Pyhärannan valtuuston kokous pidettiin teknisen vian vuoksi ilman yleisöä – Itä-Suomen yliopiston itsehallinto- ja kuntaoikeuden tutkimusjohtaja Asko Uoti: ”Julkisuusperiaate on vahva”

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Itä-Suomen yliopiston itsehallinto- ja kuntaoikeuden tutkimusjohtaja Asko Uotin mukaan valtuuston kokousten julkisuutta koskeva laki on yksiselitteinen: kokoukset ovat julkisia, joskin kokous voidaan perustelluin syin pitää myös suljetuin ovin.

– Julkisuusperiaate on vahva, Uoti toteaa.

Uoti huomauttaa, että valtuuston päätöksen laillisuutta valvoo ja arvioi kuntalain mukaan kunnanhallitus. Mikäli valtuuston päätös on kunnanhallituksen mukaan syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen, se voi määrätä valtuuston käsittelemään asian uudelleen viipymättä. Uotin mukaan on siis kunnanhallituksen tehtävä arvioida oliko valtuustossa tehty päätös lainmukainen.

Laitilan Sanomien saamien tietojen mukaan kokous olisi onnistuttu tallentamaan, vaikka livestriimaus ei onnistunutkaan. Mikäli valtuuston kokouksesta julkaistaan jälkikäteen videotallenne, se saattaa Uotin mukaan täyttää laissa määritellyn julkisuuden vaatimuksen.

Hän toteaa, että kuntalain mukainen sääntely ja sen perustelut ovat aika niukkoja ja niissä käytännössä vain todetaan, että kokoukset ovat julkisia.

– Jos tällainen tallenne on ja se suunnilleenkin on kokoustilanteen kattava ja siitä selkoa ja tolkun saisi, se voisi ongelmaa ainakin lievittää. Tällöin julkisuus kuntalaisiin päin voisi toteutua vaikkakin jälkikäteen.

Uoti huomauttaa, että avoimessa yhteiskunnassa päätöksiä ei tehdä pimeissä nurkkahuoneissa vaan ihmisillä tulee olla mahdollisuus seurata julkisia kokouksia.

– Tämän (tallenteen) voisi katsoa vähintäänkin tulkintaa venyttäen olevan ok, koska tässä on ollut tekninen este. Jos tällainen toistuu niin sitten ollaan ongelmissa.

Uoti lisää kuitenkin, ettei tallenteen jälkikäteinen julkaiseminen ole julkisuusperiaatteen toteutumisen kannalta sinänsä riittävää vaan se on lähtökohtaisesti hyvän hallintotavan vastaista.

Tampereen yliopiston kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynäsen mukaan pääsääntö on, että valtuuston kokousta on voitava seurata.

– Tässä on nyt sitten arvioitava sitä, olisiko kokous pitänyt teknisten ongelmien johdosta siirtää vai riittääkö se, että tallenne julkaistaan jälkikäteen. Kumpikin vaihtoehto on mahdollinen. Mahdollisen valituksen jälkeen ratkaisu saadaan hallinto-oikeudelta, Ryynänen kertoo.

Lue lisää:

Hiitiön irtisanomista valmisteleva valiokunta perustettiin – Valtuusto kokoontui tahattomasti suljetuin ovin

  • Toimittajan kommentti

Päätöksiä pimeän ruudun takana

Valtuusto kokoontui tiistaina päättääkseen, perustaako se tilapäisen valiokunnan valmistelemaan vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön irtisanomista. Näin tehtiinkin, mutta tahattomasti suljetuin ovin. Koronatilanteesta johtuen yleisöä oli kehotettu seuraamaan kokousta etänä. Kellon lyödessä kuusi yhteys pysyi kuitenkin pimeänä.
Kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun tekniset ongelmat estävät Pyhärannan valtuuston kokouksen seuraamisen etänä koronan aikana. Edellisellä kerralla kunta on kuitenkin etukäteen kertonut, että kokousta voi tulla seuraamaan kunnantalolle erikseen järjestettyyn tilaan. Tällä kertaa tästä mahdollisuudesta ei ainakaan Laitilan Sanomille lähetetyssä sähköpostissa kerrottu.
Tekniset ongelmat ovat täysin ymmärrettäviä – ja kuten vs. kunnanjohtaja Merja Koski hyvin huomauttaa – niitä voi sattua, vaikka kuinka hyvin olisi kaikkeen varauduttu. Sen sijaan olisi voinut luulla, että jollain olisi soinut hälytyskellot ja olisi herännyt keskustelu siitä, voidaanko kokous ongelmista huolimatta pitää.
Mikäli kokouksesta tehty tallenne julkaistaan, lain edellyttämä julkisuusvaatimus saattaa hallintotieteiden tohtori Asko Uotin ja kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynäsen mukaan täyttyä sillä. Valtuuston päätösten laillisuutta valvova kunnanhallitus punnitsee ensimmäisenä, riittääkö se. Viime kädessä – kuten Ryynänen toteaa – jos asiasta valitetaan, laillisuuden ratkaisee hallinto-oikeus. Ennakkotapauksia vastaavasta ei tietääkseni ole.
Toimittaja
Hanna Hyttinen