VSV-Energia lisää omistustaan vesivoimaa tuottavassa Kyröskosken Voimassa

0
Kyröskosken Voiman nykyinen käytössä oleva vesivoimalaitos on rakennettu vuonna 1997.

VSV-Energian strategiana on jo pitkään ollut panostaminen hiilidioksidivapaaseen sähköntuotantoon. Viime vuosina painopisteinä ovat olleet vesivoimaomistuksen lisääminen Norjasta ja tuulivoimaomistuksen Suomesta.

Kyröskosken Voima Oy on nyt neljän energiayhtiön omistama vesivoimayhtiö, joka sijaitsee Hämeenkyrössä. VSV-Energia Oy on jo tähän mennessä omistanut yhtiöstä 44,6 prosenttia ja ostaa nyt lisäosuuden 8,8 prosenttia. VSV-Energiasta kerrotaan, että omistusosuuden tuottaman uusiutuvan sähkön määrällä lämmittäisi lähes 1200 omakotitaloa.

– Kyröskosken Voiman lisäosuuden hankinta nostaa VSV-Energian omistusosuuden yli 50 prosentin eli siitä tulee konserniyhtiömme. Tämä kasvattaa entisestään hiilidioksidivapaan sähkön tuotantomme määrää. Vuonna 2021 sähkön tuotannostamme yli 92 prosenttia tulee olemaan uusiutuvilla lähteillä tuotettua ja tämän investoinnin myötä se kasvaa entisestään, kommentoi VSV-Energia Oy:n liiketoimintajohtaja Mika Salo.