Talous kasvaa, lupaa maakuntaennuste– Yrittäjäkysely tehtiin ennen omikronin leviämistä

0
Vakka-Suomessa työpaikkojen määrän kasvu jatkuu.

Varsinais-Suomen maakuntaennuste lupaa vuodelle 2022 vahvaa kasvua. Yrittäjien talousodotukset ovat nousseet viime vuodesta rakettimaisesti ylöspäin. Niin liikevaihto-, kannattavuus- ja henkilöstön määrän odotukset sekä investointiaikeet ovat kääntyneet merkittävään nousuun.

– Näyttää siltä, että varsinaissuomalaiset yrittäjät uskovat huonojen aikojen olevan ohi ja yrittäjät ovat löytäneet uuden vaihteen viime vuoden synkistä tunnelmista. Vaikka koronatilanteen aiheuttama epävarmuus jatkuu, talousodotukset näyttävät kääntyneen nousuun ja yrittäjien talousodotukset vuodelle 2022 ovat erittäin toiveikkaita, kommentoi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne vuoden 2022 Varsinais-Suomen maakuntaennusteen tuloksia.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter tulkitsee, että odotuksissa on palattu koronaa edeltävälle tasolle.

– Huomioitavaa on kuitenkin, että tämänhetkisen pandemiatilanteen ja omikronvariantin aiheuttamat muutokset eivät näy tuloksissa ja uusilla rajoituksilla voi olla aiempaa kovempia vaikutuksia jäsenyrityksiimme, hän huomauttaa.

Maakuntaennusteessa liikevaihto-odotusten saldoluku on 32, kannattavuusodotusten saldoluku on 21, henkilöstön määrän odotusten saldoluku on 15 ja investointiaikeiden saldoluku on 5.

– Saldoluvut ovat nousseet viime vuodesta kaksinumeroisilla kasvuluvuilla.

– Yrittäjät ennakoivat erityisesti uusien työpaikkojen määrän kasvavan ja henkilöstön määrän kasvuodotukset ovat toiseksi korkeimmat koko maakuntaennusteen historian aikana. Edellisen kerran näin korkeita henkilöstön määrän kasvuodotuksia nähtiin vuosina 2007 ja 2008, Munter kertoo.

Varsinais-Suomen maakuntaennusteeseen vastanneet yrittäjät ennakoivat perustavansa keskimäärin 718 uutta työpaikkaa. Kun kyselytulos suhteutetaan kaikkiin Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksiin, uusia työpaikkoja voi syntyä tänä vuonna yrittäjien jäsenyrityksissä lähes 7 000. Arvio uusien työpaikkojen syntymisestä on ennätyskorkealla.

Munter pitää arviota hyvin luotettavana, sillä esimerkiksi viime vuonna yrittäjillä ei juuri ollut henkilöstön määrän suhteen kasvuodotuksia, silti uusia työpaikkoja syntyi yhdistyksen jäsenyrityksiin yli 7 500.

– Yrittäjät ovat aina näissä odotuksissaan varovaisia, Munter perustelee.

Vakka-Suomessa henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat jopa muuta maakuntaa vahvemmat.

– Henkilöstömäärän kasvuodotukset ovat kasvaneet eniten Vakka-Suomessa. 19 prosenttia yrityksistä arvioi henkilöstömääränsä kasvavan ja 77 prosenttia pysyvän ennallaan, Munter sanoo.

Vakka-Suomessa myös yritysten liikevaihto-odotukset ovat muuttuneet viime vuoden alakuloisista näkymistä myönteisiksi. Kun viime vuonna liikevaihto-odotusten saldoluku oli miinuksella, nyt 38 prosenttia vakkasuomalaisista yrityksistä odottaa liikevaihdon kasvua.

Maakuntaennusteen tulokset ovat hyvin lupaavia, etenkin kun vakkasuomalaisten yrittäjien osuus kaikista vastauksista oli 12 prosenttia, lisäystä viime vuoteen oli kolme prosenttiyksikköä.

Myös toimialakohtainen vertailu ja yritysten vertailu eri yrityskokoluokissa luo valoisan kuvan alkaneeseen vuoteen. Eri toimialojen talousodotukset ovat viimevuotista korkeammalla lukuun ottamatta maa-, kala- ja riistatalouden kannattavuusodotuksia.

Eri yrityskokoluokkia vertailtaessa selvästi toiveikkaimpia talousodotuksissaan ovat yli 50 henkilöä työllistävät yritykset sekä yritykset, joiden liikevaihto on 2–4,99 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 29. kerran. Vuoden 2022 maakuntaennusteen kysely tehtiin 1.−15.11.2021. Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen Yrittäjien yli 7 000 jäsenelle, joista 786 yrittäjää vastasi kyselyyn. Kyselyn teettävät Varsinais-Suomen Yrittäjät sekä varsinaissuomalaiset Osuuspankit.