Tästä näkökulmasta

0

Se miten eri tilanteissa menetellään tai mikä on oikea paikka tai tapa keskustella, niin tämän kaltaiset asiat olisi hyvä käydä läpi valtuustokauden alussa. On kuitenkin hyvä muistaa, että päätöksentekoa ei tule kaventaa eväämällä mahdollisuutta keskusteluun tai kysymysten esittämiseen.

Kaikilla ei ole aina mahdollista osallistua iltakouluihin ja iltakoulussa ei ole välttämättä ollut tiedossa budjetin sisältöä sillä tasolla kun asiaa käsitellään budjettikokouksessa. Kysymyksiä voi tulla esille myös myöhemmin, ja välillä on tilanteita, kuten tässä pesäpallokatsomo asiassa, että esitetyistä kysymyksistä huolimatta ei ole saatu sitä tietoa mitä on kysytty.

Viime viikon maanantain valtuuston kokouksessa kerroin, että pidän pesäpallokatsomon rakentamista hyvänä asiana, mutta jotta voin tehdä vastuullisia päätöksiä koen, että tarvitsen myös suunnitelmat siitä mitä tällä rahalla on tarkoitus tehdä. Valtuusto ei voi olla kumileimasin, joka vain hyväksyy määrärahoja ilman, että tiedämme suunnitelmia, siitä miten rahat tullaan käyttämään. Koen, että vastuullisen päätöksenteon edellytykset ovat juuri siinä, että päättäjä saa kaiken tarpeellisen tiedon päätöksenteon pohjaksi.

Jukka Alkion aikaisempaan kirjoitukseen Kaukolankodin tilaratkaisuun liittyen tuon vielä pari näkemystä esille.

Kuntalaisille on hyvä tuoda esille päätösten todellinen vaikutus. Kaukolankodin toiminnan lakkauttaminen nykyisessä kiinteistössä tarkoittaa sitä, että siellä olleet laitoshoitopaikat eivät jatkossa tule siirtymään uudisrakennukseen.

Näin ollen kaupungilla ei ole tulevaisuudessa yhtään laitoshoitopaikkaa ikähmisille. Päätös tarkoittaa myös sitä, että Koivukodon toiminta tullaan siirtämään rakennettavaan uudisrakennukseen, toiminta loppuu nykyisissä tiloissa.

Tehdyn päätöksen mukaan, uudisrakennus käsittää kolme 20 asukkaan palveluasumisyksikköä. Ellei tätä päätöstä jostain syystä tulla muuttamaan, niin päätöksellä ei myöskään luotu muistisairaille tarpeellisia pienempiä asumisyksiköitä.

Tosiasia on myös se, että uudisrakennuksen myötä hoitopaikkojen määrä pieneni nykyisestä määrästä. Päätöksellä ei turvata nykyisten ikäihmisten palvelutarvetta emmekä varautuneet tulevaan tarpeeseen.

Uskon että sekä Alkiolla ja minulla on yhteinen tahto siihen, että laitilalaisten ikäihmisten palvelut voidaan tuottaa myös tulevaisuudessa Laitilassa.

Se vaatii kuitenkin uusia päätöksiä, toisin kun Alkio antoi ymmärtää. Tehdyllä päätöksellä niitä ei turvattu. Itse näen, että tulevat päätökset eivät ole enää Laitilan kaupunginvaltuuston käsissä, vaan ne päätökset siirtyvät hyvinvointialueen päätettäväksi.

Virve Aho, Kokoomus