Palvelut kaikille, eriarvoisuus pois!

0

Aluevaaleissa päätetään kaikkien terveydestä ja hyvinvoinnista. Terveys- ja hyvinvointipalveluiden parantaminen soteuudistuksen mukaisilla uusilla hyvinvointialueilla tulee olemaan vaativa tehtävä. Turussa terveysasemien jonot ovat varoittava esimerkki siitä, miten asiat menevät pieleen, jos politiikka on väärää. Tunnin automatkan päässä Uudessakaupungissa sairaalapalveluita on ajettu alas eikä edes lääkärille enää pääse arki-iltaisin kello kahdeksan jälkeen. Kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat ottaneet ison riskin, toimiihan kaupungissa ympäri vuorokauden tuhansien työntekijöiden autotehdaskin. Matka Turkuun on liian pitkä, jos jotain sattuu.

Terveysasemien palvelut on jokaisen saatava helposti ja nopeasti. Lääkärille ja hammashoitoon on päästävä lähellä kotia. Pitempiaikaisen sairauden, vamman tai vaivan hoitamisen ja kuntoutuksen on oltava sujuvaa. Vanhusten kotihoitoa ja hoivakotipaikkoja on oltava tarjolla tarpeen mukaan, laadukkaasti ja luotettavasti. Lapsiperheiden palvelut, kuten neuvolat, on turvattava lähellä asuinpaikkaa kaikille. Kouluterveydenhoidosta on huolehdittava. Psykologit ja kuraattorit kuuluvat kouluun. Kun perhe tarvitsee tukea enemmän, auttaa ammattitaidolla toteutettu julkinen palvelu varmimmin.

Hyvät palvelut toteutuvat vain, jos ammattilaisia on riittävästi ja he ehtivät hoitaa työnsä hyvin. Terveys- ja hyvinvointipalvelut kärsivät työvoimapulasta, joka on huonon työnantajapolitiikan aiheuttamaa. Työolosuhteet ja työssäjaksaminen ovat heikentyneet myös niukan rahoituksen vuoksi. Tilannetta ei korjata ulkomaisella halpatyövoimalla – päinvastoin. On toteutettava palkkaohjelma, jolla ammattilaisten palkat nostetaan kilpailukykyisiksi. Näin turvataan henkilöstön riittävä määrä, parempi työhyvinvointi ja laadukkaat palvelut. Myös omaishoitajien tärkeä työ on tunnustettava, omaishoidontukea on parannettava ja vapaita lisättävä.

Kunnat ovat pitkään alibudjetoineet terveys- ja hyvinvointipalvelunsa. Myös maakuntien rahoitus jää siksi liian alhaiseksi tarpeeseen nähden. Riskinä on, että suuret sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöt kasvattavat bisnestään. Esimerkiksi Turussa julkisen palvelun alibudjetoinnista johtuvia terveysasemien jonoja on yritetty lyhentää yksityistämällä. Ostopalvelut ja palvelusetelit lisäävät ihmisten eriarvoisuutta taloudellisen tilanteen perusteella. Jos verovarat hupenevat voitontavoitteluun, julkinen palvelu rapautuu ja jää yhä useammalta saamatta.

Johannes Yrttiaho