläkeliiton yhdistyspilottiin, jossa kartoitetaan yhdistyksen nykyisiä toimintatapoja ja etsitään samalla uusia. Hankkeen kahden kokoontumisen aikana on jo uusia ideoita tullut esiin, mutta päätöksiä tehdään myöhemmin. Pilottihanke kestää ensi vuoden loppuun asti.

– Yhdistyksemme on tämän vuoden aikana saanut jo yli 50 uutta jäsentä. Tuli sellainen tunne, että meidän täytyy jollain tavalla kehittää ja uudistaa toimintaamme, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Alpo Wallin .

Uudet jäsenet tuovat mukanaan haasteita, sillä jokaisella on omat odotuksensa yhdistyksen toiminnan suhteen. Jäseniä eläkeläisten yhdistyksessä on noin 550. Ikähaarukka on laaja, ja joukossa on monen kuntoista porukkaa.

Pilottihankkeessa on mukana seitsemän yhdistystä ympäri Suomen, joista Laitilan yhdistys ainoana Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta. Kaikkiaan maassamme on 397 eläkeyhdistystä, joiden käyttöön tämän hankkeen tuomia oppeja on sitten aikanaan tarkoitus viedä. Yhdistykset ovat kuitenkin jokainen itsensä näköisiä, joten samat opit eivät sovi kaikille.

– Yhdistysten nettisivuja kun katselee, niin sieltä löytyy monenlaista mielenkiintoista toimintaa. Esimerkkinä vaikka, että meillä ei ole minkäänlaista kerhotoimintaa, kuten vaikka korttipelejä tai kudontaa.

Ensi vuoden alkupuolella Eläkeliiton Laitilan yhdistyksessä alkaa Äijä-virtaa -toiminta, jolla pyritään saamaan neljän seinän sisään jääneet miehet toisten ihmisten pariin.

– Koolle saatava porukka päättää itse toiminnastaan, mutta ohjelmassa tulee varmaan olemaan ainakin retkiä, tutustumiskäyntejä eri kohteisiin ja saunailtoja. Vastaava toiminta on jo käynnistynyt Pyhärannassa ja Kalannissa ja osallistujien määrä on ollut yllättävän suuri, Wallin sanoo.

Eläkeyhdistyksen toiminta on jo ennestään monipuolista ja tavoittaa eri ikäisiä eläkeläisiä. Säännölliset boccia- ja mölkkyvuorot, matkat, toritapahtumat sekä ulkoilu ja liikunta saavat eläkeläiset liikkeelle ja tuovat myös uusia jäseniä mukaan toimintaan.

– Tekemämme vapaaehtoistyö on myös tärkeä osa toimintaamme, vaikka se ei paljon esillä olekaan. Käymme säännöllisesti ulkoiluttamassa vanhuksia Kaukolankodissa ja Koivukodossa, käymme kotivierailuilla ja olemme tarvittaessa saattajina kotipalvelun asiakkaille esimerkiksi lääkärikäynneillä. Olemme myös yhteydessä puhelimitse ja ja näissä keskusteluissa tulee erityisen voimakkaasti esille vanhusten tuntema yksinäisyys.

Wallinin mukaan vapaaehtoistyö olisi varmaan yksi kehittämisen kohteista, sitä pitää miettiä tässä muiden asioiden ohessa.

Laitilassa hanketta vetää paikallisen yhdistyksen hallitus tukenaan kouluttaja Tarja Elo Eläkeliitosta.

– Yhdistys vie itse asioita eteenpäin, pohtii ja kehittää toimintaansa. Minä vain ohjaan, kuljetan eteenpäin ja puhun paljon. Yhdistyksen hallituksella yhteisöllisyyden palikat ovat tekemäni kyselyn perusteella kunnossa. Luottamus, vuorovaikutus ja vastuunkanto ovat kaikki hyvällä tasolla. Tässä alkuvaiheessa selvitetään nykyiset toimintatavat ja sitten katsotaan, mitä voisi tehdä paremmin. Ensin katsotaan perusasiat ja vasta sitten jatketaan eteenpäin.

Laitilan eläkeyhdistyksen toiminta on Levon mukaan jo valmiiksi monipuolista. Osa tekemisestä kiinnostaa varttuneempaa väkeä, osa taas nuorempia ja osa on sellaista, joka tuo uusia jäseniä mukaan toimintaan.

­Vapaaehtoistoiminta voisi hyvin olla sisäänheittotuote, joka houkuttelee uusia jäseniä, sitä pitää vain tuoda enemmän esille, Levo toteaa.

– Kysymys on viestinnästä ja mielikuvista. Hyvällä ja toimivalla viestinnällä tavoitetaan ihmisiä ja myönteinen mielikuva yhdistyksestä syntyy toiminnan ja jäsenistön kautta.