Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna – mahdollisuus äänestää myös ulkona

0
Maanantaina moni vaalimainospaikka oli vielä tyhjä.

Aluevaalien ennakkoäänestys käynnistyy tämän viikon keskiviikkona 12. tammikuuta ja jatkuu 18.1. saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 23.1.

Vuoden 2022 aluevaaleissa Laitilan kaupungin yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Laitilan kaupunginvirasto. Vaalihuone on ennakkoäänestysaikana avoinna 12.–14.1. kello 11–17, 15.–16.1. kello 12–16 ja 17.–18.1. kello 11–20.

Koronatilanteen vuoksi äänestäjillä on mahdollisuus tarvittaessa äänestää myös ulkotiloissa. Tähän annetaan tarkemmat ohjeet äänestyspaikan ulkopuolella.

Ennakkoon voi kuitenkin käydä äänestämässä missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

MYÖS esimerkiksi kunnallisissa ja yksityisissä vanhainkodissa tai palveluasumisyksikössä asuvilla on oikeus äänestää. Äänestys tapahtuu kussakin yksikössä paikan päällä, muun muassa Koivukodossa, Kaukolankodissa ja Laitilan Terveyskodissa.

Niillä kotona asuvilla äänioikeutetuilla, jotka eivät pääse esimerkiksi liikuntavaikeuksien vuoksi ennakkoäänestyspaikalle, on oikeus kotiäänestykseen. Kotiäänestyksestä on sovittava etukäteen, viimeistään huomenna tiistaina 11.1. kello 16 mennessä. Ilmoitus tehdään joko sähköpostitse osoitteeseen vaalit@laitila.fi tai puhelimitse hallintosihteeri Jaana Suomiselle numeroon 040-6620922.

“Ennakkoon voi käydä äänestämässä missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.”

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, mikäli kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

VARSINAISENA vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, jonka vaaliluetteloon äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi. Aluevaalien vaalipäivä on 23. tammikuuta, jolloin vaalihuoneistot ovat avoinna kello 9–20 välisen ajan.

Laitilassa äänestetään tuolloin joko kaupungintalolla tai Varppeen koulun ruokalassa. Äänestysalue 001 koskee taajama-alueella asuvia äänioikeutettuja ja heidän äänestyspaikkansa on kaupungintalo. Haja-asutusalueella asuvat kuuluvat äänestysalueeseen numero 002 ja he äänestävät Varppeen koulun ruokalassa.

Kaupungintalon osoite on Keskuskatu 30, Varppeen koulun ruokalan puolestaan Urheilutie 11.

ALUEVAALIT

  • Aluevaalit järjestetään nyt ensimmäistä kertaa.
  • Vaaleissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille, jotka ottavat kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämisvastuun.
  • Suomeen syntyy 21 hyvinvointialuetta, lisäksi Helsingin kaupunki vastaa sote-palveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.
  • Laitilalaiset äänestävät Varsinais-Suomen aluevaltuuston ehdokkaita.
  • Varsinais-Suomen aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua, jotka edustavat kaikkia maakunnan kuntia ja kuntayhtymiä.
  • Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.
  • Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, jolloin esimerkiksi sote-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille.