Ihoden päiväkoti -hanke palautettiin valmisteluun – Syynä liitteiden myöhästyminen

0
Päiväkoti Satakielen lapset ja henkilöstö ovat tällä hetkellä väistötiloissa, jotka on pystytetty Ihoden koulun tontille.

Pyhärannan kunnanhallituksen piti maanantaina valita vuokramallilla rakennettavan Ihoden päiväkodin yhteistyökumppani. Kunta kilpailutti päiväkotihankkeen ja sai määräaikaan mennessä yhden tarjouksen.

Kunnanhallituksen jäsen Markku Laine (kok) esitti Sinikka Pirttinokan (kok) kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun, koska osa kunnanhallitukselle toimitetuista liitteistä myöhästyi. Hallitus hyväksyi Laineen ehdotuksen yksimielisesti.

Myös muita asioita palautettiin valmisteluun. Pyhäranta on käynnistämässä yhteistoimintaneuvotteluja tuki- ja hallintopalveluyksikössä. Yt-neuvotteluilla ei tähdätä irtisanomisiin vaan nykyisten työnkuvien selkiyttämiseen, mahdollisen lisäresurssitarpeen kartoitukseen sekä nykyisten työntekijöiden lisäkoulutustarpeiden selvittämiseen.

Kunnanhallituksen jäsen Heidi Arvonen (yp) esitti, että asia palautetaan valmisteluun, kunnes uusi hallintosääntö on tullut voimaan. Pirttinokka esitti lisäksi, että esitykseen sisällytetään tuki- ja hallintopalveluiden henkilöstön nykyiset tehtävänkuvat. Hallituksen jäsen Helka Huttela (yp) kannatti molempia esityksiä. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa valmisteluun.

Niin ikään talousarvioehdotus palautettiin valmisteluun. Se käsitellään maanantaina järjestettävässä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa ennen valtuuston kokousta.