Pyhäranta hyväksyi ensi vuoden talousarvion keskustelun jälkeen

0
Arkistokuva: Maria Suomi

Pyhärannan kunnanvaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion kokouksessaan 27.12. Hyväksymistä edelsi keskustelu, jossa kokoomuksen valtuutetut Pirkko Uusi-Oukari ja Maija Junkola-Lehtonen toivoivat talousarviolta enemmän käytännön tavoitteita ja talouden mittareita.

Vt.kunnanjohtaja Harri Hiitiön valmistelema talousarvio vuodelle 2022 on 70 542 euroa alijäämäinen. Kuntaliiton ennustama verorahoituksen kokonaissumma on 8,6 miljoonaa euroa, josta valtionosuuksia on 4,2 milj.

Toimintatuottojen arvioidaan olevan 996,551 euroa ja kunnan toimintakulujen 13,3 milj. Henkilöstökulut ovat 2,8 miljoonaa, kun vuoden 2021 talousarviossa ne ovat 2,6 milj.

Kokonaisuudessaan kunnan toimintakatteen eli tuottojen ja kulujen erotuksen arvioidaan olevan – 12,3 milj.

Keskeisiä muutoksia talousarviossa ovat henkilöstömenojen osalta palkkamenoarvion ja henkilösivukuluarvion muutos, poistomenovaraus sekä lisäys yhdistyksille maksettaviin avustuksiin.

– Tavoitteet ja mittarit puuttuvat talousarviosta. Tunnuslukuja ja lukumääriä tarvitaan, jotta tiedetään, mihin veronmaksajien rahat menevät, Uusi-Oukari sanoi.

Pauli Laivo (YP) tiedusteli, miten mittarit käytännössä tehdään, johon Uusi-Oukari vastasi, että  tiedot löytyvät jo järjestelmistä, joten niiden selvittäminen ei olisi kovin suuri työ. Laivo myönsi näin olevan, mutta ei joka sektorilla.

– Esimerkiksi rakennuskannan korjausvelan selvittäminen ei ole helppoa.

Pyhärannan vs. talous- ja hallintojohtaja Aino-Liisa Jalonen huomautti, että talousarvio pitää olla hyväksyttynä vuoden vaihtuessa ja että aikaa ja resursseja muutoksille on kovin vähän. Asia ratkesi Junkola-Lehtosen tekemällä ja Markku Laineen (kok) kannattamalla ponsiehdotuksella talousarvion mittariston kehittämisestä. Valtuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä vuosien 2023-2024 taloussuunnitelman.

Vesimaksut nousevat huhtikuun alusta. Rakennustarkastaja Olli Lahtosen esityksestä valtuusto päätti yksimielisesti nostaa käyttövesimaksua 2,17 €m3 ja jätevesimaksua 3,35 €m3. Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Vesihuollon maksuja tarkistettiin viimeksi 2017. Jätevesimaksuun ei silloin tehty muutoksia. Pyhärannan vesihuoltolaitos on pahasti tappiollinen, sillä kaikki laitoksen myymä vesi ostetaan ulkopuolelta ja omat vedenottamot ovat poissa käytöstä.

Kunnanhallitus voi jatkossa tehdä kiinteistöjen ja määräalojen myyntiä koskevia yksittäispäätöksiä. Tähän asti lisämaata havittelevan kiinteistönomistajan on ollut vaikea saada kunnalle tehtyä ostotarjousta eteenpäin siksi, että maan myyminen on ollut mahdollista vain asemakaavan tarkistamisen tai laatimisen yhteydessä.

Valtuusto hyväksyi muutoksen kiinteistöjen ja määräalojen myyntiä koskeviin periaatteisiin äänestyksen jälkeen. Junkola-Lehtonen ehdotti, että muutosta ei tehdä. Jani Seikkula (kok) kannatti ehdotusta. Muutosta puoltava ehdotus hyväksyttiin äänin 13-6.