Hyvinvointialueet – historiallinen muutos tulossa

0

Samalla kun maamme valmistautuu viettämään 104. itsenäisyyspäivää ja vuoden suurinta kirkkovuoden juhlaa, joulua, piinaa viruspandemia edelleen kaikkia kansoja. Maassamme valmistaudutaan itsenäisyytemme ajan ehkä suurimpaan kuntia koskevaan muutokseen.

Hyvinvointialueiden muodostamiseksi käydään maakuntatason aluevaalit 23.1.2022. Kuntien suurin palvelukokonaisuus sote-palvelut, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri sekä kuntien palo- ja pelastustoimi siirtyisivät maakunnalle, meillä siis 27 kunnan muodostamalle, noin 500 000 asukkaan Varsinais-Suomelle.

Niihin kohdistuvat valtionosuudet, kuntavero-osuudet sekä henkilöstöt siirtyisivät samalla maakunnalle. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on parantaa ja turvata näitä kansalaisten lähipalveluita. Myös yksityisten palvelutuottajien ja kuntien väliset sopimukset siirtyisivät samalla alueelle.

Mitä muuta muutos merkitsisi kunnille, kuntien asukkaille ja samalla Laitilalle? Näitä palveluja koskeva päätöksenteko ja palvelujen järjestämisvastuu ja -oikeus siirtyy kunnilta alueelle.

Varsinais-Suomen aluevaaleissa valitaan 79 aluevaltuutettua suoralla vaalilla ilman minkäänlaisia kuntakiintiöitä. Vaalissa ennakoidaan käytyjen kuntavaalien perusteella, että Turusta valittaisiin lähes puolet valtuutetuista, 17 kuntaa ennakoidaan jäävän ilman edustajaa.

Laitilasta voitaisiin saada läpi ehkä yksi ja Uudestakaupungista ehkä kaksi edustajaa. Nämäkään eivät ole varmoja, kun henkilökohtaiset äänimäärät ratkaisevat ehdokkaiden järjestyksen käytävässä suorassa suhteellisessa vaalissa. Tärkeintä onkin äänestää ja antaa äänensä oman kunnan ehdokkaalle.

Alueelle siirtyvästä laajasta palvelukokonaisuudesta on meillä käyty keskustelua lähinnä vanhustenhuollosta, vaikka todellisuudessa Laitilassa on kyse myös paljosta muusta. On kyse kaikenikäisten perusterveydenhuollosta, lääkäriin, hammaslääkäriin ja muihin tärkeisiin lähipalveluihin pääsystä.

On kyse aluesairaalan ja Tyksin palveluista ja niiden turvaamisesta meille. On kyse palo-ja pelastustoimen palveluiden jatkumisesta Laitilassa. Niiden eteen on tehtävä työtä.

Valtuustossamme päätettiin Kaukolankodin korvaavan uudisrakennushankkeen kilpailuttamisesta. Päätös syntyi äänin 25–6. Kaupunki siis vuokraisi uudet ja nykyaikaiset tilat yksityiseltä rakennuttajalta. Kaupunki vastaisi edelleen palvelun tuottamisesta. Vuokrasopimus siirtyisi palveluineen jatkossa maakunnalle.

Toimenpiteellä on vain ja ainoastaan tarkoitus saada uudenaikaiset tilat lähinnä niin sanotuille tehostetuille hoitopaikoille ja turvata niiden pysyminen Laitilassa. Tällainen päätös olisi pitänyt tehdä jo vuosia sitten.

Olin käynnistämässä näitä valmisteluja jo virkavuosinani. Olemmehan investoineet jo muihin kohteisiin, kouluihin, kirjastoon ja liikuntaan.

Sairaanhoitopirillä on noin 400 00 neliön toimitiloja maakunnassa. Kuntien sote-kiinteistöjen määrä on myös suuri. Niiden ikä ja käytettävyys on varsin vaihtelevaa.

Tiedossa on, että sairaanhoitopiirissä tarkastellaan kriittisesti aluesairaaloiden kuntoa ja korjauspaineita jatkoa ajatellen. Tämä saattaa kohdistua maakunnassa jatkossa myös nykyisiin kuntien sote-kiinteistöihin, erityisesti vanhimpiin, kalliimpiin ja epäkäytännöllisimpiin, mitä Kaukolankoti on. On siis suuri huoli juuri tästä.

Mainitulla valtuuston päätöksellä ei olla siirtämässä mitään palvelua pois Laitilasta, iäkkäiden laitoshoitoa eli niin sanottua pitkäaikaishoitoa ei olla lopettamassa, julkisia hoitopaikkoja kuten Koivukoto ei vähennetä ja välttämättömiä dementiahoitoon soveltuvia paikkoja lisätään. Tuetun palveluasumisen paikkoja tarvitaan edelleen.

Kaukolankodin soveltuvuutta juuri tuettuun asumiseen on syytä selvittää. Kaukolankoti on ollut pidetty ja erinomaisen hoidon ja henkilöstön hoitolaitos vanhuksillemme.

Uudessa maakunnassa uudet päättäjät ovat tekemässä yhteistyötä lähipalvelujen hyväksi. Siellä ei yksittäinen päättäjä voi ajaa vain kotikunnan asioita vaan on pystyttävä tukemaan muita ja saamaan myös tukea toisilta päättäjiltä.

Olen ehdokkaana ajaakseni maakuntavaltuustossa saumattomalla yhteispelillä Laitilan, seudun ja koko maakunnan asioita. Vain niin voidaan maksimoida Laitilan tavoitteet ja turvata meillä nykyaikaiset lähipalvelut.

Olen nyt sairaanhoitopiirin valtuuston varapuheenjohtaja ja erityishuoltopiirin valtuuston jäsen. Pääsen sairaanhoitopiirissä hallituksen kokouksissa olemaan lähellä hyvinvointialueen valmistelua.

Olen 24-vuotisen kaupunginjohtajan viran hoidon ajan ajanut maakunnassa aina Laitilan etua ja tukenut myös maakunnan muita hankkeita. Olen itse ja myös Laitila saanut tällöin muilta tukea. Näin toimisin myös uudessa aluevaltuustossa.

Samalla tulee luoda pysyvä yhteydenpitojärjestelmä kuntien ja maakunnan välille. Ilmari Vuorelan ehdotus Laitilan Sanomissa (26.11.) nuorten vaikuttamismahdollisuuden turvaamisesta oli mainio ja samansuuntainen. On pidettävä huoli siitä, että maakunnasta ei tule valtion budjettihallinnon jatke ja että yhteys kuntiin, myös Laitilaan ja Laitilasta, on toimiva.

Hyvää Itsenäisyyspäivää ja jouluun valmistautumisen aikaa kaikille !

Jukka Alkio, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Aluevaaliehdokas (kesk.)