Mennään äänestämään!

0

On ainakin neljä syytä äänestää aluevaaleissa:

1) Eduskunta päätti 16 vuoden selvityksen jälkeen yhdistää maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon sekä pelastustoimen samaan organisaatioon, pois kuntien vastuulta. Varsinais-Suomessa luodaan yhtenäinen runsaan 20 00 työntekijän porukka. Siitä tulee alueen henkilömäärältään ylivoimaisesti suurin organisaatio, siksi ei ole yhdentekevää kuka päättää kuinka se toimii.

2) Valtio antaa toiminnalle rahat käyttöön. Nyt vaaleilla valittava aluevaltuusto päättää, mihin ja kuinka niitä käytetään. On tärkeää, että valituilla on myös taloudellista ja digitaalista/IT  ymmärrystä.

3) Uusi toimija vastaa kyseisistä palveluista koko Varsinais-Suomen alueella. Huolehtikaamme että jokaisesta seutukunnasta (Vakka-Suomi, Salon seutu, Turunmaa ja Loimaan seutu) saadaan vahva edustus äänestämällä paikallisia ehdokkaita.

4) On selkeä etua, jos uusilla edustajilla on kokemusta organisaatioiden rakentamisesta ja kehittämisestä. Vankan kokemuksen merkitys korostuu erityisesti alueiden käynnistysvaiheessa.

Hyvät varsinais-suomalaiset, käyttäkää ehdottomasti äänivaltaanne.

Patistaa Mauri Kontu

aluevaaliehdokas

keskusta