Sisulla ja sydämellä

0

Hyvinvointipalvelujen uudistamista on maassamme rakenneltu lähes kaksi vuosikymmentä miltei kaikkien poliittisten puolueiden ollessa vuorollaan hallitusvastuussa.

Edellinen kunta-ja palvelurakenneuudistus (Paras) oli välimalli, jossa pienempiä kuntia ajettiin muodostamaan vähintään 20000 asukkaan väestöpohjan yhteenliittymiä perusterveydenhuoltoa ja myöhemmin myös sosiaalipalveluja varten. Sairaanhoitopiirien vastuulle jäi tuossa uudistuksessa edelleen vaativamman erikoissairaanhoidon järjestäminen. Uudistusta pidettiin jo tuolloin varsin keinotekoisena ja rajallisia resursseja uuden hallinnon rakentamiseen tuhlaavana.

Tänä päivänäkään en ole saanut selvyyttä siitä, mihin tuo väestöpohjavaatimus aikoinaan pohjautui. Reilut kymmenen vuotta olemme jo järjestäneet nämä kuntalaisten peruspalvelut erilaisin yhteenliittymin joko isäntäkunnan vetämänä tai kuntayhtymillä.

Nyt olemme menossa kohti seuraavaa askelmaa, jossa kaikki kuntien sote-palvelut lisättynä pelastustoimella yhdistetään maakunnallisella tasolla toimivan hyvinvointialueen alaisuuteen.Lainsäädäntö on voimassa ja sitä lähdetään nyt toteuttamaan valitsemalla vaaleilla kokonaan uusi hallinnon taso.

Varsinais-Suomessa on tasokas yliopistollinen keskussairaala sekä lukuisa joukko perustason sote-yksikköjä, joiden toiminnan sovittaminen yhteen vaatii aktiivista ja ennakkoluulotonta työtä. Tehtävä ei ole helppo, mutta sen onnistumiseksi meidän on taisteltava, jotta pystymme tarjoamaan kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvia palveluja tulevaisuudessakin länsimaisen sivistysvaltion edellyttämällä tasolla ja laajuudella myös meille maaseudun asukkaille.

Olen edelleen valmis jatkamaan työtä hyvinvoinnin palvelujen toimivuuden puolesta.

Sisulla ja sydämellä uutta maakunnallista hyvinvointialuetta kohti.

Aki Simola (kok.)

Perusturvakuntayhtymä Akselin valtuuston puheenjohtaja

Maskun hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin valtuutettu