Kuntien ilmastotyöhön avustuksia ja työkaluja: ”Ilmastotyöhön tarttuminen kunnissa on myös mahdollisuus menestymiseen.”

0
Valonia aloittaa vuoden vaihtuessa Varsinais-Suomen kuntien ilmastosparrauksen, josta saadaan vauhtia ilmastotyöhön. – Me voimme antaa vinkkejä ja auttaa, mutta motivaation täytyy tulla kunnasta itsestään, Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen sanoo.

Anni Himberg

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 14 alueelliselle hankkeelle, joissa tarjotaan asiantuntijatukea kunnille ilmastotoimien toteuttamiseen ja siihen liittyvän rahoituksen hakemiseen. Rahaa jaetaan yhteensä 1 050 000 euroa.

Hankkeen tavoitteena on saada kuntien edustajat ymmärtämään minkälaiset ilmastotoimet ovat juuri heidän kunnassaan vaikuttavimpia ja taloudellisesti kannattavimpia. Maakunnallisten hankkeiden edellytetään tekevän aktiivista yhteistyötä keskenään ja monistavan hyviä käytäntöjä.

Varsinais-Suomessa kuntia ilmastotyöhän sparraa Valonia. Hankkeet käynnistyvät vuoden alussa ja päättyvät ensi vuoden toukokuun viimeinen päivä.

– Eihän puolessatoista vuodessa ilmastokriisiä kuriin saada, mutta tässä ajassa tehdään se mikä voidaan. Ongelma on myös kuntien päätöksentekorakenteet, joissa päätöksiä ei voi tehdä yhtäkkiä. Tästä syystä on todennäköistä, että mitä tulevana kevät-talvella suunnitellaan kohdentuu se vasta vuoteen 2023, Valonian toimialapäällikkö Riikka Leskinen avaa.

Valonialla on tarjota kuntien ilmastotyöhän työkaluja ja tietoa.

– Valmiiksi asioita ei saada tässä ajassa, mutta toivomme hankkeen turvin ilmastotyöhön hyvää vauhtia.

Varsinais-Suomen kunnista yli puolet ovat tehneet jonkinlaisen suunnitelman ilmastotöiden puolesta. Alueella on muun muassa kahdeksan Hinku-kuntaa, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonepäästöjen vähenemistä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

– Muillakin kunnilla saattaa olla tavoite hiilineutraalisuudessa, mutta he eivät ole mukana Hinku-kunnissa. Esimerkiksi Kaarina on asettanut oman kunnianhimoisen päästötavoitteensa. On toki sanottava, että tavoite ei vielä riitä. On kuntia, jotka ovat asettaneet tavoitteen, mutta asioille ei ole silti tehty mitään. Sanoisin, että tehtävää riittää kaikilla, Leskinen muistuttaa.

Kuntien ilmastosparrauksessa tarjotaan asiantuntijatukea, jaetaan oppeja vertaisoppimisen, keskustelutilaisuuksien ja yhteissuunnittelun kautta. Hankkeessa vahvistetaan kuntien johdon, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ymmärrystä ilmastotoimista.

– Lähdemme tapaamaan kuntia kuntakohtaisesti ja järjestämme kunnille yhteisiä tapaamisia teemoihin ja tarpeisiin liittyen. Yhteistyötä kehittämällä on tarkoitus paikata kuntien resurssivajetta.

Hanke käynnistää konkreettisesti energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian toimenpiteitä.

– Valonia vie työkaluja kuntiin ja auttaa asioiden eteenpäin työstämisessä. Opastamme kuntia myös hyödyntämään tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia paremmin, sillä niitä on tarjolla alueellisesti, kansallisesti kuin EU-tasollakin.

Ilmastokriisin edessä on koko maailma. Ilmastotyöhön tarttuminen on vastuullisuutta maailman tilasta, joka kuuluu jokaisen ihmisen tehtävään. Valoniassa tämä tehtävä nähdään menestyksen merkkinä.

– Ilmastotyöhän tarttuminen kunnissa on myös mahdollisuus menestymiseen. Jos katsotaan kuntia, jossa ilmastotyötä tehdään, niin niillä menee hyvin. Heillä on ulkopuolisia investointeja ja asukkaat ovat motivoituneita. Ilmastotyötä ei tehdä asukkaiden ja ihmisten kustannuksella, vaan asukkaat ja yritykset saavat tuoda esille toiveita, mitä heidän mielestään kunnassa tulisi tehdä, Leskinen sanoo.

Kunnissa pitäisi myös ymmärtää mistä niiden päästöt koostuvat. Leskinen muistuttaa, että ilmastotoimenpiteet eivät ole pois elinvoimakysymyksistä.

– On toki aloja, jotka eivät ole tulevaisuuden yhteiskunnassa niin vahvoja kuin nyt fossiilisen energian aikakaudella.

Monilla yrityksillä on jo kunnianhimoisia ilmastotavoitteita. Liikenteessä, logistiikassa ja it-alalla tapahtuu paljon edistyksellisiä asioita. Kuntiin toivotaan nyt samaa kunnianhimoisuutta.

– Me voimme antaa vinkkejä ja auttaa, mutta motivaation täytyy löytyä kunnasta itsestään. Me annamme ajatuksia, kunnat tekevät päätökset, Leskinen korostaa.