Pyhärannan seurakunta ennakoi tappiollista uutta vuotta– Kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion äänestyksen jälkeen

0
Arkistokuva

Pyhärannan seurakunnan tuloksen arvioidaan olevan ensi vuonna noin 36 000 euroa alijäämäinen. Alijäämäisen ennusteen taustalla on se, että tämän vuoden verotulojen ennakoidaan jäävän merkittävästi arvioitua pienemmiksi.

Tulojen laskulle ei kirkkoherra Riitta Komun mukaan löydy mitään helposti osoitettavaa syytä.

– Se ei selity esimerkiksi sillä, että seurakunnan väkimäärä olisi vähentynyt samassa suhteessa. Seurakunnan väkimäärä on vähentynyt viime vuonna vain 13 henkilöllä, mikä ei tee tällaista piikkiä verotuloihin, Komu huomauttaa.

Seurakunnan talouspäällikkö Nina Karvosen mukaan tämän vuoden verotulojen piti olla 470 000 euroa. Toteutuneet verotulot ovat kuitenkin vain noin 430 000 euroa.

– Verottajan lokakuussa tekemä jako-osuuden muutos vaikutti seurakunnan verotuloihin merkittävästi. Kuitenkin, verovuoden 2021 verotuksen valmistuessa lokakuun 2022 lopussa, jako-osuudet oikaistaan vastaamaan todellisia veronsaajien välisiä maksuunpanosuhteita. Tuolloin tilanne saattaa muuttua verotulojen osalta positiiviseksi, Karvonen sanoo.

Tästä huolimatta ensi vuoden verotuloja arvioitaessa on otettava huomioon vuoden 2021 verotulojen lasku ja laadittava talousarvio niiden mukaisesti.

Seurakunnassa tulee Komun mukaan varautua tulevaisuuteen. Kirkon jäsenmäärän ennakoidaan laskevan tulevaisuudessa, mikä näkyy seurakuntien taloudessa. Pyhärannan seurakunnan jäsenmäärä on vuosittain laskenut, mutta esimerkiksi viime vuonna jäsenmäärä laski maltillisemmin kuin edellisvuonna.

Komu kertoo, että seurakunnassa ollaan tietoisia siitä, että verotulot voivat tulevaisuudessa pienentyä. Tähän halutaan varautua ennalta. Alkuvuodesta järjestetään palaveri, jossa mietitään, mitä seurakunnan talouden tasapainottamiseksi voitaisiin tehdä.

– Tämä loppuvuoden verotulojen pudotus oli yllättävä ja jouduttaa tätä asiaa, Komu kertoo.

Seurakunta suunnittelee korjaavansa kirkon urut ensi vuonna. Urkujen peruskorjaamiselle on varattu noin

60 000 euroa. Muita investointeja seurakunnassa ei suunnitella.

Pyhärannan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden talousarvion mutta ei yksimielisesti. Kirkkovaltuuston jäsen Helka Huttela esitti, että talousarvio ja suunnitelma hylätään. Aila Saarinen ja Rauno Luttinen kannattivat Huttelan vastaehdotusta. Nimenhuutoäänestyksessä Huttelan esitys hävisi äänin 10–3. Huttela jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Eriävässä mielipiteessä kerrotaan, että Pyhärannassa järjestettiin seurakunnan kirkkovaltuuston iltakoulu syyskuussa. Aiheena oli seurakunnan talous.

– Huolimatta tilaisuudessa saamastaan talousneuvonnasta, Pyhärannan seurakunnan kirkkoneuvosto ei ole saanut laadittua tasapainoista talousarviota vuodelle 2022, eriävässä mielipiteessä huomautetaan.

Lisäksi Huttela nostaa kirjallisesti jättämässään mielipiteessään esiin sen, ettei Pyhärannassa olla vieläkään panemassa toimeen Maria Hartikaisen testamenttilahjoituksen ehtoa Ihoden seudun asukkaiden seurakunnallisen kokoontumistilan hankkimiseksi, vaikka päätös testamentin vastaanottamisesta on tehty jo elokuussa 2018. Tätä asiaa kirkkovaltuustossa sivuttiin lopuksi, kun kirkkoherra Riitta Komu kertoi kirkkovaltuustolle, missä mennään Ihodeen suunnitellun kokoontumistilan suhteen. Seurakunta jatkaa yhteydenpitoa kuntaan.

Huttela jätti myös taloudenhoitoon liittyvän valtuustoaloitteen kirkkovaltuustossa. Aloitteessa esitetään erillisen taloustoimikunnan perustamista.

– Taloustoimikunnan tehtävänä tulee olla Pyhärannan seurakunnan taloustilanteen seuraaminen, siitä raportointi ja tarvittavien toimenpiteiden laatiminen seurakunnan talouden tasapainottamiseksi, aloitteessa todetaan.

Aloitteen mukaan taloustoimikunnan jäsenet tulee valita mahdollisimman laajasti niin seurakunnan henkilöstön jäsenistä kuin luottamushenkilöistäkin.