Luvataan toisillemme onnistua

0

Hyvinvointiuudistuksessa korostetaan lähipalveluja ja niiden turvaamista. Mieleeni on tullut, annetaanko kansalaisille liian myönteinen kuva niiden säilymisestä ja mitä lähipalveluilla lopulta tarkoitetaan. Emme tiedä miten ja missä ne tuotetaan jatkossa.

Perheille ja niin lapsille kuin vanhuksillekin tulisi taata turvallisuutta kaikissa tilanteissa. Sen täytyy tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että kun arki ei suju kuten pitäisi, voi silloin saada apua ja turvaa vaivoihinsa, sairauteensa ja turvattomuuden tunteeseensa. Sitä ei voi saada kaukaa, sen täytyy olla lähellä.

Jatkossa käytetään yhä enemmän digi- ja muita etäpalveluja mutta ihmisen on aina oltava lähellä ihmistä ja tavoitettavissa. Se uuden Varsinais-Suomen hyvinvointialueen täytyy luvata.

Olemme kaikki luonnollisesti samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut ja aluesairaala turvataan kuntiemme asukkaille. Upean keskussairaalamme kehittäminen on myös oltava meille selviö.

Se, miten palvelut turvataan, ei toteudu pelkästään toistamalla niiden tärkeyttä. Meillä ehdokkailla täytyisi olla näkymä miten koko suuren uudistuksen valmistelua ja toteutusta lähestytään. Siinä tullaan tarvitsemaan sekä osaamista ja kokemusta yhteisten asioiden hoidosta että energistä nuoruutta ottamaan haasteita vastaan.

Palo-ja pelastustoimi on elintärkeä osa kansalaisten arjen turvaa. Tässä uudistuksessa puhutaan liian usein vain sosiaali- ja terveyspalveluista.

Myös se, millä resursseilla, millä valmiudella ja miten sijoitettuina paloasemat ja alueen yksiköt voivat toimia, on ratkaisevaa. Ratkaisevaa on myös se, mikä asema ja tehtävä VPK:ille annetaan.

Niiden rooli on usein erittäin vastuullinen ja ratkaiseva käytännön tilanteissa. Pelastustoimi ansaitsee oman toimielimensä uudessa hallinnossa nykyisten aluepelastuslautakuntien tapaan.

Itse haluan jakaa kuntasektorin palveluksessa hankitun monipuolisen työkokemukseni ja osaamiseni asukkaiden hyväksi. Olen saanut työskennellä useissa kunnassa eri puolilla Suomea ja aina kuntalaisia lähellä.

Olen saanut työskennellä seututasolla, myös Vakka-Suomessa ja harjoittaa kuntien kanssa yhteistyötä lähellä ihmisiä. Olen ollut erilaisissa yhteistyöverkostoissa maakuntatasoilla, ja aina kuntalaisten, ihmisten hyväksi.

Tällä en lupaa liikoja, vaan lupaan sen, että tekisin uudessa hyvinvointialueessa täysillä työtä ja yhteistyötä lähipalvelujen hyväksi. Toiminta aluetasolla perustuu yhteispelin hallitsemiseen, siinä ei irtopisteitä oteta eikä anneta. Siinä parhaimmillaan saa kun myös antaa. Kaikki toiminta on eräänlaista sopimista, sopimista demokratian pelisäännöin.

Uskon ja haluan luoda luottamusta siihen, että lakiuudistukset toteutuvat ja myös käytännössä onnistuvat. Toteutettava uudistus on koko itsenäisyytemme ajan kuntapalvelujen suurin, itseasiassa valtava. Lähteehän noin puolet kuntien hoidossa olevista palveluista ja rahoituksesta alueille.

Siis, käydään hyvät aluevaalit ja tehdään sen jälkeen uudistusta yhteisvoimin ja luvataan toisillemme onnistua. Ennakkoäänestyshän alkaakin jo huomenna 12.1.

Jukka Alkio, kunnallisneuvos, kaupunginvaltuuston pj
sairaanhoitopiirin valtuuston 2.vpj, erityishuoltopiirin valtuuston jäsen
aluevaaliehdokas