Laitilan risteysalue ei päässyt Väyläviraston investointiohjelmaan – Uudenkaupungin rata on odotetusti mukana

0
Laitilan risteysalueen parantaminen ei päässyt Väyläviraston investointiohjelmaan, johon on listattu tärkeimpiä hankkeita toteutettavaksi seuraavan kahdeksan vuoden aikana.

Väylävirasto julkaisi investointiohjelman vuosille 2022–2029. Ennakko-odotusten mukaisesti mukana on Uudenkaupungin rata. Kasitien Laitilan kohdan parantaminen on nimettynä julkaisun liitteessä, johon on listattu investointiohjelman ulkopuolelle jääneitä hankkeita.

Investointiohjelmassa on mukana myös hanke Seudullisten pyörätieverkkojen ja laatukäytävien kehittäminen valtion verkolla. Laitilan ja Uudenkaupungin välinen pyörätie on mainittu esimerkkinä tällaisesta kehittämisestä. Pyörätieverkkohanke vaatii vielä jatkosuunnittelua ennen sen toteuttamista

Investointiohjelmassa Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaukselle on varattu rahoitusta 35 miljoonaa euroa. Esitetyllä rahoituksella korjataan pääosin ratojen elinkaarensa päässä olevaa päällysrakennetta sekä yksittäisiä taitorakenteita kuten rumpuja, siltoja ja kuivatuksia.

Investointiohjelmassa todetaan, että maantieverkon kehittämistarpeita on moninkertaisesti käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden. Siksi investointiohjelman julkaisuun on listattu myös investointiohjelman ulkopuolelle jääneitä hankkeita.

Kasitien Laitilan kohta on listoilla yhtenä viidestä isosta investointiohjelman ulkopuolelle jääneestä tiehankkeesta. Investointiohjelman mukaan nämä viisi hanketta omaavat myös maakunnallista merkitystä ja parantaisivat merkittävästi pääväylien palvelutasoa sekä liikenneturvallisuutta.

Laitilan kohdan parantamisen hinnaksi arvioidaan 38 miljoonaa euroa. Risteysalueen parantamisen tavoitteeksi nimetään tien laatutason puutteiden korjaaminen, liikennesujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen ja kaupungin kehittymisedellytysten tukeminen. Tiejaksolle tulisi kiertotasoliittymä kantatien kohdalle, risteyssillat valtatien yli Kaukolantien ja Keskuskadun kohdalla sekä kantatielle neljä alikulkukäytävää kävelylle ja pyöräilylle.

Laitilan risteysalue olisi suunnitelmien puolesta valmis toteutettavaksi jo tänä vuonna. Väyläviraston mukaan hanke on taloudellisesti kannattava. Vain rahoitus puuttuu.

Mikä investointiohjelma?

  • Investointiohjelma on Väyläviraston ehdotus uusista rata-, maantie- ja vesiväylähankkeista vuosille 2022–2029.
  • Investointiohjelma päivitetään vuosittain.
  • Investointiohjelman tavoitteet ja taloudelliset raamit tulevat eduskunnan hyväksymästä Liikenne 12 -suunnitelmasta.
  • Eduskunnalla on päätösvalta siitä, mitkä hankkeet saavat rahoitusta ja mitkä eivät.