Kaupunginvaltuusto hyväksyy maanantaina Laitilan strategian

0
Laitilan kaupunki on päivittämässä strategiaansa vuosille 2022 -2025.

Laitila on valmistellut tänä syksynä strategiansa päivitystä vuosille 2022–2025.

Kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla kuntastrategia, sillä siinä päätetään kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja siihen pohjautuu keskeisin päätöksenteko, suunnittelu sekä kehittäminen.

Kuntastrategian hyväksyy aina valtuusto ja strategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuustokaudessa.

STRATEGIAN päivittämistä on työstetty esimerkiksi valtuuston työpajassa, valiokunnissa ja toimialojen johtoryhmissä. Kaupunginhallitus toteaa myös esimerkiksi laitilalaisia ja erilaisia sidosryhmiä kuullun laajasti kyselyllä.

Strategian nimeksi ehdotetaan Mainiompi Laitila -strategia ja strategiakaudeksi vuodet 2022–2025.

Kaupungin arvoihin ehdotetaan lisättäväksi kohta, jonka mukaan ”Meillä kaikki sopivat samalle orrelle” eli nostetaan esiin yhdenvertaisuus.

LAITILAN voimassa olevassa strategiassa on muun muassa listattu kaupungin kolme keskeisintä arvoa: 1. Kolme kukon askelta edellä eli tulevaisuuslähtöisyys, 2. Munauskin voi olla mahdollisuus eli ollaan rohkea ja kehittyvä kaupunki sekä 3. Asukas ja yrittäjä ovat kultamunamme, mikä tarkoittaa asukas- ja yrityslähtöisyyttä. Nyt arvoihin ehdotetaan lisättäväksi vielä neljäs kohta, jonka mukaan ”Meillä kaikki sopivat samalle orrelle” eli nostetaan esiin yhdenvertaisuus.

Laitilan kaupunginhallitus on strategiaehdotuksen jo hyväksynyt, mutta päivitys sinetöidään kaupunginvaltuustossa ensi maanantaina.

STRATEGIATYÖ kuitenkin jatkuu senkin jälkeen, sillä esimerkiksi strategisista päämääristä johdetaan toimialakohtaiset toteutussuunnitelmat. Päivitetystä strategiasta laaditaan myös Laitilan visuaalisen ilmeen mukainen viestintää palveleva dokumentti.