Ihoden päiväkoti pystytetään vuoden 2018 perustuksille – Pyhärannan kunnanhallitus valitsi äänin 5–2 Mediset Hoivarakentajat rakentamaan ja edelleen vuokraamaan kunnalle kaksiosastoisen päiväkodin

0
Vuokramallilla rakennettava päiväkoti pystytetään näille vuonna 2018 rakennetuille perustuksille.

Ihoden päiväkoti rakennetaan Ihoden kylätien varressa olevalle tontille, johon pystytettiin hirsipäiväkodin perustukset jo vuonna 2018. Kunta ei rakenna päiväkotia itse vaan vuokraa valmiin rakennuksen Mediset Hoivarakentajilta. Kunta kilpailutti hankkeen vuokramallilla. Muita kuin Hoivarakentajien nyt hyväksytty tarjous kunta ei määräaikaan mennessä saanut.

Tarjouspyynnön mukaisesti päiväkodista tulee kaksiosastoinen ja lisäksi rakennuksessa on 100 neliön suuruinen muunneltava erillinen tila. Kunnanhallitus valtuuttaa valmistelevan toimikunnan muokkaamaan vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa allekirjoitettavaan muotoon sekä kunnanjohtajan allekirjoittamaan valmiin vuokrasopimuksen.

Kunnanhallitus valtuutti toimikunnan myös jatkamaan hankkeessa ohjausryhmänä siihen saakka, kunnes rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus on suoritettu.

Rakennustarkastaja Olli Lahtosen mukaan päiväkotiasia etenee nyt siten, että tulevan päiväkodin suunnitelmia muokataan yhdessä Mediset Hoivarakentajien kanssa.

– Pohjaluonnosta jumpataan siten, että rakennus on tilaajan toiveiden mukainen ja toisaalta sellainen, että yritys voi sen toimittaa, Lahtonen kertoo.

Suunnitteluun on varattu aikaa maalis–huhtikuulle asti, mutta ne voivat valmistua jo aikaisemmin. Alustavasti on arvioitu, että rakennuksen käyttöönotto onnistuisi ensi vuoden lokakuussa.

Uuden päiväkodin kuukausivuokra tullee olemaan suunnilleen 7 000 euroa. Summa on suunnilleen samaa luokkaa kuin kunnan maksama vuokra väliaikaisista Ihoden koululle pystytetyistä tiloista. Ensimmäiset 16 kuukautta kunta maksoi väistötiloista hieman alle 10 000 euroa ja sen jälkeen hieman hieman alle 5 000 euroa kuukaudessa.

Sopimukseen sisältyy optio ostaa nyt rakennettava päiväkotirakennus kunnalle seuraavan neljän vuoden aikana.

Kunnanhallituksen päätös ei ollut yksimielinen. Kunnanhallituksen jäsen Sinikka Pirttinokka (kok) ja varajäsen Janne Lehtinen (ps) olivat tarjouksen hylkäämisen kannalla. Tarjous kuitenkin hyväksyttiin äänin 5–2. Pirttinokka ja Lehtinen jättivät eriävän mielipiteen.

Heidän jättämässään kirjallisessa eriävässä mielipiteessä huomautettiin, ettei kilpailutus todellisuudessa ollut avoin vaan tähtäsi siihen, että hanke menee Mediset Hoivarakentajille.

– Kunnanhallitus lähti pyytämään tarjousta hyvin tietoisena siitä, että alueella ole muuta päiväkotirakentamiseen tarkoitettua tonttia kuin aiemmin syksyllä KK-Rahastot Oy:lle vuokrattu tontti, Pirttinokka ja Lehtinen toteavat eriävässä mielipiteessään.

Lisäksi Pirttinokka ja Lehtinen nostavat esiin myös hankkeen korkeat kustannukset. Heidän mukaansa koulun yhteyteen rakennettava päiväkoti olisi kunnalle edullisempi vaihtoehto.

– Olisimme toivoneet, että päätös olisi ollut yksimielinen, koska kilpailutuspäätöskin oli, mutta se ei nyt ollut, kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp) sanoo.

Solmittava vuokrasopimuksen myötä hieman alle neljä vuotta sitten pystetyille perustuksille löytyi käyttöä. Tontille piti tulla yksityinen päiväkoti, mutta päiväkotiyritys vetäytyi hankkesta kesken rakennustöiden. Syynä oli kunnan ja yrityksen välille syntynyt väärinkäsitys päiväkotiin tulevien lasten määrästä.

Uudelle päiväkodille tuli tarve, kun Päiväkoti Satakielen rakennus tuhoutui tulipalossa joulukuussa 2017. Lapset olivat pitkään Ihoden koululla väistötiloissa, mutta aluehallintovirasto velvoitti kunnan keväällä 2020 järjestämään asianmukaiset väistötilat.

Päiväkodin lapset ja henkilökunta ovat olleet Ihoden koulun pihalle pystetyssä moduulipäiväkodissa huhtikuusta 2020 alkaen.