Pyhärannan kunnanjohtajan virastapidättämisen jatkamista esitetään valtuustolle

0
Harri Hiitiö toimi Pyhärannan vt. kunnanjohtajana vuosina 2018-2021.

Pyhärannan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön virasta pidättämistä jatketaan. Hiitiölle on järjestetty kuulemistilaisuus. Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää kunnanvaltuustolle, että tämä jatkaa Hiitiön virantoimituksesta pidättämistä toistaiseksi.

Kunnanhallituksen jäsen Sinikka Pirttinokka (koks.) esitti, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan Miikka Roosin tekemä vt. kunnanjohtajan väliaikainen virastapidättäminen on kumottava, koska väliaikaiselle virastapidättämiselle ei ole perusteita eikä menettelyssä ole kaikilta osin noudatettu lainsäädäntöä. Janne Lehtinen (ps.) kannatti Pirttinokan esitystä.

Asiasta äänestettiin ja Pirttinokan tekemä esitys hävisi äänin 5–2.