Sairaanhoitopiiri ennakoi vuoden 2021 muodostuvan taloudellisesti erittäin hyväksi

0
Hoitoon pääsyn mediaanin eli keskimääräisen keston arvioidaan kuluvana vuonna nousevan viime vuodesta päivällä eli 37 vuorokauteen. Arkistokuva: Jori Liimatainen

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vuosi 2021 oli vaikeana jatkuneesta koronatilanteesta huolimatta taloudellisesti onnistunut. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tämänhetkisen ennusteen mukaan nousevan selvästi ylijäämäiseksi.

Alustavien tilinpäätöstietojen mukaan ylijäämää tulisi noin 12 miljoonaa euroa. Kuntayhtymä arvioi jäsenkuntien laskutuksen alittuvan 24,3 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 2021 talousarvioon.

– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri onnistui viime vuonna taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkasteltuna erinomaisesti huolimatta hyvin vaikeasta koronatilanteesta. Perustoiminta kyettiin pitämään suunnitellulla tasolla ja ylimääräisiin koronakustannuksiin saatiin valtiolta korvaukset, sairaanhoitopiirin talousjohtaja Arja Pesonen sanoo.

Nämä arviot perustuvat sairaanhoitopiirin alustaviin tilinpäätöstietoihin, joita kuntayhtymän hallitus käsitteli tammikuun kokouksessaan. Lopulliset toiminta- ja taloustiedot valmistuvat maaliskuussa 2022.

– Olemme pystyneet pitämään sairaanhoitopiirissä toimintamme laaja-alaisesti ylhäällä, vaikka koropandemian pitkittyminen on vaikuttanut monella tavalla henkilöstömme jaksamiseen. Ennusteen mukaan vuosi 2021 näyttää olevan taloudellisesti meille sairaanhoitopiirissä oikein hyvä ja onnistuimme myös toiminnallisesti hienosti. Haluan osaltani kiittää koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä jaksamisesta ja hienosta sitoutumisesta asiakkaidemme ja potilaidemme hyväksi, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl .

Vuoden lopussa 2021 sairaanhoitopiirille ennakoitua suuremmat tulot

Vuoden 2021 lopulla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sai lähes 7 miljoonaa euroa valtion koronatukena. Myyntituottoja, asiakasmaksuja ja myyntivoittoja saatiin 2,7 miljoonaa euroa enemmän kuin oli ennakoitu. Lisäksi työterveyshuollon Kela-korvaukset kasvoivat 0,3 miljoonalla ja sote-projekteille saatiin 1,5 miljoonan euron tuet.

Vuoden 2021 toiminnan ennuste tiiviisti:

  • Ulkoisten lähetteiden määrä kasvoi 7 200 (+5,2 %) vuodesta 2020.
  • Hoidettuja potilaita oli 22 700 (+ 9,8%) enemmän kuin vuonna 2020. Merkittävä osa kasvusta liittyy päivystykseen, jossa koronapotilaat kasvattivat elektronisen käyntien (ns. eKäyntien) potilasmäärää.
  • Hoitoon pääsyä odottaa 900 potilasta enemmän kuin vuonna 2020 samaan aikaan. Hoitoon pääsyn mediaani on 37 vuorokautta (vuonna 2020: 36 vrk).