”Tavoitteena ei ole karsia tai keskittää palveluja” – Orpo, Saarikko ja Andersson vaalikiertueella Vakka-Suomessa

0
Li Andersson, Annika Saarikko ja Petteri Orpo osallistuivat yhdessä vaalipaneeliin Uudenkaupungin Demotilassa perjantaina.

Varsinaissuomalaiset puolueitten puheenjohtajat Petteri Orpo (kok.), Annika Saarikko (kesk.) ja Li Andersson (vas.) kiersivät perjantaina yhdessä maakuntaa. Kolmikko osallistui Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa vaalipaneeliin. Alun perin tarkoituksena oli kutsua tilaisuuksiin yleisöä, mutta koronarajoitusten vuoksi tilaisuudet jouduttiin vain striimaamaan. Vaalipaneeli järjestettiin Uudessakaupungissa Demotilassa.

Paneelissa käytiin läpi, mihin sote-uudistuksella tähdätään, säilyvätkö lähipalvelut Vakka-Suomessa ja mitkä ovat kuntien tulevia tehtäviä, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle.

– Koko sote-uudistuksen lähtökohtana oli, että nyt on liian vaikea päästä sujuvasti hoitoon ja palveluiden laatu vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Kun väestö ikääntyy, sote-menot kasvavat. Nämä kaksi asiaa pitää hoitaa, että peruspalvelut toimivat niin, että jonosta päästään hoitoon ja rahat riittävät, Orpo kiteytti uudistuksen lähtökohdan. Hän korosti, että ongelmien ratkaisutyö käynnistyy vasta nyt.

– Aluevaltuuston pitää yhdessä virkamiesten kanssa rakentaa malli, joka takaa, että palvelut toimivat joka puolella Varsinais-Suomea.

Andersson totesi, että hyvinvointialueen rakentaminen on iso urakka ja palveluiden käyttäjien näkökulman lisäksi pitäisi kaiken aikaa muistaa myös työntekijät.

Puolueitten puheenjohtajat korostivat, että lähipalvelut säilyvät, mutta niiden toteutustapa saattaa muuttua, esimerkiksi lääkäreillä voi olla myös etävastaanottoja.

– Vakka-Suomessa kunnat ovat tehneet yhteistyössä hyvän pohjatyön. Keskuksena on Vakka-Suomen sairaala ja mitä Pyhärannasta kuulin, siellä ollaan terveysasemaan tyytyväisiä. Alkuvaiheessa ei pidä rikkoa mitään toimivaa, vaan viedä tietämystä sinne, missä on ongelmia, Orpo linjasi.

Li Andersson huomautti, ettei sote-uudistuksen tavoitteena ole karsia tai keskittää palveluita.

– Se palveluverkko, mikä nyt on, säilytetään ja lähdetään sitten katsomaan, voidaanko lähipalveluja parantaa. Onko alueella esimerkiksi sellaista tarvetta, jota ei ole kuntatasoisesti kyetty järjestämään.

Saarikko sanoi, että keskustan tavoitteena näissä vaaleissa on nimenomaan lähipalvelujen vahvistaminen. Hän uskoi, että kun kustannukset maksetaan nyt yhdestä lompakosta, on helpompi tuottaa tasapuolisia palveluita.

– Meidän tavoitteena on, että joka kunnassa on vähintään yksi sote-asema, jossa on lääkäri, sairaanhoitaja, neuvola ja toivottavasti myös mielenterveyspalveluita nykyistä vahvemmin. Palvelut mitoitetaan niin, ettei erikoissairaanhoidon kuorma kasva. Yksi ulottuvuus on kotiin vietävät palvelut. Ikäihmisten kotihoito kaipaa parannusta ja lapsiperheiden kotipalvelut pitäisi palauttaa, jotta lastensuojelutyön tarvetta voidaan ennaltaehkäistä, hän kuvaili keskustan tavoitteita.

Paneelissa pohdittiin myös sitä, miltä kunnan rooli näyttää jatkossa. Orpo korosti, että kuntien luonne tulee muuttumaan paljon.

– Keskeiset kuntien tehtävät ovat hyvinvointi, sillä hyvinvointialueella hoidetaan, kun on avun tarvetta, eli kunnat huolehtivat terveyden ylläpitämisestä, sivistystehtävä ja kolmantena elinvoima. Kunnissa luodaan edellytykset työpaikkojen syntymiselle ja yritystoiminnalle, eli koko Suomen hyvinvoinnille, hän kiteytti. Saarikko ja Andersson olivat tästä yhtä mieltä.

– Lisäisin tähän vielä yhteistyön järjestöjen kanssa, Saarikko jatkoi.

Andersson tiivisti, että kuntien tehtäväksi jäävät tärkeimmät tulevaisuuspalvelut.

Voisiko Laitilan terveyskeskus olla yksityinen?

Teija Uitto

Laitilan Sanomat kysyi Orpolta, Saarikolta ja Anderssonilta, miten yksityiset palvelut limittyvät jatkossa julkisiin palveluihin. Voisiko esimerkiksi Laitilan terveyskeskus olla jatkossa yksityisen lääkäriaseman ylläpitämä?

Orpo:

– Hyvinvointialue on julkinen toimielin, sillä on kaikki valta ja vastuu, eli se järjestää, sillä on rahat. Tulevien vuosien hoivan tarpeesta ei tulla selviämään ilman, että otetaan kaikki resurssit käyttöön eli myös julkinen sektori mukaan. Siellä missä se on taloudellisesti järkevää ja voidaan taata hyvä laatu, kannattaa yksityistä sektoria hyödyntää. Meillä on tästä jo nyt hyviä esimerkkejä eri puolilta Suomea. Eli yksityinen lääkäriasema voisi hyvin hoitaa Laitilan terveysaseman palvelut. Kokoomuksen periaatteena on, että meillä ei ole väliä, kuka palvelun tuottaa, kunhan palvelut ovat taloudellista järkeviä ja laadullisesti hyviä.

Saarikko:

– Keskustalle on oleellista, että lähipalvelut turvataan joka kunnassa ja niin kuuluu esimerkiksi lääkäri- ja terveydenhoitajapalvelut. Laitila on keskikokoa kuntana. Se tarkoittaa, että täällä tulee olla minimipalvelua laajempi palvelutaso. Kuka sen palvelun tuottaa, ei varmasti ole paikkakunnan asukkaidenkaan ykkösmurhe, vaan se, että ne palvelut ovat.

Andersson:

– Jos hyvinvointialueen päättäjät näin päättävät, se on mahdollista. Laki ei tee mahdottomaksi palveluiden yksityistämistä. Eri asia on, onko se järkevää. Vasemmistoliiton kantana on, että julkista peruspalvelutuotantoa pitää vahvistaa.