Sarka-museolle etsitään kesäkohdetta – Haussa ei-ammatilliseti hoidettu maataloutta, maaseudun historiaa tai nykytilaa esittelevä kohde

0
Kuva: Anne Savolainen

Suomen maatalousmuseo Sarka etsii jo viidettätoista kertaa kumppanikseen kesäkohdetta. Tarkoituksena on nostaa maataloushistorian harrastuksen ja paikallisen kulttuuritoiminnan arvostusta.

Sarka-museon kesäkohteeksi voi päästä ei-ammatillisesti hoidettu museo, kokoelma tai muu vastaava kohde. Sen tulee aihepiiriltään käsitellä maatalouden tai maaseudun historiaa tai nykyaikaa. Kohteen on oltava toiminnaltaan aktiivinen, oman esineistönsä tai rakennuskantansa tarinat tunteva ja sen on otettava vastaan vierailijoita. Kohteen hoidon tulee olla jatkuvaa ja asianmukaista. Kohde voi sijaita missä päin Suomea tahansa.

Valittu taho on Suomen maatalousmuseo Saran etäkohde yhden kesän ajan. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kohdetta esittelevää näyttelyä Sarka-museon tiloissa. Kesäkohde saa tarvittaessa maatalousmuseolta myös neuvoja ja vinkkejä toimintaansa ja sen toimintaa esitellään muun muassa Saran verkkosivuilla, kesälehdessä sekä lehdistötiedotteissa. Valintaan ei liity rahapalkintoa.

Kesäkohteeksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen 28.2.2022 mennessä Suomen maatalousmuseo Sarkaan amanuenssi Ragni Reichardtille, ragni.reichardt@sarka.fi. Hakemuksen tulee sisältää kuvaus kohteesta sekä liitteenä esimerkiksi esite, valokuvia, kuvailu kokoelmista, toimintasuunnitelma tai selostus siitä, mikä erityinen piirre kohteella on.

Valittu kohde julkistetaan huhtikuun alussa 2022.