Laitilan kaupungille opinnäytetyönä energiatehokkuussuunnitelma

0
Laitilan kaupunki voi hyödyntää opinnäytetyötä Hinku-työssään.

Energia- ja ympäristötekniikkaa opiskeleva laitilalaissyntyinen Elias Mattila teki Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyön Laitilan kaupungin energiatehokkuuden kartoitus ja energiatehokkuustoimintasuunnitelma vuosille 2021-2025.

– Energiatehokkuussuunnitelman avulla kaupunki pystyy aiempaa johdonmukaisemmin toteuttamaan niin kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) kuin HINKU-kunta -tavoitteitakin, kaupunki tiedottaa.

Ympäristöpäällikkö Tuija Kailasteen ohjauksessa tehty opinnäytetyö antaa kaupungille työkaluja energiatehokkuustyöskentelyssä.

– Mattila on opinnäytetyössään tuonut erinomaisesti esiin toimet, joihin kaupunkina voimme jatkossa keskittyä ja joiden etenemistä pystymme suunnitelman myötä tehokkaasti seuraamaan, Kailaste nostaa esille.

Isojen muutosten aikaansaaminen ei kuitenkaan tapahdu ilman satsauksia.

– Kuten opinnäytetyössä tuodaan esiin, suunnitelman toteuttaminen vaatii resursseja, aktiivista yhteistyötä ja ajan tasalla olevaa ammattitaitoa.

Opinnäytetyö on luettavissa täältä.