Sujuvaa päätöksentekoa vai poliittista teatteria?

0

Laitilan Sanomat uutisoi edellisessä numerossaan Laitilan kaupunginvaltuuston budjettikokouksesta. Kokouksen jälkimainingeissa muutamilta henkilöiltä, jopa valtuustoa myöden, tuntuu olevan hieman epäselvyyttä valtuuston työtavoista, joten todettakoon näin vielä julkisesti muutamia asioita.

Kaupunginvaltuuston on kaupungin ylin päättävä elin. Valtuustolla on päätöksentekojärjestelmässämme erityinen rooli paikallisdemokratian viimeisen sanan sanojana kaupungin merkittävimmissä asioissa. Päädyttyään valtuuston päätettäväksi jokainen päätösehdotus on kulkenut pitkän polun ensin virkavalmistelusta asiaa koskettavan valiokunnan päätettäväksi ja sieltä edelleen kaupunginhallituksen pöydälle ja viimein esityksenä valtuuston päätettäväksi.

Moniportainen järjestelmän pitäisi teoriassa varmistaa, että valtuuston päätettäväksi tulevat asiat ovat jo valmiiksi sekä virkakoneiston huolella valmistelemia että poliittisen päätöksentekokoneiston useampaankin otteeseen pureksimia ja jo koeteltuja kokonaisuuksia. Oletus on, että valtuutetut ovat lähtökohtaisesti tietoisia monen päätöksentekoportaan läpäisseiden esitysten sisällöstä.

Moniportaisesta ja pitkästä valmistelusta huolimatta on täysin inhimillistä, että käytännössä jokaisen valtuutetun on vaikea olla jokaisesta valtuuston päätettäväksi tulevasta asiasta kokonaisuudessaan selvillä. Tätä tiedollista aukkoa meillä Laitilassa pyritään tilkitsemään valtuuston iltakouluilla ja seminaareilla, joissa valtuutetuille esitellään suurimpia päätöksentekoon tulevia asioita ja tarjotaan kattavat mahdollisuudet saada vastauksia vielä askarruttaviin kysymyksiin.

Valmistelevissa toimielimissä, eli valiokunnissa ja kaupunginhallituksessa, asiat eivät etene valtuuston päätettäviksi ennen kuin toimielin on tyytyväinen eteenpäin esitettävän päätöksen sisältöön ja riittävän perillä siitä, mitä päätös tarkoittaa.

Moniportaisen päätöksentekojärjestelmän tarkoitus ei ole ainoastaan varmistaa päättäjien tiedollista tasoa valtuuston kokouksissa. Järjestelmän ominaisuuksiin nimittäin kuuluu, että kaikki valtuuston päätettäväksi tulevat asiat ovat jo poliittisesti koeteltuja.

Erimielisyydet, erilaiset tavoitteet tai toisistaan poikkeavat näkemykset keinoista, joilla yhteiset tavoitteet saavutetaan, kuuluvat kaikki demokratiaan. Näitä näkemyseroja yhteensovitetaankin, ja myös koetellaan eri toimielinten äänestyksissä vastakkain, päätösasioiden edetessä porras portaalta kohti valtuustoa.

Viimeistään kaupunginhallitusvaiheessa, jonka pöydän ympärillä Laitilan kaikki poliittiset ryhmät yhtä lukuun ottamatta istuvat, olisikin olettavasti oltava selvää millaisin ajatuksin eri poliittiset ryhmät valtuuston päätettäväksi vietäviin asioihin suhtautuvat. Yksimielisyys ei ole välttämättä edes tavoiteltava arvo demokratiassa, mutta johdonmukainen ja ennustettava päätöksenteko on.

Itselleni näyttäytyykin miltei poliittisena teatterina, tai vähintäänkin valiokunta- ja hallituskollegoiden sumuttamisena, mikäli yksimielisesti ja muutosehdotuksitta aiemmissa vaiheissa edenneistä esityksistä revitellään vasta valtuuston käsittelyssä, milloin milläkin verukkeella, yllättäen poliittisia ristiriitoja. Tällöin en voi välttyä ajatukselta, että yllätyksellisellä draaman tajulla pyritään keräämään poliittisia irtopisteitä asioiden tosiasiallisen ja vastuullisen hoitamisen sijaan.

Erimielisyyden ja vaihtoehtoisista esityksistä äänestäminen kuuluvat kiinteästi valtuustoon ja demokratiaan. Yllätykselliset epäjohdonmukaisuudet, poliittisten ryhmien eri käsittelyvaiheissa poukkoilevat kannat tai valtuustovaiheeseen asti vakan alla piilotellut muutosesitykset aiemmin yksimielisesti edenneisiin esityksiin eivät sen sijaan edistä niin toimivaa ja aidosti keskustelevaa demokratiaa kuin vastuullista ja tuloksellisuuteen pyrkivää päätöksentekoakaan.

Hyvä poliittinen teatterikin on varmasti toisinaan viihdyttävää, mutta itselleni ja edustamalleni poliittiselle ryhmälle oleellisempaa on tehdä Laitilan kaupungin edunmukaisia hyvin valmisteltuja ja perusteltuja päätöksiä. Poliittisesta teatterista pidättäytymisen voi varmasti nähdä myös osoituksena tylsästä mielenlaadusta, joka esiintyy kaupunginhallituksen puheenjohtajan ärtyisyytenä tai tuohtumuksena. Tällaista leimaa kannan kuitenkin selkä suorana, ilolla ja ylpeydellä.

Lopuksi toivotettakoon kaikille tämän kirjoituksen lukijoille ärtyisyysvapaata joulunaikaa ja sujuvien päätösten vuotta 2022.

Pekka Kuusisto

Kaupunginhallituksen ärtyisä puheenjohtaja (Kesk.)

aluevaaliehdokas