Palovaroitin on halpa turva – Tänään 1.12. on hyvä päivä tarkistaa palovaroittimen toiminta

0
Monet kotien sähköpaloista olisivat estettävissä turvallisuutta korostavin laitevalinnoin. Tavallisen palovaroittimen voi korvata älypalovaroittimella, joka toimii verkkovirralla ja katkaisee virran ylikuumenevasta sähkölaitteesta. Kuva: Jane Iltanen

Palovaroitin on edullinen kodin turva, mutta sen toimintakuntoa täytyy pitää yllä. Suositus on, että varoittimen paristo vaihdetaan kerran vuodessa ja palovaroitin aina kymmenen vuoden välein.

Palovaroittimen toimimattomuus voi vaikuttaa myös vakuutuksesta saatavaan korvaussummaan.

– Mikäli tulipalovahingosta kärsineessä taloudessa ei ole ollut toimivaa palovaroitinta, korvaussummaa voidaan alentaa tai se voidaan kokonaan evätä, LähiTapiola Länsi-Suomen korvausjohtaja Elina Väinölä-Mäki muistuttaa.

Palovaroitin havaitsee usein palon ennen ihmistä, antaen näin arvokkaita sekunteja tai jopa minuutteja alkusammutukselle.

– Kriittiseksi tekijäksi nousevatkin alkusammutusvälineiden saatavuus sekä kyky käyttää niitä, palomestari Tuomas Kiskola Satakunnan pelastuslaitokselta huomauttaa.

Palovaroittimen toimivuus onkin tärkein väline tulipalojen ehkäisemisessä. Silti sen toimivuus laiminlyödään valitettavan usein. Pelastustoimen tilastojen mukaan taloyhtiöissä vuosina 2016–2020 sattuneissa asuntopaloissa palovaroitin puuttui, ei toiminut tai oli ilman paristoa yhteensä noin puolessa tapauksista.

– Palovaroittimen hankinnasta, asennuksesta ja sen toimintakunnon ylläpidosta vastaa ennen vuotta 2010 rakennetuissa taloissa käytännössä aina asukas. Nämä asiat onkin hyvä ottaa taloyhtiöissä puheeksi, jottei jää epäselvyyksiä kenen vastuulla palovaroittimet ovat, muistuttaa Väinölä-Mäki.

Palovaroittimestakin huolimatta tulipalo tulee käytännössä aina yllättäen. Hätätilanteessa nopea toiminta onkin tärkeää.

– Jotta hätätilanteessa voi toimia nopeasti, sammutusvälineiden olisi tärkeä olla saatavilla ja käyttöä olisi hyvä harjoitella tai vähintään tutustua ohjeisiin ennalta, Väinölä-Mäki muistuttaa.

Sammutustilanteessa on kuitenkin tunnistettava omat rajansa.

– Palon alku on syytä sammuttaa, jos vain suinkin pystyy ja osaa, mutta omaa turvallisuutta ei pidä riskeerata, Väinölä-Mäki jatkaa.